UVID U TROŠKOVE OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE
01.02.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 135

UKUPNO:   128.600,79

DATUM DATUM PLAĆANJA OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.02.2024. Mj. karte po soc. programu 02/24 112,83 LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111101 3722 1090  
28.02.2024. Mjesečne učeničke karte 02/24 487,73 LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111102 3722 1090  
28.02.2024. Intelektualne usluge 143,70 SCULPTOR COMPUTERS NET d.o.o. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3238 0111  
28.02.2024. Napajanje energijom - video nadzor 5.056,25 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111203 3232 0660  
28.02.2024. Subvencija za 01/24 1.891,55 LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111306 3512 0451  
28.02.2024. Pričuva 01/24 28,44 DOMOUPRAVA DUBROVNIK 17463546225 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3237 0111  
28.02.2024. Reprezentacija 37,50 ADRIAVEND TRGOVINA OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3293 0111  
28.02.2024. Intelektualne usluge 174,19 MILSOFT d.o.o. ZAGREB 68905349097 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3237 0111  
28.02.2024. Servis dizala - Zavičajna kuća 91,25 METUS d.o.o. SVETA NEDELJA 24690129373 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3232 0111  
28.02.2024. Građ. karte po soc. programu 02/24 39,83 LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111101 3722 1090  
28.02.2024. Pričuva 02/24 28,44 DOMOUPRAVA DUBROVNIK 17463546225 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3237 0111  
28.02.2024. Popravak zida na pontinu 135,00 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111203 3232 0660  
26.02.2024. Naknada za polaganje drž. ispita 26,54 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3295 0111  
23.02.2024. Patrone silikon 9,22 ERA COMERCE D.O.O. 31831-DV SLANO A111901 3221 0911  
23.02.2024. Stalaža 5 polica siva 50,22 ERA COMERCE D.O.O. 31831-DV SLANO A111901 3225 0911  
21.02.2024. Refundacija zaj. troškova 01/24 10,38 DOM ZDRAVLJA Dubrovnik 49632290105 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0660  
21.02.2024. Mjesečne karte po soc. prog. 01/24 39,83 LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111101 3722 1090  
21.02.2024. Čestitka Sv. Vlaho 182,49 DUBROVAČKI VJESNIK D.o.o. DUBROVNIK 71342575080 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111801 3233 0111  
21.02.2024. Potrošnja vode 01/24 - Zavičajna kuća 1,65 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
21.02.2024. Uredski materijal 47,75 NARODNE NOVINE VELEPR. DUBROVNIK DUBROVNIK 64546066176 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3221 0111  
21.02.2024. Refundacija zaj. troškova 01/24 21,80 DOM ZDRAVLJA Dubrovnik 49632290105 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3223 0660  
21.02.2024. Potrošnja vode 01/24 - Riva Slano 01/24 5,41 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
21.02.2024. Potrošnja vode 01/24 - Hidrant Nereza 396,99 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111103 3722 1070  
21.02.2024. Potrošnja vode 01/24 - Ošlje 9,18 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
21.02.2024. Potrošnja vode 01/24 - Kružni tok 74,44 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
21.02.2024. Putni nalog br. 1 30,00 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3211 0111  
21.02.2024. Proj. - Upravljanje imovinom - održavanje 01/24 49,78 MOBES KVALITETA J.D.O.O. Vukovar 12574068591 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3237 0111  
21.02.2024. Proj. - Savjetovanje s javnošću - održavanje 01/24 65,00 MOBES KVALITETA J.D.O.O. Vukovar 12574068591 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3237 0111  
21.02.2024. Objava čestitke sv. Vlaho 99,54 DU LIST d.o.o. DUBROVNIK 51193411049 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111801 3233 0111  
21.02.2024. Oglašavanje po ugovoru 01/24 165,90 DUBROVAČKI VJESNIK D.o.o. DUBROVNIK 71342575080 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111801 3233 0111