UVID U TROŠKOVE OPĆINE FAŽANA
01.01.2022 - 30.09.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2058

UKUPNO:   21.654.720,53

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2022 pl.09/22 Naknada za prijevoz 6.340,59 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3212 0911  
30.09.2022 pl.09/22 Porez 13.650,95 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3111 0911  
30.09.2022 Plaća za 09/2022. - bruto. 115.735,77 OPĆINA FAŽANA A200101 3111 0112  
30.09.2022 URA-22002,Konzumacija jela i pića povodom programa Festivala multikulturalnosti-Fažani s ljubavlju dana 03.09.2022. 20.000,00 LATON d.o.o. Zagreb 13882357283 OPĆINA FAŽANA 100300 3299 0111  
30.09.2022 URA-220617,Naknada po priljevima. 2,00 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG 65723536010 OPĆINA FAŽANA A200101 3431 0112  
30.09.2022 URA-220621,Naknada po priljevu. 1,00 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG 65723536010 OPĆINA FAŽANA A200101 3431 0112  
30.09.2022 URA-220532,Odvoz otpada za 06/2022 968,66 PULA HERCULANEA D.O.O. PULA DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3234 0911  
30.09.2022 URA-220507,poštanske usluge za 07./2022. 161,50 HRVATSKA POŠTA D.D. RIJEKA 87311810356 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3231 0911  
30.09.2022 URA-220588,Pevex P-0022 Pula Pula referenca 92 33,80 PEVEX D.D. BJELOVAR 73660371074 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3221 0911  
30.09.2022 URA-220544,Račun za opskrbu i korištenje mreže za 07/22 6.287,63 HEP Opskrba d.o.o. Zagreb 63073332379 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3223 0911  
30.09.2022 URA-220456,Racun br.: 226/1/300, usluge servisa vatrodojavnog sustava 937,50 Sikurit Pula 19904619609 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3232 0911  
30.09.2022 URA-220537,namirnice 150,05 MRAMORKA RABAC 86270659683 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220524,namirnice 921,50 LEDO PLUS D.O.O. Zagreb 07179054100 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220468,Racun br.: 235071/900/900, namirnice 333,13 LEDO PLUS D.O.O. Zagreb 07179054100 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220617,namirnice 804,63 LEDO PLUS D.O.O. Zagreb 07179054100 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220511,namirnice 184,60 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220502,Racun br.: 6602/PJ01/12, namirnice 507,12 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220497,Racun br.: 6691/PJ01/12, namirnice 350,21 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220489,Racun br.: 6810/PJ01/12, namirnice 496,58 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220481,Racun br.: 6254/PJ01/12, namirnice 105,71 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220547,namirnice 206,03 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220540,namirnice 73,95 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220584,Racun br.: 7426/PJ01/12 626,23 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220554,namirnice 593,39 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220613,namirnice 61,25 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220618,namirnice 566,48 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220627,namirnice 624,55 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220633,namirnice 493,92 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220634,namirnice 696,89 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911  
30.09.2022 URA-220639,namirnice 170,15 MIRACOLO D.O.O. FAŽANA 31940907240 DJEČJI VRTIĆ SUNCE A200201 3222 0911