UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3348

UKUPNO:   4.237.843,79

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.04.2024. PN 14/24 M.P. 63,00 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA A300103 3211 0820  
29.04.2024. Naknada za izvlaštenje UP/I-943-02/24-01/5 2.270,00 TINTINNO d.o.o. Zagreb 35692248925 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100404 4111 0490  
29.04.2024. Pristojbe iz predmeta P-423/2022, TS RI 358,36 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 18683136487 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
29.04.2024. Poštarina za DV 12,60 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB 87311810356 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3231 0911  
29.04.2024. Iz predmeta PU Ovr-605/2019-28 93,10 JAVNI BILJEŽNIK AMIRA PREDOVAN 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
28.04.2024. lijekovi-DV Punat 55,29 LJEKARNA JELKA JANEŠ MAG.PHARM. 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
26.04.2024. Električna energija za 03/2024 - ostali korisnici 5.495,06 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100401 3223 0640  
26.04.2024. Električna energija za 03/2024 - JR 5.306,26 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100401 3223 0640  
26.04.2024. Usluge promidžbe i informiranja na portalu Gradonačelnik.hr, 03/2024 333,33 CIUDAD D.O.O. ZAGREB 18969795259 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
26.04.2024. Obavijest br. 6 - Projekt prikup.,odv. i pročišć. otpadnih voda na podr. otoka Krka-fin. EU projekta 1.592,01 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100506 5321
26.04.2024. Ponikve voda za 03/2024 - Kvarnerska 023 11,10 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100701 3234 0660  
26.04.2024. Usl. koordinatora zaštite na radu K1 i K2 zgrada JK Plav - bravarski radovi i uređenje okoliša 625,00 INprojekt d.o.o. RIJEKA 89672962752 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101410 4212 0810  
26.04.2024. Paket hrane socialni program - N.M. 55,29 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101003 3721 1090  
26.04.2024. Čišćenje sportske dvorane prema ugovoru za 03/2024 1.393,59 VECLA D.O.O. KRK 33825903375 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100902 3232 0860  
26.04.2024. Izvedbeni proj. uređenja dječjeg igrališta u gradu Krku, Portapisana 2/2 1.250,00 EDO HERO-URED OVLAŠTENOG INŽENJERA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101304 4263 0660  
26.04.2024. Usl. izrade idejne muzeološke koncepcije stalnog postava za mozaik Trition 5.625,00 MUZE D.O.O. Zagreb 12780245792 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel T101218 4124 0473  
26.04.2024. Usl. održavanja inf. sustava za 4/24. 405,00 INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA 47097666873 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3238 0320  
26.04.2024. Električna energija za 03/2024 - zgrada uprave 1.313,90 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3223 0111  
26.04.2024. Uredski materijal 56,08 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3221 0320  
26.04.2024. Zakup šk. dvorane PŠ Vrh za Karate klub za 04/2024 330,00 OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN KRK 23640080861 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100901 3235 0810  
26.04.2024. Socijalni program - paket hrane S.S. 16,89 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101003 3721 1090  
26.04.2024. Usl. promidžbe i informiranja za provedbu programskog sadržaja "Krk na dlanu" 03/24 200,00 RI PORTAL J.D.O.O. Rijeka 58158153143 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
26.04.2024. Izvještaj - prihodi i slanje dok. e-mailom za 03/2024 77,20 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3431 0111  
26.04.2024. Adapteri za NEMA konektor - 3D print 6.514,25 CALLIDUS GRUPA D.O.O. Zagreb 30492122828 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101459 4227 0150  
26.04.2024. E-paket mjesečna rata za 03/2024 41,50 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3431 0111  
26.04.2024. Voditeljstvo MŠ Krk i PŠ Vrh za 02/2024 257,60 OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN KRK 23640080861 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100801 3661 0912  
26.04.2024. Uređenje seoske lokve "Od Sela" - naselje Milohnić 1.400,00 OBRT ŠKARPELIN,VL.VELIMIR RUŠIN 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100405 3232 0560  
26.04.2024. Jednokratna novčana pomoć (organiziranje prehrane) 03/23 - Č. I. 126,00 DOM UMIROVLJENIKA MALI KARTEC 556 KRK 65066517957 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101003 3721 1090  
26.04.2024. Zakup poslovnog prostora za 04/24. 191,68 GRAD KRK KRK 12405095116 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3235 0320  
26.04.2024. namirnice-DV Krk 5,80 DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o ZAGREB 94124811986 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911