UVID U TROŠKOVE GRADA ČABRA
01.01.2024 - 31.01.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 223

UKUPNO:   93.604,06

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.01.2024. URA-240072,Racun br.: 22-24-25, MESO 229,00 T.O. "MESNICA JERBIĆ" DELNICE 26876732050 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240078,Racun br.: 380/20/1, EURO LOŽIVO ULJE 939,38 RIJEKA TRANS D.O.O. RIJEKA 08418011938 Vrtić A300002 3223 0911  
31.01.2024. URA-240066,Racun br.: 6451/1546/1, NAMIRNICE 1,84 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240005,Racun br.: 424/0493/2, NAMIRNICE 138,85 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240060,Racun br.: 327/VP-M90/1, PEKARSKI PROIZVODI 80,26 MIVIT-PEKARA d.o.o OGULIN 72111949884 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240021,Racun br.: 109/VP-M90/1, PEKARSKI PROIZVODI 69,27 MIVIT-PEKARA d.o.o OGULIN 72111949884 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. CESTARINA/PARKIRNA KARTA 7,00 GRAD ČABAR A100101 3211 0111  
31.01.2024. SUFINANCIRANJE VETERINARSKIH USLUGA,POPIS KORISNIKA 29,58 GRAD ČABAR A202401 3236 0421  
31.01.2024. pl.01/24 POREZ AUTORSKI UGOVOR 141,04 GRAD ČABAR A100101 3299 0111  
31.01.2024. pl.03/24 POREZ prijevoz izbori 29,56 GRAD ČABAR A100009 3299 0111  
31.01.2024. pl.01/24 Prijevoz gradska uprava 530,77 GRAD ČABAR A200002 3212 0111  
31.01.2024. pl.01/24 DOPRINOS ZA MIO I STUP GRADONAČELNIK 331,77 GRAD ČABAR A100102 3111 0111  
31.01.2024. pl.01/24 NAKNADA UPRAVNO VIJEĆE DV 191,93 GRAD ČABAR A100001 3291 0111  
31.01.2024. pl.01/24 DOPRINOS ZA MIO II STUP UPRAVNO VIJEĆE DV 6,84 GRAD ČABAR A100001 3291 0111  
31.01.2024. Racun br.: 59 za 01/24 71,69 KTD ČABAR D.O.O. ČABAR 58129032419 GRAD ČABAR A200002 3234 0111  
31.01.2024. Racun br.: 117054001426 490,00 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 GRAD ČABAR A100009 3299 0111  
31.01.2024. Racun br.: 2500000226-24 465,00 HŠ-UPRAVA ŠUMA DELNICE DELNICE 69693144506 GRAD ČABAR A200004 3235 0411  
31.01.2024. Racun br.: 35/1/760 190,00 NOVI LIST RIJEKA 44110106406 GRAD ČABAR A200002 3239 0830  
31.01.2024. Naknada na neiskorišteni kredit 443,06 ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 GRAD ČABAR A200002 3431 0111  
31.01.2024. Sitni materijal 269,13 PEVEX D.D. SESEVETE 73660371074 GRAD ČABAR A200002 3225 0111  
31.01.2024. Racun br.: 1636-1-2 14,04 ELEKTRIČNI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
31.01.2024. URA-240107,Racun br.: 54 za 01/24, ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 01/24 43,51 KTD ČABAR D.O.O. ČABAR 58129032419 Vrtić A300002 3234 0911  
31.01.2024. URA-240050,Racun br.: 4934/1546/1, POTROŠNI MATERI 1,49 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3221 0911  
31.01.2024. URA-240070,Racun br.: 6025/0488/2, HIG. POTROŠNI 1,76 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3221 0911  
31.01.2024. URA-240075,Racun br.: 6103/1546/1, NAMIRNICE, ALU 3,59 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3221 0911  
31.01.2024. URA-240051,Racun br.: 4814/1546/1, NAMIRNICE 35,50 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240048,Racun br.: 5359/1546/1, NAMIRNICE 23,51 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240016,Racun br.: 947/1546/1, NAMIRNICE 28,87 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240015,Racun br.: 852/0494/2, NAMIRNICE 36,07 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911  
31.01.2024. URA-240014,Racun br.: 1040/1546/1, NAMIRNICE 20,01 KONZUM PLUS D.O.O. ZAGREB 62226620908 Vrtić A300002 3222 0911