UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIR
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1797

UKUPNO:   1.506.299,68

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
26.02.2024. r- 0105 - Novčana pomoć za nabavu 2 slušna aparata 2.147,46 OTO ART d.o.o. ZAGREB 70611879889 OPĆINA VIR A600040 3721 1070  
26.02.2024. r- 0104 - Racun br.: 1195/11150/3 310,65 AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. Zadar 23035642859 OPĆINA VIR A770010 3232 0111  
26.02.2024. r- 0103 - Racun br.: 30-01-01 175,00 ADRIATIC INFO d.o.o. ZADAR 18445912889 OPĆINA VIR A770010 3238 0111  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - MARIJA VUČKOVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - FILIP FLOREANI 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - IVAN MRMIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - FABIJANA PEŠA 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - LORETA VIDIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - NATALI LAMEŠIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - MATEA GRGIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - BARTOL BEGONJA 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - TEO VEČKOVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - KARLO MIHALJEVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - KARLO HALILOVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - DALMA ŽEPINA 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - PETRA ILIJAŠEVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - NIKOLINA BALTIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - NENAD ŠPORČIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - MARIO BARIŠIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - IVONA BERIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - DONNA LUSIA ORLIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - VALENTIN SCHIEMENTZ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - MELANI ROSIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - GABRIELA MARTINOVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - LUKA ĆOSIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - ROMANA RADOVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - NIKOLA BABIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - IVAN JURČEVIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - MATEA PEJIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040  
23.02.2024. FINANCIRANJE UDŽBENIKA - JOSIPA PEJIĆ 350,00 OPĆINA VIR A300030 3721 1040