UVID U TROŠKOVE OPĆINE FAŽANA
01.01.2023 - 31.03.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 676

UKUPNO:   871.274,39

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2023 URA-230337,Održavanje komunalne infrastrukture (prom.signaliz.)-vanjske usluge . 1.339,35 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201402 3232 0660  
31.03.2023 URA-230321,Kapitalna donacija za nabavku kompjutera 1.592,20 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA T201701 3861 0490  
31.03.2023 URA-230340,Održavanje komunalne infrastrukture -vanjske usluge . 6.087,49 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201413 3234 0510  
31.03.2023 URA-230309,Vodne usluge za 01/2023 prefakturiranje Boraca 3 (A.Paola.Ruca) 4,65 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A200101 3234 0112  
31.03.2023 URA-230303,Vodne usluge za 01/2023 nogometno igralište 29,28 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A203900 3234 0660  
31.03.2023 URA-230301,Vodne usluge za 01/2023 župni trg 3/a 5,25 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A203900 3234 0660  
31.03.2023 URA-230299,Vodne usluge za 01/2023 Fažana jug parkiralište 161,49 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A203900 3234 0660  
31.03.2023 URA-230296,Vodne usluge za 01/2023 vodnjanska cesta bb 5,25 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A203900 3234 0660  
31.03.2023 URA-230287,Vodne usluge za 01/2023 lavanda bb 8,26 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 OPĆINA FAŽANA A203900 3234 0660  
31.03.2023 URA-230389,Reparatura silikonom 189,53 STAKLO-KOM D.O.O. PULA 55879204817 OPĆINA FAŽANA A200101 3232 0112  
31.03.2023 URA-230278,Održavanje, podrška i konzultacije za 03/2023 1.768,70 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA FAŽANA A200101 3238 0112  
31.03.2023 URA-230251,Održavanje računalne opremme za 01/2023 500,00 VIKON d.o.o. PULA 23203325924 OPĆINA FAŽANA A200101 3238 0112  
31.03.2023 URA-230247,Električna energija za 02/2023. (Galižanska cesta bb). 48,65 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230249,Električna energije za 02/2023 57,39 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230257,Račun za električnu energiju za 02/2023 - Mala vala bb 67,22 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230344,Račun za električnu energiju za 02/2023. 11,45 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230356,Električna energije za razdoblje 01.05.-30.09.2022.(kta, opomena, naknada). 3,97 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230359,Električna energije za razdoblje 01.10.-31.12.2022. 88,13 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230370,Električna energije za 02/2023 60,97 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
31.03.2023 URA-230342,Pružanje pravnih informacija, savjetovanja i nagrada za zastupanje za 12/2022. 1.539,56 ZOU FILIP SIMIĆ I LARA TONČIĆ PULA 17222934879 OPĆINA FAŽANA A200101 3237 0112  
31.03.2023 URA-230273,Pričuva za 03/2023 28,96 SZP ŽUPNI TRG 3-UPRAVITELJ:SEMPER D.O.O. PULA 66161486166 OPĆINA FAŽANA A203900 3234 0660  
31.03.2023 URA-23010,Prometna signalizacija 14.173,19 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201402 3232 0660  
31.03.2023 URA-23011,Tekuće održavanje javne rasvjete 2.050,00 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201401 3232 0640  
31.03.2023 Obračun plaće za 03/2023 obveza za ZO 3.224,20 OPĆINA FAŽANA A200101 3132 0112  
31.03.2023 pl.03/23 Naknada za topli obrok do prop 1.286,33 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3121 0911  
31.03.2023 pl.03/23 MIO II. stup - benificirani staž 26,66 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911  
31.03.2023 pl.03/23 DOPRINOS ZA OBVEZNO MIR. OSIG. NA TEMELJU 4.766,10 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911  
31.03.2023 URA-230087,Odvoz smeća za 1/2023 196,79 PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 11294943436 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
31.03.2023 URA-230055,Racun za mjerene usluge: telefon 01/2023 24,06 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3231 0911  
31.03.2023 URA-230156,vodokotlić 41,23 PEEM d.o.o. 28019763406 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3224 0911