UVID U TROŠKOVE OPĆINE KONAVLE
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1094

UKUPNO:   2.174.808,13

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Racun br.: 16/V1/1 - izaslanstvo grada Braniewo iz Poljske 82,05 PUERTORICO d.o.o. Mlini 41119399617 OPĆINA KONAVLE A202001 3293 0133  
29.02.2024. UGOVORNI RAČUN:2300087256 NOVI DJEČJI VRTIĆ GRUDA 1-2024 20,50 HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb 43965974818 OPĆINA KONAVLE A201101 3223 0133  
29.02.2024. Racun br.: 3/V1/1 - Tim hitne medicine - za potrebe Općine Konavle 01-2024 4.000,00 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ DUBROVNIK 85555713264 OPĆINA KONAVLE A204204 3236 0760  
29.02.2024. Racun br.: 2-2024 - radove spajanja razvodnih ormara u blagdanskom šatoru Cavtat 260,00 OPĆINA KONAVLE A202003 3239 0133  
29.02.2024. Racun br.: 140/1/4 - xml izrada datoteke za predaju Državnom arhivu - plaćeno 16.02.2024 124,20 SCULPTOR computers NET d.o.o. VINKOVCI 06362716309 OPĆINA KONAVLE A201001 3239 0131  
29.02.2024. Zahtjev za isplatu potpora temeljem Ugovora o dodjeli subvencije 70.000,00 ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. ČILIPI 10165352762 OPĆINA KONAVLE A209802 3512 0560  
29.02.2024. Racun br.: 42-2-1 - vino za potrebe ureda načelnika 402,36 DUBROVAČKI PODRUMI d.d. za proizvodnju i promet vina GRUDA 14750187687 OPĆINA KONAVLE A202001 3293 0133  
29.02.2024. Osnovna škola Cavtat, provedba projekta zapošljavanja osoba s invaliditetom 1.058,60 OPĆINA KONAVLE A204305 3661 1090  
29.02.2024. Službena putovanja dužnosnici - naknade za prijevoz ,Općina 196,46 OPĆINA KONAVLE A102001 3211 0111  
27.02.2024. Securitas, intervencije po dojavi ZMK i OA 49,78 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 33679708526 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3239 0820  
27.02.2024. Racun br.: 203/1/1 Opremanje skupine, sitni inventar 1.264,98 ASTREJA PLUS d.o.o. ZAGREB 91448726740 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205102 3225 0911  
27.02.2024. Sculptor net, izrada XML datoteke zbirnog popisa arhivskog gradiva za 2023 89,40 SCULPTOR computers NET d.o.o. VINKOVCI 06362716309 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3239 0820  
27.02.2024. Securitas, intervencija u OA 14.02. 24,89 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 33679708526 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3239 0820  
27.02.2024. Dalmatian Sory, i. Goleš, otkup 7 predmeta (pisma V.Bukovca, B. Bogišića i suvremenika, pozivnica, plakat) 550,00 Dalmatian Story j.d.o.o. Split 70670533629 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA K203102 4243 0820  
27.02.2024. Racun br.: 263/V1/1 Dio slavine, septik 50,38 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3224 0911  
27.02.2024. Racun br.: 15517/711100/1 Papirnata konfekcija 212,50 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 58353015102 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3221 0911  
27.02.2024. Link2, održavanje, nadogradnja IS za muzejsku građu M++,S++, K++, za 1/2024 244,70 LINK 2 d.o.o. Samobor 77351182595 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3232 0820  
27.02.2024. Cro. osig, polica osiguranja imovine 10/10 za 28.5.2023.-28.5.2024. 205,80 CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb 26187994862 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3292 0820  
27.02.2024. Racun br.: 2024-01-21-583 Namirnice 3.526,58 DB KANTUN d.o.o. DUBROVNIK 16278459495 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3222 0911  
27.02.2024. Racun br.: 2024-01-21-675 Namirnice 2.713,23 DB KANTUN d.o.o. DUBROVNIK 16278459495 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3222 0911  
27.02.2024. Fina, e-paket za 1/2024 8,30 FINA - Financijska agencija ZAGREB 85821130368 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3431 0820  
27.02.2024. Racun br.: 179/1/1 Didaktički materijal 35,50 ASTREJA PLUS d.o.o. ZAGREB 91448726740 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205102 3221 0911  
27.02.2024. Racun br.: 472-01-01 Toneri 232,50 ARCUS INGENIUM d.o.o. DUBROVNIK 52981606243 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3221 0911  
27.02.2024. Struktura pr. projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite/ natječajna dokumentacija za EU Fond / Energetska obnova KB 2.125,00 STRUKTURA PROJEKT d.o.o. GRUDA 94309658829 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA T203134 3237 0820  
27.02.2024. NZ Globus, monografija VB /muzejska prodavaonica Kuće Bukovac 186,18 Nakladni zavod Globus d.o.o. Zagreb 43451602780 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203110 3222 0820  
27.02.2024. HEP elektra, KB za 12/2023, uk trošak 497,98 EUR, umanjenje -243,26 EUR Uredba Vlade RH 254,72 HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb 43965974818 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3223 0820  
27.02.2024. Racun br.: 11-2-1 Izvedba lutkarskog mjuzikla 936,60 STUDIO SUNCOKRET SPLIT 67718528459 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3237 0911  
27.02.2024. Almel, reodovan pregled alarmnog sustava ZMK, nadoplata komunikatora /dio računa će se stornirati VEZA ura 24052 98,75 ALMEL DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 87342313630 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3232 0820  
27.02.2024. Racun br.: 15515/711100/1 Papirnata konfekcija 239,13 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 58353015102 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE A205112 3221 0911  
27.02.2024. Securitas, tehnička zaštita za 1/2024, za OA i ZMK 99,55 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 33679708526 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3239 0820