UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   14.343.673,76 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
81945359894 Centar za ulaganja EURO KONZALTING D.O.O. PULA 31.03.2022 23.750,00 kn IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PROJEKTE U PODRUČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101453 3239 0474  
70812508533 ORCUSPLUS D.O.O. ČAVLE 31.03.2022 959,93 kn Ugovor o poslovnoj suradnji - nabava sapuna i vreća za smeće 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
80081776706 NAUTILUS I MALINSKA 31.03.2022 4.500,00 kn URA-49,knjigovodstvo za ožujak 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3237 0820  
76549264157 DRINKOMATIC D.O.O. VIŠKOVO 31.03.2022 177,52 kn URA-50,prehrambeni artikli 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3293 0820  
25457712630 DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D. ZAGREB 31.03.2022 897,70 kn Ugovor o nabavi i isporuci sireva 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
25457712630 DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D. ZAGREB 31.03.2022 884,51 kn Ugovor o nabavi i isporuci sireva 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
94124811986 DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o ZAGREB 31.03.2022 145,40 kn 7022-49-2 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
57189591567 VATROPROMET D.O.O. VIŠKOVO 31.03.2022 1.771,25 kn Usl. popravka alata Holmatro po ponudi br. 80032 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3232 0320  
94438616786 LJEKARNA JELKA JANEŠ MAG.PHARM. KRK 31.03.2022 293,09 kn URA-794,. 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
52410327915 LAVAL D.O.O. OMIŠALJ 31.03.2022 325,00 kn Racun br.: 25-01-91 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
99194389197 PREMEC j.d.o.o. Rijeka 31.03.2022 0,00 kn Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100707 4212 0860  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.03.2022 802,64 kn Voda za 03/22. 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3234 0320  
23589450179 E.M.I., obrt za trgovinu, vl. Dario Radivoj Krk 31.03.2022 940,00 kn Opskrba plinom -boce 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3223 0911  
26364375228 SERVIS VAGA GRABAR RIJEKA 31.03.2022 525,00 kn Racun br.: 48/1/1,popravak salamoreznice 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3232 0911  
18928523252 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 31.03.2022 4.446,62 kn Nabava robe iz asortimana prodavatelja 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
40174736344 PIK D.D. RIJEKA 31.03.2022 5.308,58 kn Nabava i isporuka kruha i peciva 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
40174736344 PIK D.D. RIJEKA 31.03.2022 4.986,88 kn Nabava i isporuka kruha i peciva 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
12371510110 ZIDAR IVO ZIDARSKI OBRT KRK 31.03.2022 12.887,50 kn ODVODNJA OBORINSKE VODE KOD "TRI MARUNA" 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100502 3232 0520  
12371510110 ZIDAR IVO ZIDARSKI OBRT KRK 31.03.2022 32.336,88 kn IZRADA NOGOSTUPA U ULICI STJEPANA RADIĆA U GRADU KRKU 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100403 3232 0451  
45092136734 POVIJESNO DRUŠTVO OTOKA KRKA 351 KRK 31.03.2022 5.000,00 kn Financ.potpora za izdavanje Zbornika doc.dr.sc. Antona Bozanića 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3811 0820  
92188488799 MAGIC NET D.O.O. LUDBREG 31.03.2022 5.393,71 kn Pretplatnički odnos: stalni pristup internetu i poslovna tarifa SIP trunk- BUSINESS 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3231 0111  
18969795259 CIUDAD D.O.O. ZAGREB 31.03.2022 2.500,00 kn ANALIZA PODATAKA,IZRADA ANALITIČKIH IZVJEŠĆA I MEDIJSKO PRAĆENJE-STANDARDNI PAKET 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3233 0860  
52410327915 LAVAL D.O.O. OMIŠALJ 31.03.2022 325,00 kn Natpisne ploče za izložbu "Dan ružičastih majica" 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
18714061715 MOMENTUM GRUPA D.O.O. KRK 31.03.2022 2.913,30 kn Ugovor o stručno mnadzoru gradnje br. MG_10/2021 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101453 3239 0474  
96920825589 UNIFORM J.D.O.O. RIJEKA 31.03.2022 2.375,00 kn . 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN K400104 4227 0911  
70812508533 ORCUSPLUS D.O.O. ČAVLE 31.03.2022 502,50 kn Ugovor o poslovnoj suradnji - nabava sapuna i vreća za smeće 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
98829239202 4F - PROJEKT d.o.o. Kraljevica 31.03.2022 4.500,00 kn IZRADA PROMETNOG ELABORATA-ULICA BRAĆE JURAS KRK 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3237 0490  
98829239202 4F - PROJEKT d.o.o. Kraljevica 31.03.2022 3.000,00 kn IZRADA PROMETNOG ELABORATA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3237 0490  
98974451282 MB GROMAČA, VL. I. MRAKOVČIĆ KORNIĆ 31.03.2022 11.000,00 kn ČIŠĆENJE I KRČENJE DIVLJE DEPONIJE-MURAJ 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100602 3234 0510  
77600514446 LAG KVARNERSKI OTOCI KRK 31.03.2022 12.562,00 kn Članarina za 2022.g. 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101205 3811 0490