Grad Čabar


placehold.it/350x250

Narodnog oslobođenja 2,
51306 Čabar
051 829 490
info@cabar.hr


23.7.2024.

Statistika nekretnina

Statistika pokazuje ukupan broj nekretnina

491


PREGLED

Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava


Radi utvrđivanja vjerodostojnosti podataka, izvatke iz zemljišnih knjiga, posjedovne listove te ostale podatke možete pregledati na stranicama Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave upisivanjem potrebnih podataka u zatražene kolone.


Zemljišne knjige Posjedovni listovi