UVID U TROŠKOVE GRADA PETRINJE
01.01.2021 - 31.03.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   48.018.859,43 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
86381857003 SOKOL SPORT D.O.O. VELIKA LUDINA 31.03.2021 10.550,00 kn URA-210462, r- 0462 - RADOVI NA PRIKLJUČKU VODE I KANALIZACIJE MOBILNE KUĆICE GRAD PETRINJA A160301 3722 1090  
09090192633 PRIMAPLAST D.O.O. PETRINJA 31.03.2021 4.596,30 kn URA-210361, r- 0361 - GRAĐA, LETVA GRAD PETRINJA A160301 3722 1090  
25401272884 DRVO-STIT PETRINJA 31.03.2021 9.800,00 kn URA-210216, r- 0216 - NAJAM JUMBO PLAKATA DIC GRAD PETRINJA K180701 3233 0620  
23780250353 OTP LEASING ZAGREB 31.03.2021 61,08 kn OTP leasing, zatezne kamate 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3433 0911  
26702280390 HBOR -HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 31.03.2021 167,14 kn HBOR, zatezne kamate 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3433 0911  
07335232666 GOGA OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE PETRINJA 31.03.2021 2.398,00 kn Računalni program 50057 Petra - Petrinjska razvojna agencija A1809001 4221 0112  
90161103806 PETRA - PETRINJSKA RAZVOJNA AGENCIJA PETRINJA 31.03.2021 6.125,00 kn URA-210212, r- 0212 - PROVEDBA PROJEKTA DJEČJE IGRALIŠTE TABORIŠTE GRAD PETRINJA A180401 3237 0620  
29702380901 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 31.03.2021 927,50 kn ZZJZ, dezinfekcija objekta Sunce 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3236 0911  
58381512236 AUTOKUĆA HABEK SESVETE 31.03.2021 3.542,91 kn URA-210055, r- 0055 - Račun br.: 968-POS1-100 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3224 0320  
26702280390 HBOR -HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 31.03.2021 39.564,76 kn HBOR kredit broj KO-16/16 kred. partija 47174 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 5422
55575157658 OPG NIKOLA NAVIJALIĆ PETRINJA 31.03.2021 5.507,00 kn URA-210200, r- 0200 - GRAH, SALATA, PEKMEZ, KRUMPIR GRAD PETRINJA A1800001 3299 0112  
65506478347 OPG MIROSLAV LECI PETRINJA 31.03.2021 3.660,00 kn URA-210205, r- 0205 - DŽEM, SOK GRAD PETRINJA A1800001 3299 0112  
92194380250 OPG IVKA JELIĆ PETRINJA 31.03.2021 19.120,00 kn URA-210307, r- 0307 - SOK, DŽEM GRAD PETRINJA A1800001 3299 0112  
78325872254 LOTUS NANA j.d.o.o. za usluge PETRINJA 31.03.2021 19.136,21 kn URA-210013,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
37143791423 SUPER DIGITAL D.O.O. PETRINJA 31.03.2021 15.000,00 kn URA-210014,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
04832188230 PETRUS PROJEKTI D.O.O. PETRINJA 31.03.2021 2.500,00 kn URA-210021,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
18706713994 CAPRICCIA CENTAR PETRINJA 31.03.2021 2.692,08 kn URA-210022,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
90116838776 DDD WOOD D.O.O. PETRINJA 31.03.2021 6.000,00 kn URA-210035,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
42514867840 KORABLJA TIŠINIĆ, obrt za turizam i zabavne igre PETRINJA 31.03.2021 5.825,00 kn URA-210003,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
64838090909 X-KIDS, OBRT ZA TRGOVINU NA MALO PETRINJA 31.03.2021 20.000,00 kn URA-210067,subvencije obrtnicima GRAD PETRINJA T1810001 3523 0421  
31.03.2021 0,83 kn BANKARSKA NAKNADA GRAD PETRINJA A120001 3431 0112  
31.03.2021 12.400,94 kn POMOC OBITELJIMA I KUCANSTVIMA GRAD PETRINJA A160301 3721 1060  
31.03.2021 11.173,06 kn POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA GRAD PETRINJA A160301 3721 1060  
28830868138 AT d.o.o. PETRINJA 31.03.2021 3.721,00 kn AT, popravak kvačila Citroen Berlingo 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3232 0911  
03109396077 KARCHER d.o.o. ZAGREB 31.03.2021 7.443,60 kn URA-210045, r- 0045 - Račun br.: 7443001745 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3224 0320  
07852442910 TRGOAUTO V. D.O.O. ZAGREB 31.03.2021 9.316,00 kn URA-210050, r- 0050 - Račun br.: 50/POSL1/2 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3224 0320  
23780250353 OTP LEASING ZAGREB 31.03.2021 28,45 kn OTP leasing, tečajna razlika 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 5422
14263198845 PLETARSTVO BOŽANOVIĆ PETRINJA 31.03.2021 3.570,00 kn URA-210314, r- 0314 - KOŠARA GRAD PETRINJA A1800001 3299 0112  
69083195482 OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU "BB-TRANS", VL.BORIS BURSAĆ PETRINJA 31.03.2021 32.500,00 kn URA-210327, r- 0327 - USLUGA PRIJEVOZA PETRINJA-ZAGREB-PETRINJA GRAD PETRINJA A1800001 3299 0112  
70629488146 ALEN ČAČIĆ OPG PETRINJA 31.03.2021 19.598,72 kn URA-210340, r- 0340 - GRAH GRAD PETRINJA A1800001 3299 0112