UVID U TROŠKOVE OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE
01.04.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 649

UKUPNO:   716.482,51

DATUM DATUM PLAĆANJA OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.04.2024. Predujam za troškove vještačenja 700,00 OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU DUBROVNIK 48074464528 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3296 0111  
29.04.2024. Reprezentacija 37,50 ADRIAVEND TRGOVINA OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3293 0111  
29.04.2024. Nadzor - cesta Hotel Slano 992,18 GEOING DBROVNIK 99855575042 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE K111907 3237 0451  
29.04.2024. Doček veterana IV. gardijske brigade 33,03 STUDENAC d.o.o. Omiš 02023029348 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3293 0111  
29.04.2024. Radovi - lanac u Slađenovićima 212,50 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111203 3232 0660  
29.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 200,00 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111103 3721 1090  
29.04.2024. Javna rasvjeta 03/24 2.967,75 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111208 3223 0640  
29.04.2024. El. energija C.S.Banja 03/24 11,45 HEP ELEKTRA DUBROVNIK 43965974818 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111208 3223 0435  
29.04.2024. El. energija 03/24 1.650,12 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111208 3223 0435  
29.04.2024. Donacija - Mali robotičari 950,00 OSNOVNA ŠKOLA SLANO OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111004 3811 0912  
29.04.2024. Održavanje inf. sustava 03/24 1.298,75 INFOPROJEKT D.O.O. Rijeka 47097666873 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3238 0111  
29.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 800,00 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111108 3721 1090  
29.04.2024. Studija opravdanosti za vrtić Slano 8.750,00 KOFIDENCA D.O.O. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE K111800 3237 0620  
29.04.2024. Usluge čistoće 03/2024 29,06 ČISTOĆA D.O.O. Dubrovnik 16912997621 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0111  
29.04.2024. Radovi Banići istezalište 904,00 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111203 3232 0660  
29.04.2024. Uredski materijal 191,81 NARODNE NOVINE VELEPR. DUBROVNIK DUBROVNIK 64546066176 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3221 0111  
29.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 335,39 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA Zagreb 87939104217 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111108 3721 1090  
26.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.560,00 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111108 3721 1090  
24.04.2024. TEL.USLUGE 03/24 48,84 HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB 81793146560 31831-DV SLANO A111901 3231 0911  
24.04.2024. E-račun 01/24 23,83 MOJ E-RAČUN 31831-DV SLANO A111901 3239 0911  
24.04.2024. El.energija 02/24 570,08 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 31831-DV SLANO A111901 3223 0911  
24.04.2024. Usluga telefona 03/24 14,60 HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB 81793146560 31831-DV SLANO A111901 3231 0911  
24.04.2024. God.zdr.pregled V.Stanković 43,80 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 55488649150 31831-DV SLANO A111901 3236 0911  
24.04.2024. E-račun 02/24 23,45 MOJ E-RAČUN 31831-DV SLANO A111901 3239 0911  
24.04.2024. Materijal za kutiju prve pomoći 20,77 ZU DOBRE LJEKARNE 31831-DV SLANO A111901 3221 0911  
24.04.2024. EL.ENERGIJA 03/24 478,78 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 31831-DV SLANO A111901 3223 0911  
24.04.2024. Opskrba vodom 01/24 22,98 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 31831-DV SLANO A111901 3234 0911  
24.04.2024. Odvoz komunal.otpada 02/24 110,61 ČISTOĆA D.O.O. Dubrovnik 16912997621 31831-DV SLANO A111901 3239 0911  
24.04.2024. Analiza vode 96,93 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 55488649150 31831-DV SLANO A111901 3232 0911  
24.04.2024. Uredski materijal 50,94 NAJ-DOMUS D.O.O. 31831-DV SLANO A111901 3221 0911