UVID U TROŠKOVE GRADA CRESA
01.01.2023 - 31.08.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2202

UKUPNO:   2.656.295,67

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.08.2023 URA-230130,Najam kapele Sv. M. Magdalene za 2023. g. 318,53 Župa Sv. Marije Velike Cres 96677864625 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
31.08.2023 URA-230129,Premija osiguranja: požar - 8. obrok 41,34 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
31.08.2023 URA-230122,Vodoopskrba 7-2023 16,15 VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 55232800223 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2023 Rčn. br. 6070/51557/101/2023,HP - Hrvaatska pošta d.d. 2,60 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2023 URA-230120,Telefon 7-2023 92,26 HT - Hrvatski Telekom d.d. Zagreb 81793146560 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2023 URA-230127,Plakat, impressum 92,68 Ars kopija d.o.o Zagreb 76506138139 CRESKI MUZEJ T93363 3239 0820  
31.08.2023 URA-230125,Usluge teh. zaštite 7-2023 43,75 Kličković-sigurnost j.t.d. Mali Lošinj 04384066640 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
31.08.2023 Rčn. br. 3962/51557/201/2023,HP - Hrvatska pošta d.d. 8,00 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2023 URA-230123,Ugovor T. Ćurlin 8414/2023 819,55 Tehnička škola Zagreb Zagreb 90264326923 CRESKI MUZEJ A93332 3237 0820  
31.08.2023 URA-230117,Violeta ručnici, toalet. papir, sapun 27,19 Cresanka d.d. Cres Cres 47639427219 CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
31.08.2023 URA-230121,Business paket 7-2023 23,44 Elektronički računi d.o.o. Zagreb 42889250808 CRESKI MUZEJ A93332 3238 0820  
31.08.2023 URA-230126,El. energija 7-2023 125,33 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 CRESKI MUZEJ A93332 3223 0820  
31.08.2023 URA-230131,Komunalna i vodna naknada 8-2023 10,54 GRAD CRES Cres 88617357699 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2023 Rčn. br. 6071/51557/101/2023,HP - Hrvatska pošta d.d. 1,60 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2023 URA-230128,Ulaznice 350,00 Ars kopija d.o.o Zagreb 76506138139 CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
31.08.2023 URA-230119,Usluge čišćenja 8-2023 331,81 Giacky d.o.o. Cres 96246316214 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
31.08.2023 URA-230124,Premija osiguranja: nezgoda - 8. obrok 15,86 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
31.08.2023 URA-230118,Gospodarenje otpadom 7-2023 22,50 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres 43600498596 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2023 Rčn. br. 5653/51557/101/2023,HP - Hrvatska pošta d.d. 2,10 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
30.08.2023 Trošak službenog putovanja 117,35 GRAD CRES A222202 3211 0131  
28.08.2023 Gutmann Eni 9754-28.08.-trošak goriva 91,72 GRAD CRES A222202 3223 0131  
26.08.2023 Trošak službenog putovanja 54,59 GRAD CRES A222202 3211 0131  
24.08.2023 Ugovor o autorskom djelu-zdravstveno 115,37 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 I.Kuljanić-Ugovor o autorskom djelu-porez 19,45 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 I.Šimatović-Ugovor o autorskom djelu-naknada 1.900,00 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 I.Šimatović-Ugovor o autorskom djelu-prirez 32,23 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 A.Lovrić-Ugovor o autorskom djelu-porez 17,61 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 T.Cukrov-Ugovor o autorskom djelu-naknada 650,00 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 I.Kuljanić-Ugovor o autorskom djelu-naknada 210,00 GRAD CRES A333312 3299 0820  
24.08.2023 T.Cukrov-Ugovor o autorskom djelu-porez 60,74 GRAD CRES A333312 3299 0820