UVID U TROŠKOVE OPĆINE FAŽANA
01.01.2023 - 30.09.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2350

UKUPNO:   3.157.687,90

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2023 URA-230518,preventivna deratizacija i dezinsekcija 53,09 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ Pula Pula 90629578695 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3236 0911  
30.09.2023 URA-230445,preventivna dezinsekcija prostora 33,18 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ Pula Pula 90629578695 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3236 0911  
30.09.2023 URA-230585,Eco Max M Punjač Duo USB 109,95 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3225 0911  
30.09.2023 URA-230432,Uredski materijal 171,58 NARODNE NOVINE D.D. 64546066176 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3221 0911  
30.09.2023 URA-230568,utrošak vode 01/23 82,12 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
30.09.2023 URA-230575,utrošak vode 08/23 64,00 VODOVOD PULA D.O.O. PULA 19798348108 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
30.09.2023 URA-230586,rampin, razrjeđivač 20,71 PEEM d.o.o. 28019763406 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3221 0911  
30.09.2023 URA-230441,kanta, koš pvc 29,85 CENTROUNION d.o.o. PULA PULA 78717482787 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3221 0911  
30.09.2023 URA-230408,namirnice 58,05 Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb 25457712630 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230501,namirnice 98,45 Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb 25457712630 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230584,sredstva za čišćenje 671,09 Tapess d.o.o. Kastav 22248533094 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3221 0911  
30.09.2023 URA-230505,usluge servisa vatrodojava 137,50 Sikurit Pula 19904619609 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3232 0911  
30.09.2023 URA-230406,uslug e računa 06/23 29,73 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3232 0911  
30.09.2023 URA-230529,dj. krevetić, madrac,podloga za prvijanje, hranilica, pisaći stol 358,96 LESNINA H d.o.o. Zagreb 36998794856 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3225 0911  
30.09.2023 URA-230503,namirnice 192,68 LEDO PLUS D.O.O. Zagreb 07179054100 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230416,namirnice 65,24 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230521,namirnice 71,80 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230589,namirnice 53,24 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230593,namirnice 42,48 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230449,zamjena sigurnosnog ventila grijanja 125,00 BOREAS d.o.o. Pula 75956192290 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3232 0911  
30.09.2023 URA-230419,namirnice 53,62 VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Pula 06271276395 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230421,namirnice 83,32 VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Pula 06271276395 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230425,namirnice 110,32 VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Pula 06271276395 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230531,namirnice 82,11 VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Pula 06271276395 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230537,namirnice 19,15 VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Pula 06271276395 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 URA-230552,namirnice 43,40 VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Pula 06271276395 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2023 pl.09/23 DOPR. ZA ZDRAV. OSIG. 4.643,01 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3132 0911  
30.09.2023 pl.09/23 Naknada za topli obrok do prop 1.256,09 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3121 0911  
30.09.2023 pl.09/23 MIO I. stup - benificirani staž 77,33 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911  
30.09.2023 pl.09/23 DOPRINOS ZA OBVEZNO MIR. OSIG. NA TEMELJU 4.327,16 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911