UVID U TROŠKOVE GRADA ČABRA
01.01.2023 - 28.02.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 392

UKUPNO:   296.046,06

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.02.2023 pl.02/23 NETO gradska uprava 9.476,21 GRAD ČABAR A200001 3111 0111  
28.02.2023 URA-230010,Racun br.: 0000257449032023 17,11 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 Narodna knjižnica A400002 3231 0820  
28.02.2023 URA-230060,PROJEKT ZAŽELI POSAO ispravk/storno - 330,69 TEDI POSLOVANJE D.O.O. RIJEKA 05614216244 GRAD ČABAR A500001 3221 1020  
28.02.2023 pl.02/23 NETO GRADONAČELNIK 1.551,26 GRAD ČABAR A100102 3111 0111  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE GRADON 363,16 GRAD ČABAR A100102 3132 0111  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP gradska uprava 629,59 GRAD ČABAR A200001 3111 0111  
28.02.2023 SUBVENCIJA VERTERINARSKIH TROŠKOVA 02/23,POPIS KORISNIKA 366,99 GRAD ČABAR A202401 3236 0411  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVJERENIK 11,76 GRAD ČABAR A100006 3291 0111  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA MIROVINSO OSIGURANJE I STUP POVJERENIK 11,76 GRAD ČABAR A100006 3291 0111  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP MO II s. 2,80 GRAD ČABAR A100107 3291 0111  
28.02.2023 PROJEKT ZAŽELI POSAO- POTREPŠTINE ZA KORISNIKE 395,35 METRO Cash & Carry Hrvatska ZAGREB 38016445738 GRAD ČABAR A500001 3221 1020  
28.02.2023 Racun br.: 583-2-1 105,75 BON-TON D.O.O. ZAGREB 52931027628 GRAD ČABAR A200002 3221 0111  
28.02.2023 URA-230093,Racun za mjerene usluge: 7210823607-282-3 Mjesečni pakat za 02/20223 19,91 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
28.02.2023 URA-230089,Racun br.: 20470-1-2 Paket basic micro za 02/2023 15,56 ELEKTRIČNI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
28.02.2023 PROJEKT ZAŽELI POSAO 136,57 TEDI POSLOVANJE D.O.O. RIJEKA 05614216244 GRAD ČABAR A500001 3221 1020  
28.02.2023 pl.02/23 NETO 15.065,67 Vrtić A300001 3111 0911  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP II s. 971,65 Vrtić A300001 3111 0911  
28.02.2023 pl.02/23 PN-Dnevnice i ostali troškovi 5,40 GRAD ČABAR A100101 3211 0111  
28.02.2023 pl.02/23 PN-Dnevnice i ostali troškovi 5,20 GRAD ČABAR A200002 3211 0111  
28.02.2023 pl.02/23 PRIREZ 7,31 Narodna knjižnica A400001 3111 0820  
28.02.2023 pl.02/23 NETO 1.970,88 Narodna knjižnica A400001 3111 0820  
28.02.2023 Racun br.: 200/02/23 - odvoz smeća 113,58 KTD ČABAR D.O.O. ČABAR 58129032419 GRAD ČABAR A201501 3234 0560  
28.02.2023 URA-230007,Racun br.: 117053005088 Potrošni materijal 239,58 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 GRAD ČABAR A200002 3221 0111  
28.02.2023 URA-230026,Racun br.: 13/Poslovnica1/2 STORNO - 295,03 SIAL TRGOVINA VL. B. ŠURINA PREZID 76543203257 GRAD ČABAR A200002 3221 0111  
28.02.2023 URA-230045,Racun br.: 990221181/23 BR. POLICE 554141001371 4. OBROK 633,62 CROATIA OSIGURANJE ZAGREB 26187994862 GRAD ČABAR A200002 3292 0111  
28.02.2023 Racun br.: 08-0223-0122548 8,30 FINA ZAGREB 85821130368 GRAD ČABAR A200002 3431 0111  
28.02.2023 Naplata naknade 0,40 ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 GRAD ČABAR A200002 3431 0111  
28.02.2023 URA-230087,Racun za mjerene usluge: 5005642119-282-0 Mjesečni oaket za 02/2023 19,91 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
28.02.2023 pl.02/23 PRIREZ 67,87 Vrtić A300001 3111 0911  
28.02.2023 pl.02/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3.020,08 Vrtić A300001 3132 0911