UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2024 - 31.01.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 332

UKUPNO:   473.893,12

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.01.2024. Ugovor o sufinanciranju održavanja Sportskog centra "Josip Pepi Uravić" Krk za 2024. godinu 19.245,00 NOGOMETNI KLUB KRK KRK 03533054678 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100902 3232 0860  
30.01.2024. Ugovor o kupoprodaji nekretnine, KLASA: 350-06/22-01/4 3.184,98 INVICTUS KRK D.O.O. RIJEKA 82456007772 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100404 4111 0490  
30.01.2024. Ugovor o sufinanciranju stručnog suradnika/ce psihologa u OŠ FKF Krk 360,20 OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN KRK 23640080861 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100801 3661 0912  
30.01.2024. Ugovor o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini - RADIO OK 1.041,66 RADIO OTOK KRK D.O.O. DOBRINJ 49445582981 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
30.01.2024. Aneks Ugovora br. 4/2022 o održavanju informatičke opreme br. 01/10 265,40 FRISD D.O.O. KRK 35206785238 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3232 0111  
30.01.2024. Zajednička pričuva za 12/2023 142,36 ST. S. CENTAROPREMA RIJEKA 64813555114 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100701 3232 0660  
30.01.2024. Paket hrane-socijalni program T.D. 39,58 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101003 3721 1090  
30.01.2024. Sporazum o upravljanju,održavanju i korištenju sportske dvorane 457,58 OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN KRK 23640080861 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100902 3232 0860  
30.01.2024. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- PJEŠAČKA STAZA VIDIKOVAC 5.441,64 MOMENTUM GRUPA D.O.O. KRK 18714061715 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101304 4263 0660  
30.01.2024. Ugovor o građenju na rekonstrukciji dijela ulice Potok u naselju Pinezići, kbr. 40 17.559,06 DINOCOP 921 OMIŠALJ 12459462285 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100404 4213 0451  
30.01.2024. Ugovor o održavanju videonadzor sustava 553,09 FRISD D.O.O. KRK 35206785238 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101210 3239 0660  
30.01.2024. USLUGE ČIŠĆENJA-ODRŽAVANJE I DUBINSKO PRANJE TEPISONA U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE 665,00 ELIT - OBRT ZA USLUGE, vl. A.Atajić 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3239 0111  
30.01.2024. NASTUP L'AMOUR BAND-A 31.12.2023. - NOVOGODIŠNJA ZDRAVICA GRADONAČELNIKA U GRADU KRKU 2.400,00 DROZD obrt, vl. Ivan Drozdek 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3811 0860  
30.01.2024. NASTUP L'AMOUR BAND-A 31.12.2023. - VEĆERNJI DOČEK U GRADU KRKU 1.500,00 DROZD obrt, vl. Ivan Drozdek 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3811 0860  
30.01.2024. HOSTING DMS INFORMACIJSKOG SUSTAVA 248,85 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3238 0111  
30.01.2024. IZRADA PROJEKTNE DOK. ZA PJEŠAČKU STAZU IZMEĐU FRATRI I ŠETNICE UZ VIDIKOVAC U DUŽINI cca. 250m 5.707,08 MOMENTUM GRUPA D.O.O. KRK 18714061715 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100424 4263 0660  
30.01.2024. USLUGA SAVJETOVANJA NARUČITELJA U POSTUPKU IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 3.250,00 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 2495 ZAGREB 09575099931 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101452 3237 0474  
30.01.2024. Električna energija za 12/2023 - ostali korisnici 23,23 HEP ELEKTRA D.O.O. Zagreb 43965974818 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100401 3223 0640  
30.01.2024. Zajednička pričuva za 12/2023 46,01 ST. S. CENTAROPREMA D.O.O. RIJEKA 64813555114 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100701 3232 0660  
30.01.2024. Ugovor o uporabi usluga - sustav Moj eRačun 91,04 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3238 0111  
30.01.2024. Ugovor o održavanju spomenika i spomen obilježja palih boraca NOR-a 784,56 ŽIŽULA USLUŽNI OBRT 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100910 3232 0860  
30.01.2024. POKLONI POVODOM BLAGDANA - KRČKI SIR 825,00 OPG LEON PAVAN 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100103 3293 0111  
30.01.2024. Članarina za četvrto tromjesečje 2023.g. 1.141,00 UDRUGA GRADOVA 2023 ZAGREB 47978428233 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3294 0490  
30.01.2024. BOŽIĆNA DEKORACIJA UZ VELI PARK 8.062,50 INSPIRO LAB, OBRT, vl.Vedran Babić 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3235 0820  
30.01.2024. Ugovor o izradi glavnog projekta - Rekonstrukcija građevine na k.č. 3005/1 i prenamjena u multimedijalni centar 23.000,00 URED ARHITEKTURE D.O.O. Rijeka 71205304266 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101465 4263 0820  
30.01.2024. Sufinanciranje roditelja vrtićke djece za 07/2023 451,26 BUBAMARA, OBRT,VL.NATHALIE ŽIC 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100804 3811 0911  
30.01.2024. Električna energija za 12/2023 - S. Nikolića 48,95 HEP ELEKTRA D.O.O. Zagreb 43965974818 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100401 3223 0640  
30.01.2024. Ugovor o kupoprodaji nekretnine, KLASA: 350-06/22-01/4 796,25 IVO PERŠINOVIĆ 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100404 4111 0490  
30.01.2024. Ugovor o kupoprodaji nekretnine, KLASA: 350-06/22-01/4 796,25 SVJETLAN BLAŽEVIĆ 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100404 4111 0490  
30.01.2024. Zastupanje u predmetu 500,00 ODVJETNIČKI URED FRANJO HODANIĆ 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3237 0490