UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2021 - 31.03.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   14.094.770,51 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
52931027628 BON-TON 2146 RIJEKA 31.03.2021 375,00 kn Račun br.: 1235-2-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
81793146560 T-COM 2237 31.03.2021 153,31 kn Račun za mjerene usluge: 5005654553-259-2 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3231 0911  
48034551277 FeralKrk d.o.o. KRK 31.03.2021 500,00 kn Usl. održavanja inf. opreme za 03/21. 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3238 0320  
91634021778 ELEKTROMAX d.o.o. VIŠKOVO 31.03.2021 193,55 kn MATERIJAL 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100701 3232 0660  
46118101286 NETCOM D.O.O. RIJEKA 31.03.2021 1.875,00 kn HOSTING DMS INFORMACIJSKOG SUSTAVA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3238 0111  
45212948769 NAKLADA KVARNER D.O.O. NOVI VINODOLSKI 31.03.2021 1.500,03 kn KNJIGA "KRUNICA OD VERSI" 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3811 0820  
01252163117 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU ZAGREB 31.03.2021 122,50 kn Predujam za izlazak sudskog ovršitelja Ovr-7254/18 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
08418011938 RIJEKA TRANS D.O.O. 2810 RIJEKA 31.03.2021 8.900,00 kn Račun br.: 000815/VP-P01/1, 2.000 LIT 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3223 0911  
T - Com 1143 ZAGREB 31.03.2021 110,00 kn Telefon za 02/21.-fak.primljena 06.04.21. 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3231 0320  
T - Com 1143 ZAGREB 31.03.2021 110,00 kn Telefon za 03/21. 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3231 0320  
44110106406 NOVI LIST D.D. RIJEKA 31.03.2021 3.125,00 kn Ugovor o poslovnoj suradnji - zakup 1/1 stranice u poesbnom regionalnom prilogu Otočni Novi list 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3233 0860  
26187994862 CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB 31.03.2021 209,42 kn Polica osiguranja skutera RI681VD 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3292 0111  
36998794856 LESNINA 1862 ZAGREB 31.03.2021 357,79 kn . 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
75696670026 ALIUS GRUPA 2084 VIŠKOVO 31.03.2021 625,00 kn Račun br.: 483/PJ1/1, Interni 483-2021 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3232 0911  
26333239621 TRGOVAČKI OBRT "ELEKTRO KRK" KRK 31.03.2021 215,46 kn Račun br.: 62-01-91 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3239 0911  
52931027628 BON-TON 2146 RIJEKA 31.03.2021 1.188,75 kn Račun br.: 787-2-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
23057039320 ERSTE BANKA RIJEKA 31.03.2021 1.141,04 kn 3-21 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3431 0911  
49445582981 RADIO OTOK KRK D.O.O. DOBRINJ 31.03.2021 2.500,00 kn EMITIRANJE USKRSNE ČESTITKE 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
49445582981 RADIO OTOK KRK D.O.O. DOBRINJ 31.03.2021 1.875,00 kn EMITIRANJE ČESTITKE "DAN ŽENA" 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
60334254350 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA KRK 31.03.2021 33.694,34 kn Sporezum o financiranju vatrogastva za 03/21 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100413 3821 0320  
70812508533 ORCUSPLUS D.O.O. ČAVLE 31.03.2021 1.676,18 kn Račun br.: 1753/S100T3/10 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3221 0911  
70812508533 ORCUSPLUS D.O.O. ČAVLE 31.03.2021 584,95 kn Račun br.: 1743/S100T3/10 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3221 0911  
70812508533 ORCUSPLUS D.O.O. ČAVLE 31.03.2021 525,00 kn Račun br.: 2619/S100T3/10 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
58415558989 SVE DOBRO-VESELO D.O.O. ZAGREB 31.03.2021 3.795,25 kn URA-48,KNJIGE 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK K200104 4241 0820  
31.03.2021 111,40 kn Poštarina,V.K.S. 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3231 0320  
31.03.2021 -3.394,20 kn Preknjiženje 15% neizravnih troškova na PRŠI za 3/21 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3231 0111  
31.03.2021 8.147,51 kn Preknjiženje na PRŠI za 2/21 - ČM 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100432 3111 0460  
23057039320 ERSTE BANKA RIJEKA 31.03.2021 7.359,78 kn Ugovor o kreditu broj 5000766525 - za financiranje projekta izgradnje ceste na Malom Kartecu u Krku 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3423 0111  
31501920607 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK KRK 31.03.2021 11.437,59 kn Ugovor o suradnji - Program "Pomoć u kući" 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101007 3721 1090  
80254949848 OPĆINA VRBNIK VRBNIK 31.03.2021 10.000,00 kn Sporazum o plaćanju naknade za lokaciju odlagališta Treskavac 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100601 3295 0560