UVID U TROŠKOVE GRADA CRESA
01.01.2023 - 28.02.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 504

UKUPNO:   535.758,09

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.02.2023 URA-230023,Premija osiguranja: nezgoda - 2. obrok 15,86 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230025,Premija osiguranja: provala - 2. obrok 20,08 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230026,Premija osiguranja: odgovornost - 2 obrok 37,26 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230016,Usluge u fiksnoj mreži 01-2023 89,61 HT - Hrvatski Telekom d.d. Zagreb 81793146560 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
28.02.2023 NK Cres-Prijenos sredstava 3.000,00 GRAD CRES A444411 3811 0810  
28.02.2023 URA-230018,Usluge čišćenja 02-2023 331,81 Giacky d.o.o. Cres 96246316214 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
28.02.2023 URA-230020,El. energija 01-2023 232,96 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 CRESKI MUZEJ A93332 3223 0820  
28.02.2023 URA-230022,Vodoopskrba 01-2023 12,64 VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 55232800223 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
28.02.2023 URA-230019,Usluge tehničke zaštite 01-2023 43,75 Kličković-sigurnost j.t.d. Mali Lošinj 04384066640 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
28.02.2023 URA-230010,Premija osiguranja: provala - 1. obrok 20,07 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230017,Business paket 01-2023 22,81 Elektronički računi d.o.o. Zagreb 42889250808 CRESKI MUZEJ A93332 3238 0820  
28.02.2023 Poštarina -rčn. br. 463/51557/201/2023,HP- hrvatska pošta d.d. 8,00 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
28.02.2023 URA-230014,Gospodarenja otpadom 01-2023 22,50 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres 43600498596 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
28.02.2023 URA-230015,Premija osiguranja: požar - 1. obrok 41,29 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230028,Vođenje poslova zaštite na radu 02/2023 - 01/2024 33,18 Vizor d.o.o. Varaždin 28579840610 CRESKI MUZEJ A93332 3237 0820  
28.02.2023 URA-230013,Premija osiguranja: nezgoda - 1. obrok 15,86 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230027,Noć muzeja - suhomesnati proizvodi 49,68 Top Level d.o.o. Zagreb 23418331164 CRESKI MUZEJ T93338 3239 0820  
28.02.2023 URA-230029,KN i NUV za 1/2-2023 21,06 GRAD CRES Cres 88617357699 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
28.02.2023 URA-230021,Registratori A-4 široki, fascikle A-4 prešpan, kuverte 76,94 Jami oprema Rijeka Rijeka 13534672609 CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
28.02.2023 URA-230011,Toalet. papir, pap. ručnici 53,44 Cresanka d.d. Cres Cres 47639427219 CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
28.02.2023 URA-230012,Premija osiguranja: odgovornost - 1. obrok 37,24 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 URA-230024,Premija osiguranja: požar - 2. obrok 41,33 Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
28.02.2023 Trošak službenog putovanja 19,12 GRAD CRES A222202 3211 0131  
26.02.2023 424472XXXXXX0615, PBZTPETROLBP HRELJ 73,28 GRAD CRES A222202 3223 0131  
24.02.2023 M.Šegota-zdravstveno 68,60 GRAD CRES A222202 3237 0131  
24.02.2023 M.Šegota-MIO 68,59 GRAD CRES A222202 3237 0131  
24.02.2023 M.Šegota-MIO II.stup 22,87 GRAD CRES A222202 3237 0131  
24.02.2023 M.Šegota-naknada prema ug.o djelu 658,51 GRAD CRES A222202 3237 0131  
24.02.2023 M.Šegota-porez 164,63 GRAD CRES A222202 3237 0131  
24.02.2023 KU Vežgani-Prijenos sredstava 1.000,00 GRAD CRES A333313 3811 0820