UVID U TROŠKOVE OPĆINE FAŽANA
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   8.329.778,99 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
25457712630 Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb 31.03.2022 390,00 kn URA-220031,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
27759560625 INA D.D. Služba domaće prodaje RIJEKA 31.03.2022 575,11 kn URA-220231,Gorivo DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3223 0911  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 31.03.2022 370,15 kn URA-220007,Racun za telefonske usluge za 01/2022 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3231 0911  
PULA HERCULANEA D.O.O. PULA 31.03.2022 660,30 kn URA-220223,minimalna javna usluga predanog otpada za 02/2022 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
18583480382 SPOREDNO ZANIMANJE, vl. Josip Modrušan Pula 31.03.2022 3.970,00 kn URA-220252,Dobava i montaža perforiranih limova u podrumske prostorije sa strane MMC Fažana. OPĆINA FAŽANA K202703 4511 0660  
25305703278 Autoservis Višković PULA 31.03.2022 1.424,00 kn URA-220253,Servis službenog vozila. OPĆINA FAŽANA A200101 3232 0112  
23203325924 VIKON d.o.o. PULA 31.03.2022 525,00 kn URA-220205,Popravak Canon kopirnog aparata. OPĆINA FAŽANA A200101 3232 0112  
79147056526 GRADATIN d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 74.000,00 kn URA-220224,Oprema za zbrinjavanje komun.otpada PE kontejner za staklo - 5 kom i kante Pehd - 42 kom. OPĆINA FAŽANA T201501 4227 0510  
64729046835 JYSK d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 900,00 kn URA-220248,Tegle za cvijeće za MMC ( 6 kom). OPĆINA FAŽANA A200101 3225 0112  
77967127694 GEOGRUPA D.O.O. PULA 31.03.2022 9.375,00 kn URA-220202,Parcelacijski elaborat (Vatrogasni dom). OPĆINA FAŽANA T203002 3237 0610  
23060751693 VETERINARSKA AMBULANTA PULA D.O.O. PULA 31.03.2022 3.750,00 kn URA-220254,Veterinarsko-higijeničarski poslovi za 03/2022. OPĆINA FAŽANA A202902 3236 0760  
35173387563 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 422,00 kn URA-220234,Konzumacija pića sa poslovnim partnerima. OPĆINA FAŽANA A200101 3293 0112  
35173387563 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 6.268,75 kn URA-220228,Održavanje komunalne infrastrukture za 03/2022 vanjske usluge OPĆINA FAŽANA A201401 3232 0640  
35173387563 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 93.131,88 kn URA-220230,Održavanje komunalne infrastrukture za 03/2022 vanjske usluge OPĆINA FAŽANA A201404 3232 0560  
35173387563 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 13.354,41 kn URA-220232,Održavanje komunalne infrastrukture za 03/2022 vanjske usluge OPĆINA FAŽANA A201409 3234 0660  
46830600751 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 31.03.2022 -17.580,00 kn URA-220193,STORNO-Troškovi priključenja na lok. Fažana bb.k.č.1337/1,673/3,666/46, 666/39,1345/1 k.o. Fažana (Pristupna cesta za reciklažno dvorište). OPĆINA FAŽANA A202808 3299 0411  
03492821167 NOVI INFORMATOR d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 753,75 kn URA-220218,Pretplata na "Informator Premium". OPĆINA FAŽANA A200101 3233 0112  
31.03.2022 599,44 kn pl.03/22 Prirez DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911  
31.03.2022 186,73 kn pl.03/22 MIO II. stup - benificirani staž DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 634,47 kn URA-220098,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 393,35 kn URA-220099,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 58,03 kn URA-220109,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 187,50 kn URA-220117,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 647,92 kn URA-220161,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 143,92 kn URA-220171,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 715,72 kn URA-220180,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 117,22 kn URA-220182,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 338,20 kn URA-220185,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 621,66 kn URA-220187,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
31940907240 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31.03.2022 27,00 kn URA-220190,namirnice DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911