UVID U TROŠKOVE GRADA PETRINJE
01.01.2021 - 30.09.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   171.892.632,72 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2021 211.460,00 kn NAKNADE-MOBILIZACIJA GRAD PETRINJA A160701 3291 0320  
30.09.2021 30,00 kn Kabal za napajanje računala,Katarina Ivančić 50057 Petra - Petrinjska razvojna agencija A1809001 3221 0112  
30.09.2021 23,60 kn BLAGAJNA 9-2021 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3231 0320  
23057039320 ERSTE& STEIERMARKISCHE BANK D.D. RIJEKA 30.09.2021 2.248,37 kn URA-210091,KAMATA GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
52508873833 OTP banka Hrvatska d.d. ZADAR 30.09.2021 1.128,63 kn URA-210092,KAMATA GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB ZAGREB 30.09.2021 218,14 kn URA-210105,KAMATA GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
30.09.2021 32.000,00 kn PROGRAM "BEBA" GRAD PETRINJA A160304 3721 1040  
30.09.2021 115.324,82 kn OSTALE NAKNADE U SKOLSTVU - NASTAVNA SREDSTVA GRAD PETRINJA A160406 3722 0960  
30.09.2021 400,00 kn PUTNI NALOZI GRAD PETRINJA A140103 3211 0112  
30.09.2021 233,00 kn PUTNI NALOZI GRAD PETRINJA A140103 3211 0112  
30.09.2021 1.825,00 kn SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI GRAD PETRINJA A140103 3213 0111  
30.09.2021 10.125,00 kn NAKNADE - MOBILIZACIJA POTRES GRAD PETRINJA A160701 3241 0360  
30.09.2021 1.754.508,71 kn DONACIJE GRAĐANIMA U NARAVI-POTRES GRAD PETRINJA A160301 3812 1090  
43965974818 HEP ELEKTRA D.O.O. SISAK 30.09.2021 13.745,12 kn URA-212057,EL.ENERGIJA GŠNK MLADOST 08-2021 GRAD PETRINJA A160801 3223 0810  
82320978169 PETRINJSKI RADIO PETRINJA 30.09.2021 495,00 kn Račun br.: 220/1/1 41021 Gradska knjižnica i čitaonica A164001 3233 0820  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 30.09.2021 366,53 kn URA-210087, r- 0087 - USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI 09-2021 28846 POU Hrvatski dom A163001 3231 0820  
65918029671 IMPULS LEASING ZAGREB 30.09.2021 8,91 kn URA-211933, r- 1933 - ZAT.KAMATA GRAD PETRINJA A120001 3433 0112  
23057039320 ERSTE& STEIERMARKISCHE BANK D.D. RIJEKA 30.09.2021 3.249,71 kn URA-211925,KAMATA GRAD PETRINJA A120001 3434 0112  
70513461099 ROTUS NOVOSEL ZAGREB 30.09.2021 1.411,43 kn REDOVITI SERVIS AUTA TOYOTA GRAD PETRINJA A140103 3232 0112  
93952250728 CPA-CENTAR ZA PROSTORNO UREĐ. I ARHITEKTURU ZAGREB 30.09.2021 40.000,00 kn URA-211994, r- 1994 - VI. IZMJENE I DOPUNE GUP PETRINJE-PRIJEDLOG PLANA GRAD PETRINJA K1900001 4263 0620  
43965974818 HEP ELEKTRA D.O.O. SISAK 30.09.2021 1.504,31 kn URA-212093, r- 2093 - EL.ENERGIJA JR 08-2021 GRAD PETRINJA A170005 3223 0640  
13064612595 KNJIŽARA KORZO SISAK 30.09.2021 1.217,62 kn Račun br.: 210046-011-011 41021 Gradska knjižnica i čitaonica K164002 4241 0820  
00859852524 ESKADRILA D.O.O. ZAGREB 30.09.2021 1.262,70 kn Račun br.: 396-1-1 41021 Gradska knjižnica i čitaonica K164002 4241 0820  
87311810356 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB 30.09.2021 38,30 kn Pošta, usluge pošte 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3231 0911  
30.09.2021 1.810,01 kn BLAGAJNA 9-2021 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3239 0320  
30.09.2021 1.000,11 kn BLAGAJNA 9-2021 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3223 0320  
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB ZAGREB 30.09.2021 737,31 kn URA-210106,KAMATA GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
30.09.2021 56,40 kn Poštanske usluge,Katarina Ivančić 50057 Petra - Petrinjska razvojna agencija A1809001 3231 0112  
52508873833 OTP banka Hrvatska d.d. ZADAR 30.09.2021 192,95 kn URA-210099,KAMATA GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
65938267282 LONIA TRGOVINA D.O.O. KUTINA 30.09.2021 129,76 kn Lonia, ostali materijal 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3221 0911