UVID U TROŠKOVE OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 951

UKUPNO:   4.711.746,69 KN

DATUM DATUM PLAĆANJA OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 30.06.2022 Voda 4-6/22-Agencija za gosp.otpadom -245,06 kn OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
30.06.2022 30.06.2022 OBR 06/22 8.394,61 kn 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111603 3111 0320  
30.06.2022 URA-220428,Električna energija 06/22 9.933,52 kn HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111208 3223 0435  
30.06.2022 URA-22127,HIGIJENSKI MATERIJAL 600,00 kn ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 31831-DV SLANO A111901 3221 0911  
30.06.2022 05.06.2022 URA-22115,MATERIJAL-VATROG.BROD 201,50 kn SIRIUS D.O.O. DUBROVNIK 60458951715 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111603 3224 0320  
30.06.2022 URA-22137,NAMIRNICE 670,95 kn PRALAS D.O.O. DUBROVNIK 44873976028 31831-DV SLANO A111901 3222 0911  
30.06.2022 10.06.2022 URA-220300,Najam fotokopirnog uređaja 06/22 25,00 kn MINOLTA Zagreb 31697259786 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3232 0111  
30.06.2022 18.07.2022 URA-220387,Materijal - Dom Visočani 18.422,25 kn KOMARDA D.O.O. DOLI 45646420306 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111206 3224 0660  
30.06.2022 30.06.2022 OBR 06/22 220,00 kn 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111603 3212 0320  
30.06.2022 30.06.2022 Voda 4-6/22- Zavod za hitnu medicinu DNŽ -934,82 kn OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
30.06.2022 30.06.2022 OBR 06/22 70.503,77 kn 31831-DV SLANO A111901 3111 0911  
30.06.2022 30.06.2022 MOČO SET VILEDA 231,24 kn 31831-DV SLANO A111901 3221 0911  
30.06.2022 URA-22117,NAMIRNICE 383,06 kn KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB 62226620908 31831-DV SLANO A111901 3222 0911  
30.06.2022 21.06.2022 URA-22086,REG DU441EP 1.097,14 kn EURODAUS d.d. Mlini 19212513210 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3239 0320  
30.06.2022 30.06.2022 Električna energija 4-6/22- Zavod za hitnu medicinu DNŽ -2.245,94 kn OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111208 3223 0435  
30.06.2022 04.06.2022 URA-220298,Sredstva za čišćenje 214,59 kn PEMO DUBROVNIK 36390325978 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3221 0111  
30.06.2022 30.06.2022 Zajednički troškovi-Hrvatske vode ( poštarina)4-6/22 -1.825,20 kn OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3231 0111  
30.06.2022 07.07.2022 URA-220372,Mjesečne učeničke karte 06/22 3.762,50 kn LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111102 3722 1090  
30.06.2022 URA-220410,Potrošnja vode 06/22-Hidrant Majkovi 142,87 kn VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111103 3722 1070  
30.06.2022 18.07.2022 URA-220425,Subvencija za lipanj 2022. 16.444,51 kn LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111306 3512 0451  
30.06.2022 30.06.2022 URA-220362,Fina E-paket 05/22 77,50 kn FINA Zagreb 85821130368 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3239 0111  
30.06.2022 URA-220395,Potrošnja vode 06/22-Dom Visočani 182,47 kn VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
30.06.2022 21.06.2022 URA-22087,REG DU441EP 446,44 kn EURODAUS d.d. Mlini 19212513210 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3239 0320  
30.06.2022 30.06.2022 Prog.javnih potreba u kulturi-MNK Riva 15.000,00 kn OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111701 3811 0810  
30.06.2022 URA-220401,Potrošnja vode 06/22-Hidrant Visočani 173,26 kn VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111103 3722 1070  
30.06.2022 30.06.2022 Zajednički troškovi-Hrvatske vode (održ.fotokop.uređaja.)4-6/22 -390,88 kn OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3232 0111  
30.06.2022 10.06.2022 URA-220301,Nadogradnja web stranice 2.000,00 kn STUDIO 404 DUBROVNIK 46727856913 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3238 0111  
30.06.2022 URA-220396,Potrošnja vode 06/22-Smokovljani 12,40 kn VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
30.06.2022 18.07.2022 URA-220424,Usluge pošte 06/22 3.966,20 kn HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB 87311810356 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3231 0111  
30.06.2022 18.07.2022 URA-220430,Mobilne usluge 06/22 293,34 kn HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB 81793146560 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3231 0111