UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2021 - 30.06.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   37.811.049,42 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31501920607 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK KRK 30.06.2021 7.237,12 kn Ugovor o suradnji - Program "Pomoć u kući" 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101007 3721 1090  
18590082933 RASHLAD D.O.O. RIJEKA 30.06.2021 1.568,75 kn Račun br.: 69/PJ1/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3232 0911  
77684813166 ROBERT SVOBODA stalni sudski vještak Kastav 30.06.2021 2.276,25 kn Geodetske usluge-vještačenje 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3237 0490  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 513,00 kn Račun br.: 117359/900/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 70,50 kn Račun br.: 119432/900/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 138,75 kn Račun br.: 143775/900/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 391,58 kn Račun br.: 142387/900/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 299,75 kn Račun br.: 126529/900/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 961,75 kn Račun br.: 139187/900/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
61040489759 SAM.SP. DJEL.SVJETLANA VRKLJAN RADOVČIĆ KRK 30.06.2021 8.900,00 kn RADOVI NA STAZAMA CAMINO KRK I PUT LOKVE 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3232 0660  
69504121786 PRIJEVOZNIČKI OBRT "MILJENKO",VL.M.CRNČIĆ KRK 30.06.2021 24.375,00 kn Ugovor o sufinanciranju djelatnosti sustava javnog prometa dva turistička kombi vozila 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3231 0451  
94124811986 DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o ZAGREB 30.06.2021 267,10 kn . 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
92188488799 MAGIC NET D.O.O. LUDBREG 30.06.2021 2.253,11 kn Pretplatnički odnos: stalni pristup internetu i poslovna tarifa SIP trunk- BUSINESS 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3231 0111  
94438616786 LJEKARNA JELKA JANEŠ MAG.PHARM. KRK 30.06.2021 77,60 kn . 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3221 0911  
18714061715 MOMENTUM GRUPA D.O.O. KRK 30.06.2021 53.750,00 kn PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100424 4263 0660  
71902463431 MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ KRK 30.06.2021 35,60 kn Račun br.: 166/P1/4 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
12371510110 ZIDAR IVO ZIDARSKI OBRT KRK 30.06.2021 53.121,25 kn REKONSTRUKCIJA NER.CESTE 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3232 0660  
23057039320 ERSTE BANKA RIJEKA 30.06.2021 205,10 kn URA-2178,. 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3431 0911  
30.06.2021 111,00 kn Poštarina,V.K.S. 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3231 0320  
44082870153 BOĆARSKI KLUB BRZAC 444 BRZAC 30.06.2021 6.262,78 kn Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100901 3811 0810  
69139647233 AUTO-CENTAR, ZAJ.ZANATSKA RADNJA KRK 30.06.2021 320,00 kn SKLADIŠTENJE, MONTAŽA, DEMONTAŽA GUMA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3232 0111  
17553586745 DABISKOP D.O.O. KRK 30.06.2021 11.250,00 kn Usluga nabave i prijevoza jalovine 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3232 0660  
97800946609 FUTURA TRADE D.O.O. LOVRAN LOVRAN 30.06.2021 4.718,50 kn POSTAVA PLOČA SA STUPOVIMA U GRADU KRKU 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100403 3232 0451  
30.06.2021 3.493,00 kn pn 26/21,S.L. 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA A300105 3239 0820  
81793146560 T-HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 30.06.2021 462,94 kn Račun za mjerene usluge: 01825076793000210701 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3231 0911  
18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 30.06.2021 250,00 kn Sudske pristojbe za ukljižbu 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
71902463431 MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ KRK 30.06.2021 153,24 kn Račun br.: 181/P1/4 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
71902463431 MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ KRK 30.06.2021 719,93 kn Račun br.: 183/P1/4 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
71902463431 MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ KRK 30.06.2021 1.668,40 kn Račun br.: 167/P1/4 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
23057039320 ERSTE BANKA RIJEKA 30.06.2021 1.629,32 kn URA-2178,. 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3431 0911