UVID U TROŠKOVE GRADA PETRINJE
01.01.2022 - 15.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   59.008.812,51 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
10.06.2022 24.472,26 kn NAKNADA GRAD.VIJEĆE 01/2022 GRAD PETRINJA A140003 3291 0112  
10.06.2022 2.175,12 kn NAKNADA GRAD.VIJEĆE 01/2022 10.00% n GRAD PETRINJA A140003 3291 0112  
10.06.2022 576,64 kn NAKNADA GRAD.VIJEĆE 01/2022 II. stup GRAD PETRINJA A140003 3291 0112  
10.06.2022 294,38 kn Otplata kredita iz plaće za 06/22 ČL GRAD PETRINJA A140003 3291 0112  
10.06.2022 2.063,92 kn NAKNADA GRAD.VIJEĆE 01/2022 7.50% na GRAD PETRINJA A140003 3291 0112  
09.06.2022 1.818,06 kn FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZA GRAD PETRINJA A140002 3811 0112  
03.06.2022 881,92 kn OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI GRAD PETRINJA A120001 3434 0112  
95970838122 KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija ,d.d KRIŽEVCI 01.06.2022 264,70 kn NABAVA BEZALKOHOLNOG PIĆA POVODOM KONCERTA GRUPE SILENTE 29.05.2022 GRAD PETRINJA A1600001 3293 0820  
01.06.2022 2.603,29 kn ODBORI GRAD PETRINJA A140003 3291 0112  
09315054552 UDRUGA RATNI VETERANI PETRINJA 01.06.2022 10.000,00 kn URA-220001,PROGRAMSKO PODRUČJE1-PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA - NE ZABORAVIMO GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
01.06.2022 425,00 kn RJ,PN-23/21-21,OS,POREČ GRAD PETRINJA A140103 3295 0111  
03850049408 GRADSKA LIMENA GLAZBA PETRINJA 01.06.2022 45.000,00 kn URA-220008,PROGRAMSKO PODRUČJE 4-KULTURNO-AMATERSKO DJELOVANJE GLG GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
12978045296 KUD HRASTOVIČKA GORA PETRINJA 01.06.2022 4.000,00 kn URA-220011,PROGRAMSKO PODRUČJE 6- 2. HRASTOVAČKA OLIMPIJADA GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
08850858245 ZAVIČAJNA UDRUGA DUMAČE PETRINJA 01.06.2022 5.000,00 kn URA-220014,PROGRAMSKO PODRUČJE 6-SVA SU SELA OKO KUPE BELA GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
47619251161 HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO SLAVULJ PETRINJA 01.06.2022 7.000,00 kn URA-220009,PROGRAMSKO PODRUČJE 5-GRADSKI DJEČJI ZBOR HPD SLAVULJ GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
74622662996 ODVJETNIK JOSIP DIZDAR SISAK 01.06.2022 7.708,34 kn UGOVOR O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI (USLUGE PRVANOG SAVJETOVANJA) U 2022. GODINI GRAD PETRINJA A140103 3237 0112  
38594700101 OŠ JABUKOVAC 01.06.2022 15.000,00 kn URA-220073,POTPORA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA U OMIŠ GRAD PETRINJA A160406 3721 0912  
12978045296 KUD HRASTOVIČKA GORA PETRINJA 01.06.2022 15.000,00 kn URA-220006,PROGRAMSKO PODRUČJE 4-GODIŠNJI MAT.TROŠKOVI KUD GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
67455989146 MOTOCROSS KLUB PETRINJA PETRINJA 01.06.2022 15.000,00 kn URA-220002,PROGRAMSKO PODRUČJE6 GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
81296116785 UDRUGA BRAVO PETRINJA 01.06.2022 10.000,00 kn URA-220003,PROGRAMSKO PODRUČJE 2 - BRAVO-MEĐUGENERACIJSKI PUNKT GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
15332794695 MOTO KLUB VETERANI PETRINJA 01.06.2022 17.000,00 kn URA-220010,PROGRAMSKO PODRUČJE 5-MOTO ZEKE&MOTO BOŽIĆNJACI GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
88583624355 SPORTSKI PLESNI KLUB PETRINIA PETRINJA 01.06.2022 3.000,00 kn URA-220015,PROGRAMSKO PODRUČJE 6-PETRINJA PLEŠE GRAD PETRINJA A160110 3811 0820  
01.06.2022 8.147,44 kn OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-PETRA 50057 Petra - Petrinjska razvojna agencija A1809001 3121 0112  
09987499274 MULTIPRO D.O.O. ČAKOVEC 01.06.2022 31.525,50 kn NABAVA ZAŠTITNE OPREME ZA JAVNE RADOVE GRAD PETRINJA T1811001 3227 0620  
01.06.2022 8.122,64 kn OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRAD PETRINJA A120001 3121 0112  
01.06.2022 10.153,30 kn OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRAD PETRINJA A1800001 3121 0112  
01.06.2022 13.199,29 kn OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRAD PETRINJA A1600001 3121 0112  
20715459997 TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA PETRINJE PETRINJA 01.06.2022 32.347,33 kn URA-220075,PRIJENOS SREDSTAVA GRAD PETRINJA A180101 3811 0473  
01.06.2022 10.000,00 kn PROGRAM "BEBA" GRAD PETRINJA A160304 3721 1040  
59369523052 UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ PETRINJA 01.06.2022 10.000,00 kn URA-220004,PROGRAMSKO PODRUČJE 3-MALA KUĆA ZA VELIKU POMOĆ-NA FARMI SE FURA ZDRAVSTVENA KULTURA GRAD PETRINJA A160110 3811 0820