UVID U TROŠKOVE GRADA CRESA
01.01.2022 - 31.08.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2010

UKUPNO:   17.725.915,74 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.08.2022 URA-220119,Business paket 7-2022 178,16 kn Elektronički računi d.o.o. Zagreb 42889250808 CRESKI MUZEJ A93332 3238 0820  
31.08.2022 Hrvatska pošta- poštarina,Sandra Negovetić 15,60 kn CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2022 URA-220114,Gospodarenje otpadom 7-2022 1.125,38 kn Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres 43600498596 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2022 URA-220122,Blok kasa, blok račun 152,25 kn Jami oprema Rijeka Rijeka 13534672609 CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
31.08.2022 URA-220118,Usluge tehničke zaštite 7-2022 328,74 kn Kličković-sigurnost j.t.d. Mali Lošinj 04384066640 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
31.08.2022 URA-220126,Najam kapele Sv. M. Magdalene za 2022. g. 2.400,00 kn Župa Sv. Marije Velike Cres 96677864625 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
31.08.2022 URA-220113,Violeta ručnici, toal. papir, duracell baterije 253,83 kn Cresanka d.d. Cres Cres 47639427219 CRESKI MUZEJ A93332 3221 0820  
31.08.2022 URA-220115,Podešavanje računala 430,00 kn Naše slagalice j.d.o.o. Cres 23813118136 CRESKI MUZEJ A93332 3238 0820  
31.08.2022 URA-220112,Studentski ugovor: 6028133 6.171,46 kn Studentski centar u Zagrebu Zagreb 22597784145 CRESKI MUZEJ A93332 3237 0820  
31.08.2022 URA-220123,Vodoopskrba 7-2022 88,39 kn VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 55232800223 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2022 URA-220120,Business paket 7-2022 1.813,14 kn HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 CRESKI MUZEJ A93332 3223 0820  
31.08.2022 URA-220117,Usluge u fiksnoj mreži 7-2022 708,18 kn HT - Hrvatski Telekom d.d. Zagreb 81793146560 CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2022 URA-220116,Usluga čišćenja 8-2022 2.500,00 kn Ćurković i Mađar d.o.o. Cres 96246316214 CRESKI MUZEJ A93332 3239 0820  
31.08.2022 Hrvatska pošta,Sandra Negovetić 60,00 kn CRESKI MUZEJ A93332 3231 0820  
31.08.2022 URA-220124,Komunalna naknada i naknada za uređenje voda 7-2022 79,37 kn GRAD CRES Cres 88617357699 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2022 URA-220125,Komunalna naknada i naknada za uređenje voda 8-2022 79,37 kn GRAD CRES Cres 88617357699 CRESKI MUZEJ A93332 3234 0820  
31.08.2022 URA-220121,Premija osiguranja: nezgoda - 8. obrok 119,00 kn Croatia osiguranje d.d. Zagreb 26187994862 CRESKI MUZEJ A93332 3292 0820  
31.08.2022 Naknade za rad odbora 1.813,34 kn GRAD CRES A300001 3291 0111  
30.08.2022 Ulaganje u č.zgr.876 (E-2) ko Cres-B.Rizzi 14-priznati troškovi Pandža J. 58.333,33 kn GRAD CRES A222213 3232 0650  
26.08.2022 ŠRD Parangal-prijenos sredstava 20.000,00 kn GRAD CRES A444411 3811 0810  
25.08.2022 Naknade za rad gradskog vijeća 10.078,04 kn GRAD CRES A300001 3291 0111  
24.08.2022 Naplata 1% prihoda od poreza i prire 8.292,97 kn GRAD CRES A222202 3239 0131  
24.08.2022 Udruga branitelja-prijenos sredstava 5.000,00 kn GRAD CRES A555511 3811 0560  
24.08.2022 Stipendije 1.612,50 kn GRAD CRES A666613 3721 0960  
23.08.2022 Šahovski klub-prijenos sredstava 10.000,00 kn GRAD CRES A444411 3811 0810  
23.08.2022 Stipendije 28.400,00 kn GRAD CRES A666613 3721 0960  
19.08.2022 pl.08/22 Neto 684,00 kn CRESKI MUZEJ T93356 3239 0820  
19.08.2022 pl.08/22 Porez 110,30 kn CRESKI MUZEJ T93356 3239 0820  
19.08.2022 pl.08/22 Doprinos za zdravstvo 45,96 kn CRESKI MUZEJ T93356 3239 0820  
19.08.2022 pl.08/22 Prirez 19,86 kn CRESKI MUZEJ T93356 3239 0820