UVID U TROŠKOVE GRADA PETRINJE
01.01.2021 - 30.06.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   122.025.429,72 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
20389053445 EDINA ZUKO SISAK 30.06.2021 50.000,00 kn EDINA ZUKO plaćanje po Ugovoru o kupoprodaji nekretnina(zgrada)ZA 06-21 28838 Dječji vrtić Petrinjčica K162001 4212 0911  
29127518232 NERA-CVJEĆAR.I POKLON GALERIJA PETRINJA 30.06.2021 2.641,50 kn Cvjećarna Nera, ostali materijal za poslovanje 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3221 0911  
41775987954 KNJIGOVODSTVENI SERVIS ŠUŠNJIĆ PETRINJA 30.06.2021 2.500,00 kn Račun br.: 328-POSL000-1 41021 Gradska knjižnica i čitaonica A164001 3237 0820  
37208339420 BELONA D.O.O. PETRINJA 30.06.2021 453,38 kn Račun br.: 500-P2-1 41021 Gradska knjižnica i čitaonica A164001 3225 0820  
29005509482 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 76,21 kn Račun br.: 161963-VLPO-6 41021 Gradska knjižnica i čitaonica A164001 3221 0820  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 30.06.2021 334,00 kn URA-210048, r- 0048 - RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI 06-21 28846 POU Hrvatski dom A163001 3231 0820  
28111148974 PROMETNICE ZAGREB D.O.O. NOVI ZAGREB 30.06.2021 24.750,00 kn URA-211354, r- 1354 - STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽ.NC GRADA GRAD PETRINJA A170003 3237 0451  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 30.06.2021 110,00 kn URA-210109, r- 0109 - Račun za mjerene usluge: 5007443082-261-8 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3231 0320  
57718914751 EKO SISTEMI RAJKOVIĆ D.O.O. 30.06.2021 2.554,50 kn URA-210119, r- 0119 - Račun br.: 210/01/1 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3221 0320  
41775987954 KNJIGOVODSTVENI SERVIS ŠUŠNJIĆ PETRINJA 30.06.2021 86,00 kn URA-210104, r- 0104 - Račun br.: 230-POSL111-1 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3221 0320  
03409466732 Z1 D.O.O. PETRINJA 30.06.2021 3.808,88 kn Račun br.: 24/P1/1 41021 Gradska knjižnica i čitaonica A164001 3221 0820  
64298008481 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE SISAK 30.06.2021 2.500,00 kn URA-210042, r- 0042 - GOSTOVANJE PREDSTAVE 28846 POU Hrvatski dom A163001 3239 0820  
79084286928 HOLOSYS D.O.O. ZAGREB 30.06.2021 187,50 kn Holosys, prijenos podataka 06/2021 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3238 0911  
12266526926 PRIVREDA D.O.O. PETRINJA 30.06.2021 1.855,75 kn Privreda, ispumpavanje septičke jame, Češko selo, objekt Sunce 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3234 0911  
44138062462 VINDIJA d.d. 30.06.2021 1.417,50 kn Vindija, mlijčni proizvodi 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3222 0911  
44138062462 VINDIJA d.d. 30.06.2021 1.201,86 kn Vindija, piletina 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3222 0911  
18928523252 PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA 30.06.2021 1.664,65 kn Podravka, mesne prerađevine 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3222 0911  
95243482140 SMIT COMMERCE 30.06.2021 288,46 kn PLAĆANJE RAČUNA 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3221 0320  
21780210989 DOLENAC PROMET PETRINJA 30.06.2021 156,00 kn URA-210113, r- 0113 - Račun br.: 508/V01/0 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3224 0320  
53696178845 KOMUNALAC PETRINJA D.O.O. PETRINJA 30.06.2021 448,25 kn URA-211315, r- 1315 - INTERVENCIJA P O NESRETNIM SLUČAJEVIMA GRAD PETRINJA A1705001 3234 0660  
66526674258 GS GRAĐENJE, GRAĐEVINSKI OBRT PETRINJA 30.06.2021 173.778,13 kn POPRAVAK DIMNJAKA, ZABATNIH ZIDOVA, POPRAVAK DIZALA, STUBIŠTA, KROVIŠTA GRAD PETRINJA A160301 3232 1090  
09090192633 PRIMAPLAST D.O.O. PETRINJA 30.06.2021 860,00 kn URA-211360,r- 1360 - ARMATURNA MREŽA-V.KNEZIC GRAD PETRINJA A160301 3224 1090  
99050636440 PREMIUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU ZAGREB 30.06.2021 14.250,00 kn Nabava posudica za potrebe podjele toplih obroka GRAD PETRINJA A160701 3222 0320  
99050636440 PREMIUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU ZAGREB 30.06.2021 24.937,50 kn Nabava posudica za podjelu toplih obroka GRAD PETRINJA A160701 3222 0320  
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB ZAGREB 30.06.2021 66,00 kn PBZ- BANKARSKE USLUGE 28838 Dječji vrtić Petrinjčica A162001 3431 0911  
30.06.2021 46,80 kn BLAGAJNA 6-21 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja A165001 3231 0320  
49599261918 ELEKTRO REŠKOVIĆ, OBRT ZA UVOĐENJE ELEKTRO SUSTAVA PETRINJA 30.06.2021 1.820,78 kn URA-210038,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
29127518232 NERA-CVJEĆAR.I POKLON GALERIJA PETRINJA 30.06.2021 4.732,82 kn URA-210037,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
35004618059 OBITELJSKI DOM VILA ENNA, VL.ANDREA STRIŽAK PETRINJA 30.06.2021 26.500,11 kn URA-210054,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA GRAD PETRINJA T1810002 3523 0412  
43965974818 HEP ELEKTRA D.O.O. SISAK 30.06.2021 1.170,58 kn URA-210069,EL.ENERGIJA 04/21-MO BAČUGA, GRABOVAC GRAD PETRINJA A1420001 3223 0435