UVID U TROŠKOVE GRADA VRBOVSKOG
01.01.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1195

UKUPNO:   2.263.388,29

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 794,71 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK dd RIJEKA 23057039320 GRAD VRBOVSKO A300602 3431 0133  
28.06.2024. Naknade za prijevoz na posao i s posla 1.104,56 GRAD VRBOVSKO A300601 3212 0131  
28.06.2024. Doprinos za obvezno zdravstveno - Gradonačelnik 776,44 GRAD VRBOVSKO A100601 3132 0111  
28.06.2024. Tekuće donacije u novcu 1.325,00 PUHAČKI ORKESTAR VRBOVSKO VRBOVSKO 01721131373 GRAD VRBOVSKO A300105 3811 0912  
28.06.2024. Rashodi po kolektivnom ugovoru - Vlastiti pogon 121,50 GRAD VRBOVSKO A200501 3121 0411  
28.06.2024. Prijevoz na posao i s posla - Vlastiti pogon 158,80 GRAD VRBOVSKO A200501 3212 0411  
28.06.2024. Prijevoz na posao i s posla Gradonačelnik 128,00 GRAD VRBOVSKO A100601 3212 0111  
28.06.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 PRIJEVOZNIČKI OBRT "MARIO-TOURS" DJEČJI VRTIĆ BAMBI A300101 3299 0911  
28.06.2024. Plaće za zaposlene 22.283,25 GRAD VRBOVSKO A300601 3111 0131  
28.06.2024. plaće - vlastiti pogon 2.178,02 GRAD VRBOVSKO A200501 3111 0411  
28.06.2024. plaća Gradonačelnik 4.705,73 GRAD VRBOVSKO A100601 3111 0111  
28.06.2024. Rashodi po kolektivnom ugovoru - Gradonačelnik 180,00 GRAD VRBOVSKO A100601 3121 0111  
28.06.2024. Materijal i sirovine 963,78 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 DJEČJI VRTIĆ BAMBI A300101 3222 0911  
28.06.2024. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 3.328,04 GRAD VRBOVSKO A300601 3132 0131  
28.06.2024. Ostali rashodi za zaposlene-JUO 1.138,50 GRAD VRBOVSKO A300601 3121 0131  
28.06.2024. Obvezno zdravstveno - Vlastiti pogon 359,37 GRAD VRBOVSKO A200501 3132 0411  
27.06.2024. Tekuće donacije u novcu 1.200,00 RIBOGOJILIŠTE PASTRVA VL.VEDRAN MALNAR GRAD VRBOVSKO A300301 3811 0810  
27.06.2024. Stambeni objekti 18.435,94 KOMUNALAC D.O.O. VRBOVSKO 45552012966 GRAD VRBOVSKO K200611 4211 0610  
27.06.2024. Energija 168,35 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB ZAGREB 63073332379 DJEČJI VRTIĆ BAMBI A300101 3223 0911  
27.06.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 995,42 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA ZAGREB 87939104217 GRAD VRBOVSKO A300401 3721 1090  
27.06.2024. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 280,00 JARUN IDEJA d.o.o.-Bistro Kamačnik Donja Kupčina 74019500092 GRAD VRBOVSKO T201406 3821 0320  
27.06.2024. Energija 62,27 OŠ "I.G.KOVAČIĆ". VRBOVSKO 66174125524 DJEČJI VRTIĆ BAMBI A300101 3223 0911  
27.06.2024. Ostala nematerijalna proizvedena imovina 14.750,00 KREATIVNI KRAJOBRAZI d.o.o. Zagreb 66035413157 GRAD VRBOVSKO K201217 4264 0473  
27.06.2024. Jednokratne novčane pomoći 127,00 GRAD VRBOVSKO A300401 3721 1090  
27.06.2024. Reprezentacija 136,00 GRAD VRBOVSKO A100601 3293 0111  
26.06.2024. Pristojbe i naknade 62,75 JAVNI BILJEŽNIK MARIO BRAJDIĆ GRAD VRBOVSKO A300602 3295 0133  
26.06.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297,50 AB STUDIO DIZAJN BARJAKOVIĆ,vl.Zdenko Barjaković GRAD VRBOVSKO A201202 3299 0473  
26.06.2024. Uredska oprema i namještaj 1.582,80 BOJSAMONT.d.o.o. Vrbovsko 43084683047 GRAD VRBOVSKO K300605 4221 0133  
26.06.2024. Tekuće donacije u novcu 1.400,00 Željeznička tehnička škola MORAVICE 56622635798 GRAD VRBOVSKO A300104 3811 0921  
26.06.2024. Uredska oprema i namještaj 828,50 ART d.o.o.za proizvodnju slikarske opreme DUGA RESA 53212735983 GRAD VRBOVSKO K300605 4221 0133