UVID U TROŠKOVE GRADA PETRINJE
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 13

UKUPNO:   3.685,08

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.01.2023 URA-222844,KAMATA 2021.GOD 74,78 OPĆINA PUNAT 59398328383 GRAD PETRINJA A120001 3433 0112  
14.01.2023 URA-222891,PRIČUVA V. NAZORA 19 78,96 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
14.01.2023 URA-222890,PRIČUVA V. NAZORA 19 78,96 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
14.01.2023 URA-222886,PRIČUVA V. NAZORA 19 186,78 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
14.01.2023 URA-222888,PRIČUVA V. NAZORA 19 186,78 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
14.01.2023 URA-222889,PRIČUVA V. NAZORA 19 78,96 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
14.01.2023 URA-222887,PRIČUVA V. NAZORA 19 186,78 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
12.01.2023 URA-222893,PRIČUVA A. ŠENOE 5-7 194,69 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
12.01.2023 URA-222892,PRIČUVA A. ŠENOE 5-7 194,69 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
12.01.2023 URA-222894,PRIČUVA A.ŠENOE 5-7 194,69 STAMBENI SERVIS - PC D.O.O. ZAGREB 42547882422 GRAD PETRINJA A180401 3234 0620  
03.01.2023 URA-220122,KAMATA 12-2022 1.849,35 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.O.O ZAGREB 23057039320 GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
03.01.2023 URA-220121,KAMATA 12-2022 145,64 OTP banka Hrvatska d.d. ZADAR 52508873833 GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
03.01.2023 URA-220120,KAMATA 12-2022 234,02 OTP banka Hrvatska d.d. ZADAR 52508873833 GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421