UVID U TROŠKOVE OPĆINE FAŽANA
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1308

UKUPNO:   13.806.348,25 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 URA-220387,Nadzor alarmmnog uređaja za 05/22 375,00 kn Bakin Geršić k.d. Pula 71255639887 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3232 0911  
30.06.2022 URA-220324,nadzor alarmnog uređaja za 04/2022 375,00 kn Bakin Geršić k.d. Pula 71255639887 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3232 0911  
30.06.2022 URA-220425,Racun br.: 1431/VPAPIRNICA/3, potrošni materijal 1.308,13 kn Pajo d.o.o. Papirnica Pula 37008532093 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3221 0911  
30.06.2022 URA-220358,Namirnice 255,00 kn Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb 25457712630 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.06.2022 URA-220263,namirnice 257,25 kn Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb 25457712630 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.06.2022 URA-220443,Pijesak 53,70 kn PEVEX D.D. BJELOVAR 73660371074 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3224 0911  
30.06.2022 URA-220275,poštanske usluge za 03/22 22,90 kn HRVATSKA POŠTA D.D. RIJEKA 87311810356 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3231 0911  
30.06.2022 URA-220451,Odvoz smeća 05/22 737,39 kn PULA HERCULANEA D.O.O. PULA DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
30.06.2022 URA-220307,odvoz smeća 03/22 737,39 kn PULA HERCULANEA D.O.O. PULA DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
30.06.2022 URA-220319,HRT pristojba za 05/2022 80,00 kn HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA 68419124305 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3295 0911  
30.06.2022 URA-220409,Naknada po priljevu. 1,00 kn ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG 65723536010 OPĆINA FAŽANA A200101 3431 0112  
30.06.2022 URA-220415,Doznaka sredstava za Smotru maslinovog ulja, sukl.Zaključku. 25.000,00 kn AGROUDRUGA FAŽANA FAŽANA 60097451933 OPĆINA FAŽANA A200806 3299 0421  
30.06.2022 URA-220452,Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Fažana za 06/2022. 22.424,02 kn ISTARSKA ŽUPANIJA (za OŠ Fažana) OPĆINA FAŽANA A200301 3661 0912  
30.06.2022 URA-220643,Zaštitarske usluge za 10.sjednicu OV OF 1.125,00 kn KLEMM SIGURNOST D.O.O. ZAGREB 35596498125 OPĆINA FAŽANA A202808 3299 0411  
30.06.2022 URA-220572,Plaketi, pločice i tisak naljepnica 381,00 kn SPORT 3000 D.O.O. PULA 60053362038 OPĆINA FAŽANA A203900 3232 0660  
30.06.2022 URA-220629,Izrada izvješća o stanju u prostoru OF, cjeloviti elaborat (50%) 43.250,00 kn PLAN 21 d.o.o. RIJEKA 78541555807 OPĆINA FAŽANA A202808 3299 0411  
30.06.2022 URA-220562,Pružanje pravnih informacija, savjetovanja i nagrada za zastupanje za 03/2022. 11.600,00 kn ZOU FILIP SIMIĆ I LARA TONČIĆ PULA 17222934879 OPĆINA FAŽANA A200101 3237 0112  
30.06.2022 URA-220577,Izrada druge izmjene i dopune procjene vrijed.nekretnina k.č.br. 1206/105 Fažana 1.250,00 kn STUDIO BAŠIĆ D.O.O. PULA 28614123172 OPĆINA FAŽANA T203002 3237 0610  
30.06.2022 URA-220548,Geodetske usluge - izrada geodet.podloga za lokacijsku dozvolu (cesta iza doma umirovljenika) JR, EKI, OO, CESTA 23.625,00 kn GEOGRUPA D.O.O. PULA 77967127694 OPĆINA FAŽANA T203002 3237 0610  
30.06.2022 URA-220638,Transparentnost (prikaz na webu) za prorač.korisnika DV Sunce 6.837,50 kn INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA FAŽANA A200101 3237 0112  
30.06.2022 URA-220568,Održavanje informac.sustava, podrška i konzulatacije za 06/2022. 10.816,25 kn INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA FAŽANA A200101 3238 0112  
30.06.2022 URA-220608,Redovni program-Vrtička skupina za 06/2022. 22.080,00 kn DJEČJI VRTIĆ MORE 26381397392 OPĆINA FAŽANA A200202. 3722 0911  
30.06.2022 URA-220639,Poštanske usluge za 06/2022. 1.347,90 kn HRVATSKA POŠTA D.D. RIJEKA 87311810356 OPĆINA FAŽANA A200101 3231 0112  
30.06.2022 URA-220619,Račun za vodne usluge za 05/2022.-prefakturiranje A.P.Ruca. 30,00 kn VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A200101 3234 0112  
30.06.2022 URA-220640,Sterilizacija/kastracija mačke (06/2022) 700,00 kn VETERINARSKA AMBULANTA PULA D.O.O. PULA 23060751693 OPĆINA FAŽANA A202902 3236 0760  
30.06.2022 URA-220567,Postupak javne nabave. 1.875,00 kn NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 OPĆINA FAŽANA A200101 3233 0112  
30.06.2022 URA-220630,HT usluge za 06/2022. 110,00 kn HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 OPĆINA FAŽANA A200101 3231 0112  
30.06.2022 URA-220605,Usluga prikupljanja mješanog otpada za 05/2022. 60,64 kn PULA HERCULANEA D.O.O. PULA OPĆINA FAŽANA A200101 3234 0112  
30.06.2022 URA-220571,Uzorkovanje i analiza uzoraka u DVD Sunce i Općina Fažana I.kvartal 2022. 8.468,76 kn ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ Pula Pula 90629578695 OPĆINA FAŽANA A202901 3236 0740  
30.06.2022 URA-220593,Konzumacija jela i pića. 143,00 kn KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A200101 3293 0112