UVID U TROŠKOVE OPĆINE KONAVLE
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2272

UKUPNO:   36.461.453,57 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 OTP banka,KAMATA UG.130801381284,iznos 2.627,47 eur,Izgradnja doma za starije i nemoćne 19.779,83 kn OPĆINA KONAVLE A201201 3423 0112  
30.06.2022 isp. URA 418, javnobilježnička pristojba, ovrha HEP Elektra, donos s 371.3 75,00 kn OPĆINA KONAVLE A201001 3295 0131  
30.06.2022 isp. URA 607, odvjetnički trošak, ovrha HEP Elektra, donos s 371.3 312,50 kn OPĆINA KONAVLE A201001 3295 0131  
30.06.2022 URA-575,MOBITEL 5/22 1.485,91 kn A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204 OPĆINA KONAVLE A201001 3231 0131  
30.06.2022 URA-546,SERVIS DIZALA 5/22 1.375,00 kn PIEL d.o.o. 76120956111 OPĆINA KONAVLE A201001 3232 0131  
30.06.2022 URA-615,MOLUNAT TUŠEVI 13.737,50 kn T.A.U. OPREMA D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐENJE I USLUGE 92902361494 OPĆINA KONAVLE A210603 3232 0660  
30.06.2022 URA-220289,Racun br.: 247083-16-1, MLIJEČNI PROIZVODI 1.386,75 kn DUKAT D.D. NOVI! ZAGREB 25457712630 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 kamate 3.807,19 EUR, prijenos s poz.415.4 na 415.5,pl.KKD-u 30.6.2022.izvod 162,jamstvo Erste 28.746,85 kn OPĆINA KONAVLE A201202 3865 0660  
30.06.2022 URA-220302,PREDUJAM TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA 93,75 kn JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN KORČULA 39028888104 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3295 1020  
30.06.2022 URA-220294,Racun br.: 741/121/4, OSTALI PROIZVODI 2.074,93 kn BROSS TRADE d.o.o. SPLIT 83598114879 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 URA-220272,Racun br.: 119-IG-1 dimnjačarske usluge 2.475,00 kn IN-GRUPA DIMNJAČARSKI OBRT OSIJEK 38081566027 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3234 0911  
30.06.2022 prijenos s poz 285 Općina na 5603.2 Dom, uplata A.F., izvod 84 od 6.4.22. 75,46 kn 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3431 1020  
30.06.2022 POT.MATER. ZA ZMK,PEMO 41,97 kn 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3221 0820  
30.06.2022 isp. URA 607, javnobilježnička pristojba, ovrha HEP Elektra, donos s 371.3 112,50 kn OPĆINA KONAVLE A201001 3295 0131  
30.06.2022 isp.poz. 181. MAT. TROŠAK Pemo, prijenos na 183, BL22-06 -116,89 kn OPĆINA KONAVLE A201001 3221 0131  
30.06.2022 URA-220320,Racun br.: V0011022018422, MESO I MESNI PROIZVODI 709,01 kn MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC DOO VRGORAC 28128148322 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 URA-220299,Racun br.: V0011022016324, MESNI PROIZVODI 1.889,14 kn MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC DOO VRGORAC 28128148322 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 URA-220284,Racun br.: 1419-1-1, VOĆE I POVRĆE 2.249,53 kn SUNCE-DUBROVNIK DOO DUBROVNIK 65143499065 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 URA-220247,Racun br.: 1186-1-1, VOĆE I POVRĆE 2.472,34 kn SUNCE-DUBROVNIK DOO DUBROVNIK 65143499065 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 URA-22183,Cro.osig-.polica osig. imovina 28.05.2022.-28.05.2023. 1/10 rata 1.628,35 kn CROATIA OSIGURANJE 26187994862 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3292 0820  
30.06.2022 URA-676,NOVINE 6/22 261,24 kn TISAK PLUS D.O.O. ZAGREB 32497003047 OPĆINA KONAVLE A201001 3221 0131  
30.06.2022 URA-22173,Link, računalne usluge za 6/2022 1.000,00 kn LINK Mlini 16622504562 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3238 0820  
30.06.2022 URA-614,AUTOBUSNO STAJALIŠTE Zvekovica, dva stajališta sa staklenim oblogama 109.250,00 kn T.A.U. OPREMA D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐENJE I USLUGE 92902361494 OPĆINA KONAVLE A209225 4212 0660  
30.06.2022 URA-572,NADZOR RADOVA JAVNA RASVJETA 2.500,00 kn HARMONIK d.o.o. 22522860010 OPĆINA KONAVLE A209111 3232 0640  
30.06.2022 URA-220291,Racun br.: 27/1/1, POPRAVAK TELEFONSKE CENTRALE 4.750,00 kn ELEKTRO VIDAK J.D.O.O. GRUDA 62413187250 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3232 1020  
30.06.2022 URA-220288,Racun br.: 234009-16-1, MLIJEČNI PROIZVODI 1.196,86 kn DUKAT D.D. NOVI! ZAGREB 25457712630 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
30.06.2022 isp. URA 607, javnobilježnička pristojba i odvjetnički trošak, ovrha HEP Elektra, prijenos na 215 -425,00 kn OPĆINA KONAVLE A201101 3223 0133  
30.06.2022 isp. URA 418, javnobilježnička pristojba, ovrha HEP Elektra, prijenos na poz 215. -75,00 kn OPĆINA KONAVLE A201101 3223 0133  
30.06.2022 Texo gradnja,projekt ĆIRO II, raspored radova, nabava opreme po 1,2 i 3 priv.sit.pametne klupe 6x -112.500,00 kn OPĆINA KONAVLE T206607 3232 0660  
30.06.2022 URA-220274,Racun br.: 990584167/22, PREMIJA OSIGURANJA 6.OBROK 4.573,00 kn CROATIA OSIGURANJE 26187994862 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3292 1020