UVID U TROŠKOVE GRADA PETRINJE
01.01.2022 - 30.11.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 6654

UKUPNO:   157.576.511,53 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.11.2022 PDV ZA 10-2022 338,18 kn GRAD PETRINJA A120001 3433 0112  
30.11.2022 URA-220043,SUBVENCIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA 10.000,00 kn OTISAK, OBRT ZA TISAK PETRINJA PETRINJA 27633991149 GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
30.11.2022 1832800009:akt.kamata:01-11-2022 do 11.987,28 kn GRAD PETRINJA A120001 3423 0112  
30.11.2022 PROGRAM "BEBA" 6.000,00 kn GRAD PETRINJA A160304 3721 1040  
30.11.2022 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-JVP 28.004,80 kn 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3121 0320  
30.11.2022 PLAĆA-DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA 12.011,77 kn 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3132 0911  
30.11.2022 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 kn 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3121 0911  
30.11.2022 PLAĆA-DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA 72.798,57 kn 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3111 0911  
29.11.2022 URA-222288,kamata 9920540725 3.273,05 kn HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 87939104217 GRAD PETRINJA A120001 3423 0112  
29.11.2022 BELONA,pelet 23.533,84 kn BELONA D.O.O. PETRINJA 37208339420 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3223 0911  
29.11.2022 URA-222289,kamata 9920540522 3.982,52 kn HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 87939104217 GRAD PETRINJA A120001 3423 0112  
29.11.2022 URA-222290,zat. kamata 9920506545 8,84 kn HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB 87939104217 GRAD PETRINJA A120001 3433 0112  
29.11.2022 WIENER OSIGURANJE,polica br 08-0458858-03,5. rata 1.489,00 kn WIENER OSIGURANJE VIG D.D. 52848403362 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3292 0911  
29.11.2022 EKO PČELA I OPG ROŽIĆ,med 750,00 kn OPG STJEPAN ROŽIĆ PETRINJA 04120455227 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3222 0911  
29.11.2022 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ,pregled za sanitarnu 990,00 kn ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 29702380901 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3236 0911  
29.11.2022 POTPORE UMIROVLJENICIMA-BOŽIĆNICE 9.100,00 kn GRAD PETRINJA A160301 3721 1060  
29.11.2022 TROŠKOVI STANOVANJA-OGRJEV 7.350,00 kn GRAD PETRINJA A160305 3722 1060  
28.11.2022 URA-220264,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - MARTINA 10/2022 2.500,00 kn JELENA, obrt za knjigovodstvene i računovodstvene usluge PETRINJA 00133564261 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220263,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - MATIJA I NINO 10/2022 5.642,98 kn GRADEVINARSTVO JURISIC J.D.O.O PETRINJA 50519366116 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220262,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - DAVOR OBRADOVIĆ 09 i 10/2022 6.000,00 kn TP-TEGEA D.O.O. PETRINJA 07726372540 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220258,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - KORALJKA 09/2022i 10/2022 5.999,75 kn ŠUŠMEG OBRT ZA LIMARSKE,VODOINSTALATERSKE I DRUGE GRAĐEVINSKE RADOVE PETRINJA 00990734402 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220255,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - KOBEREC 10/2022 (kraj mjere) 1.314,03 kn EL-KONTO 15 D.O.O. PETRINJA 70890802528 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220261,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - BENJAMIN 08,09 i 10/2022 (kraj mjere) 8.714,25 kn GOGA, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE PETRINJA 07335232666 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220267,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - MARINA 09 i 10/2022 5.460,95 kn RELAX-OBRT ZA FRIZERSKE USLUGE I NJEGU TIJELA PETRINJA 62585385786 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220266,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - RENATO 10/2022 3.000,00 kn CROATIA TRANSPORT PETRINJA 69721200110 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220259,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - NIKOLINA 09/2022 I 10/2022 5.000,00 kn "LEKO" PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT PETRINJA 00630810371 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 USLUGE OPERATIVNOG TERENSKOG KOORDINIRANJA - TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5., PETRINJA (K.Č.BR. 179/K1, 1906/1 k.o. Petrinja) 55.875,00 kn EPTISA ADRIA D.O.O. ZAGREB 28457369235 GRAD PETRINJA A161501 3822 0620  
28.11.2022 URA-220257,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - ERDUAN OSMANI 10/2022 2.912,50 kn OPATIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PETRINJA 83346231613 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 URA-220256,ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - SAMET OSMANI 10/2022 3.000,00 kn OPATIJA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PETRINJA 83346231613 GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
28.11.2022 USLUGA OPERATIVNOG TERENSKOG KOORDINIRANJA- TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1., PETRINJA (K.Č.BR. 565 I 1978 K.O. PETRINJA 25.706,25 kn EPTISA ADRIA D.O.O. ZAGREB 28457369235 GRAD PETRINJA A161501 3822 0620