UVID U TROŠKOVE GRADA CRESA
01.01.2022 - 30.04.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   7.863.552,31 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
55232800223 VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 30.04.2022 64,53 kn URA-220050,Vodoopskrba 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
81793146560 HT - Hrvatski Telekom d.d. Zagreb 30.04.2022 679,46 kn URA-220046,Usluge fiksne mreže 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
85821130368 Financijska agencija Zagreb Zagreb 30.04.2022 487,50 kn URA-220053,Kripto uređ.certif. - god. pretplata CRESKI MUZEJ A93332 3238 0820  
96246316214 Ćurković i Mađar d.o.o. Cres 30.04.2022 2.500,00 kn URA-220044,Usluge čišćenja 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
25080409407 Tehit, računalniški inženiring d.o.o Prevanje 30.04.2022 520,10 kn URA-220045,Tinta HP CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
26187994862 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 30.04.2022 295,00 kn URA-220055,Premija osiguranja: požar - 4.obrok CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
26187994862 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 30.04.2022 135,00 kn URA-220056,Premija osiguranja: provala - 4. obrok CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
30.04.2022 11,00 kn Trošak službenog putovanja GRAD CRES A222202 3211 0131  
26187994862 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 30.04.2022 119,00 kn URA-220051,Polica osiguranja: nezgoda - 4. obrok CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
34248578969 VOLNIK PLUS d.o.o. Cres 30.04.2022 211,10 kn URA-220052,Farba- svj. aquaton i kemopol plus CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
43600498596 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres 30.04.2022 1.125,38 kn URA-220042,Komunalne usluge 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
30.04.2022 99,10 kn Hrvatska pošta - poštarina,Sandra Negovetić CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
04384066640 Kličković-sigurnost j.t.d. Mali Lošinj 30.04.2022 331,48 kn URA-220047,Usluge tehničke zaštite 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
26187994862 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 30.04.2022 5.034,24 kn URA-220058,DZO- sistematski pregled 15.04.2022. - 15.04.2023. CRESKI MUZEJ A93332 3236 0820  
26187994862 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 30.04.2022 279,00 kn URA-220057,Premija osiguranja: odgovornost - 4. obrok CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
30.04.2022 1.018,50 kn Ostali rashodi za zaposlene-Creski muzej CRESKI MUZEJ A93331 3121 0820  
47639427219 Cresanka d.d. Cres Cres 30.04.2022 87,45 kn URA-220041,Violeta ručnici, toal. papir CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
42889250808 Elektronički računi d.o.o. Zagreb 30.04.2022 172,50 kn URA-220049,Business paket 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3238 0820  
63073332379 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 30.04.2022 1.677,36 kn URA-220048,El. energija 3-2022 CRESKI MUZEJ A93332 3223 0820  
56245439715 RiVive j.d.o.o. Rijeka 30.04.2022 4.500,00 kn URA-220043,Konzervatorsko restauratorski radovi CRESKI MUZEJ T93352 3239 0820  
28.04.2022 134,94 kn PLODINE, PJENUŠAC DJEČJI-doček natjecatelja Jiu Jitsu GRAD CRES A300002 3293 0111  
28.04.2022 584,00 kn Trošak službenog putovanja GRAD CRES A222202 3211 0131  
28.04.2022 15,60 kn HRV. POŠTE, POŠTARINA. GRAD CRES A222202 3231 0131  
26.04.2022 20.000,00 kn KK Cres-Prijenos sredstava GRAD CRES A444411 3811 0810  
26.04.2022 169,00 kn Trošak službenog putovanja GRAD CRES A222202 3211 0131  
26.04.2022 20.000,00 kn JK Reful-prijenos sredstava GRAD CRES A444411 3811 0810  
25.04.2022 248,00 kn Trošak službenog putovanja GRAD CRES A222202 3211 0131  
25.04.2022 20.000,00 kn NK Cres-prijenos sredstava GRAD CRES A444411 3811 0810  
25.04.2022 1.493,05 kn Naknade za rad upravnog vijeća-Dječji vrtić DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3291 0911  
22.04.2022 39.837,29 kn Izbori za mjesne odbore GRAD CRES A400002 3239 0111