UVID U TROŠKOVE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
01.06.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 56

UKUPNO:   255.987,45

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
06.2024. 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.030,19 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3121
06.2024. 1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove 1.737,54 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 1291
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 1.674,45 DERGEZ D.O.O PODRAVSKE SESVETE 10948162678 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3222
06.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157,34 PINK PANTER, VL.ROBERT MARKULIN OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3221
06.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 495,26 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3231
06.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.250,00 ČAZMATRANS PROMET D.O.O. ČAZMA 96107776452 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3231
06.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 164,38 ZAŠTITA JURENEC D.O.O. KOPRIVNICA 59366171025 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3232
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123,50 ALFA.d.d. ZAGREB 07189160632 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3299
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 172,92 ROŽMARIĆ DAVID OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3299
06.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.680,90 FORTUNA STJEPAN OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3237
06.2024. 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3121
06.2024. 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 18,50 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3214
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 1.447,42 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 18928523252 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3222
06.2024. 3225 Sitni inventar i auto gume 25,01 PEVEX D.D. SESVETE 73660371074 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3225
06.2024. 3238 Računalne usluge 29,28 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3238
06.2024. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 239,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNICA 12878651060 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3236
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 2.186,00 SLATKE DELICIJE D.O.O.D KOPRIVNICA 44228667551 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3222
06.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 4.437,59 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3114
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6,50 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3299
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 2.968,33 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 07179054100 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3222
06.2024. 3234 Komunalne usluge 278,62 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3234
06.2024. 3234 Komunalne usluge 100,98 GRAD KOPRIVNICA KOPRIVNICA 62112914641 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3234
06.2024. 3223 Energija 797,02 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3223
06.2024. 3223 Energija 170,45 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3223
06.2024. 3234 Komunalne usluge 383,06 KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. KOPRIVNICA 20998990299 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3234
06.2024. 3239 Ostale usluge 641,73 BIRO-SERVIS, OBRT ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, VL. ZRINO HORVAT OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3239
06.2024. 3238 Računalne usluge 303,20 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3238
06.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29,10 KARMAT d.o.o. KOPRIVNICA 19445585303 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3221
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 1.929,69 KTC D.D. KRIŽEVCI 95970838122 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3222
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 2.284,59 VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 44138062462 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" 3222