UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2022 - 30.09.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 5436

UKUPNO:   56.165.037,70 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2022 Rn-212-1-1-Pretplata na krkčki val 103,00 kn ARVALIS D.O.O. ZAGREB 32289496287 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
30.09.2022 RN-1464-1-2 250,00 kn ODVJETNIČKO DRUŠTVO-V.,J.,ŠULINA,STANKOVIĆ,J.J RIJEKA 01394705384 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3295 0911  
30.09.2022 URA-170,knjige 1.311,36 kn LEKSIKON D.O.O. RIJEKA 93459741390 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK K200104 4241 0820  
30.09.2022 Prema zakonu o Hrvatskom Crvenom križu za rujan 2022.g. 10.000,00 kn GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK KRK 31501920607 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101004 3811 1090  
30.09.2022 bankarska naknada 9-2022 1.429,44 kn ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3431 0911  
30.09.2022 namirnice 353,85 kn DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o ZAGREB 94124811986 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
30.09.2022 Elek. energija za 03-08/2022 - J. J. Strossmayera 10,25 kn HEP ELEKTRA D.O.O. Zagreb 43965974818 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100401 3223 0640  
30.09.2022 Ugovor o nabavi i isporuci smrznute ribe i proizvoda 227,50 kn LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 07179054100 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
30.09.2022 Sudska pristojba Ovr-65/2019 152,50 kn OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, STALNA SLUŽBA U KRKU KRK 74084245037 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
30.09.2022 Ovr-100/2021-34 130,90 kn OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, STALNA SLUŽBA U KRKU KRK 74084245037 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
30.09.2022 IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA ZA GRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VRH 18.625,00 kn HIDROINŽENJERING D.O.O. ZAGREB 12664824053 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101304 4263 0660  
30.09.2022 Zakup posl.prostora za 09/22. 1.440,29 kn GRAD KRK KRK 12405095116 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3235 0320  
30.09.2022 Kom. i vodovodna naknada za 07-09/22. 418,20 kn GRAD KRK KRK 12405095116 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3295 0320  
30.09.2022 RTV pristojba za 09/22. 400,00 kn HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3233 0320  
30.09.2022 Usl. održavanja inf.sustava za 09/22. 2.215,00 kn INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA 47097666873 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3238 0320  
30.09.2022 Ugovor o pružanju usluga tehničke i tjelesne zaštite 250,00 kn SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 33679708526 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3232 0911  
30.09.2022 PLAĆA 09-2022 56.328,14 kn 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3132 0911  
30.09.2022 PLAĆA 09-2022 9.895,08 kn 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3132 0911  
30.09.2022 PLAĆA 09-2022 25.009,80 kn 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3132 0911  
30.09.2022 Nabava i isporuka materijala za čišćenje i pranje 1.185,02 kn SAPONIA D.D. OSIJEK 37879152548 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
30.09.2022 Nabava namirnica i potrošnog materijala 232,99 kn TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 66548420466 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3224 0911  
30.09.2022 Racun br.: 4-1-1, pano za izložbu 490,00 kn KLEK INTERIJERI D.O.O. KRK 67460122687 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
30.09.2022 RN-1464-1-2 375,00 kn ODVJETNIČKO DRUŠTVO-V.,J.,ŠULINA,STANKOVIĆ,J.J RIJEKA 01394705384 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3295 0911  
30.09.2022 Transfer sredstava za III. kvartal 1.750,00 kn UNIJA KVARNER KOSTRENA 39757690131 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100301 3811 0111  
30.09.2022 mikrovalna pećnica za DV Polje 726,75 kn PEVEX D.D. 2928 BJELOVAR 73660371074 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3225 0911  
30.09.2022 Prijenosna pumpa Ready 8 po ponudi br.1467-22 7.863,75 kn E.T.AL. d.o.o. 2897 SESVETE 91055981513 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK K500105 4225 0320  
30.09.2022 PLAĆA 09-2022 5.498,57 kn 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3132 0911  
30.09.2022 PLAĆA 09-2022 18.496,11 kn 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3132 0911  
30.09.2022 Voda za piće 562,50 kn H2O DISTRIBUCIJA KLANA 40531374434 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3222 0320  
30.09.2022 PLAĆA ZA 09/22. 10.000,00 kn 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3113 0320