UVID U TROŠKOVE OPĆINE KONAVLE
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 5385

UKUPNO:   83.165.495,39

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.12.2022 URA-197,Električna energija 11-2022 86,22 ELEKTRA D.O.O. 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A207101 3223 0320  
31.12.2022 URA-1521,DAROVI ZA NOVU GODINU, motomrazovi za djecu dječjih vrtića 7.471,25 FILIR D.O.O. 66118697525 OPĆINA KONAVLE A202001 3293 0133  
31.12.2022 URA-22439,Securitas, OA Tehnička zaštita za 12/2022 375,00 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 33679708526 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3239 0820  
31.12.2022 URA-22403,Zendu, odjava komisije označivač str. kurđelica 1.040,00 Zendu Dubrovnik 65416514620 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203110 3222 0820  
31.12.2022 URA-220683,RN.120179-1-1000, NOVINE 12/22 816,89 TISAK PLUS D.O.O. ZAGREB 32497003047 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3221 1020  
31.12.2022 URA-1596,BOŽIĆNE JELKE 30.375,00 RASADNIK PRUD 48229134662 OPĆINA KONAVLE A202003 3299 0133  
31.12.2022 URA-22462,HEP elektra, KB el.en za 12/2022 (uk. račun 6.263,20 umanjen za 4.488,15_Uredba RH) 1.775,05 HEP ELEKTRA 43965974818 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3223 0820  
31.12.2022 Racun za mjerene usluge: 5030581384-279-2 148,75 T-COM 81793146560 OPĆINA KONAVLE A201001 3231 0131  
31.12.2022 URA-1359,SEMINAR FLOOD AND FIRE HERCEG NOVI 452,00 PUŠIĆ PERICA 09849708672 OPĆINA KONAVLE T206605 3211 0320  
31.12.2022 URA-1404,AVIO KARTE PUŠIĆ JOVANOVSKI ĆIRO II 2.935,00 NAVIGATIO d.o.o. 76040671814 OPĆINA KONAVLE T206605 3211 0320  
31.12.2022 OPĆINA KONAVLE UREDI NOVA ZGRADA 11-22 3.899,14 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 OPĆINA KONAVLE A201001 3223 0131  
31.12.2022 RECIKLAŽNO DVORIŠTE 11-22 586,17 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 OPĆINA KONAVLE A209701 3223 0131  
31.12.2022 JAVNA RASVJETA 11-22 168.591,68 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 OPĆINA KONAVLE A209111 3223 0640  
31.12.2022 URA-22464,HEP Opskrba, el.energija za 12/2022 (umanjeni račun RH Uredba) 5.995,35 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203101 3223 0820  
31.12.2022 MONOGRAFIJA VLAHO BUKOVAC 600,00 MUZEJI I GALERIJA KONAVALA 18662101737 OPĆINA KONAVLE A202001 3299 0133  
31.12.2022 URA-22453,OP Šiša, Izložba Božičnih čestitki u ZMK, otvaranje 405,00 OPG PERO ŠIŠA 93007738082 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA A203111 3293 0820  
31.12.2022 URA-220600,Racun br.: 1732/121/4, POVRĆE KONZERVIRANO 432,60 BROSS TRADE d.o.o. SPLIT 83598114879 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
31.12.2022 URA-220637,Racun br.: 1843/121/4, OSTALI PROIZVODI 174,25 BROSS TRADE d.o.o. SPLIT 83598114879 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
31.12.2022 URA-1517,MIRISI BOŽIĆA PLAKATI 3.862,50 ALFA - 2 DUBROVNIK 27305410571 OPĆINA KONAVLE A202003 3233 0133  
31.12.2022 URA-220630,Racun br.: V0011022042379, MESO 7.513,28 MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC DOO VRGORAC 28128148322 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
31.12.2022 URA-220629,Racun br.: V0011022042371, MESO 660,56 MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC DOO VRGORAC 28128148322 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
31.12.2022 glasnik 6-22 130,25 NIK TRADE DUBROVNIK 56634042125 OPĆINA KONAVLE A101005 3233 0111  
31.12.2022 URA-220672,Racun br.: 4744-1-1, VOĆE I POVRĆE 1.471,37 SUNCE-DUBROVNIK DOO DUBROVNIK 65143499065 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
31.12.2022 URA-220618,Racun br.: 4679-1-1, VOĆE I POVRĆE 2.285,23 SUNCE-DUBROVNIK DOO DUBROVNIK 65143499065 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3222 1020  
31.12.2022 projekt savjetovanje s javnošću 11-22 375,00 MOBES KVALITETA 12574068591 OPĆINA KONAVLE A202101 3299 0131  
31.12.2022 URA-207,Ina kartica za 12-2022 3.853,73 INA INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB 27759560625 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A207101 3223 0320  
31.12.2022 URA-220649,Racun br.: 177809/INA/1, LOŽ ULJE 30.550,00 INA INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB 27759560625 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE A204402 3223 1020  
31.12.2022 POTROŠNI MATERIJAL,GRAĐA 1/2I.ČUPIĆ 62,60 OPĆINA KONAVLE A201001 3221 0131  
31.12.2022 REPREZENTACIJA SMOKVE,OPG IVAN MILOGLAV 100,00 OPĆINA KONAVLE A201001 3293 0131  
31.12.2022 NAVODNJAVANJE AUTOBUSNA POSTAJA ZVEKOVICA 11-22 2.453,26 KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO ČILIPI ČILIPI 58055672227 OPĆINA KONAVLE A209103 3234 0660