UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.01.2022 - 19.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 579

UKUPNO:   6.673.467,81 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
17.06.2022 DALIBOR KOPJAR - DAR DJETETU FABIJAN KOPJAR 5.000,00 kn OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
15.06.2022 HOURA GRUPA- NASTUP IVANJA 150.000,00 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
14.06.2022 naplata 5% prihoda 623,68 kn POREZNA UPRAVA ZAGREB 18683136487 OPĆINA VRBNIK A010101 3239 0133  
13.06.2022 SUFINANCIRANJE RADA NK KRK 10.000,00 kn OPĆINA VRBNIK T010501 3811 0810  
10.06.2022 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA 858,90 kn PRIVREDNA BANKA ZAGREB 02535697732 OPĆINA VRBNIK A010101 3431 0131  
03.06.2022 POLONIJO M. PUTNI NALOG 332,00 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
03.06.2022 POLONIJO M. PUTNI NALOG 78,00 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
03.06.2022 STIPENDIJA 05-2022 500,00 kn JAKOV MIHOVILIĆ VRBNIK 38719284318 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn DINA ANTIĆ VRBNIK 29839344782 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn BARTOL HODANIĆ VRBNIK 05064869447 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn ANA VADNOV VRBNIK 02030478894 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn MIRIAM VOLARIĆ VRBNIK 81522455851 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05-2022 500,00 kn LUKA OSTROGOVIĆ VRBNIK 47191871693 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn LUKA VADNOV VRBNIK 22156662263 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn MARGARETA CRNČIĆ VRBNIK 67153765347 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn NIKOLINA BUTKOVIĆ VRBNIK 99610418164 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn DAVID KATUNAR VRBNIK 85205789400 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn KATARINA VALKOVIĆ VRBNIK 64864908527 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn MATEA PREBEG VRBNIK 58292401969 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn IRIS MAGAŠ VRBNIK 43274549432 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 STIPENDIJA 05 500,00 kn MARTA VOLARIĆ VRBNIK 74250765490 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
03.06.2022 POLONIJO M. PUTNI NALOG 100,00 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
01.06.2022 PLAĆA 05-2022 2.173,37 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3111 0131  
01.06.2022 PLAĆA 05-2022 9.724,87 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3111 0131  
01.06.2022 PLAĆA 05-2022 9.816,03 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3132 0131  
01.06.2022 PLAĆA 05-2022 41.774,51 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3111 0131  
01.06.2022 PLAĆA 05-2022 2.248,00 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3212 0111  
01.06.2022 PLAĆA 05-2022 5.818,39 kn OPĆINA VRBNIK A010101 3111 0131  
31.05.2022 URA-220339,Racun br.: 2333-30013-2 4,75 kn HP - HRVATSKA POŠTA RIJEKA 87311810356 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
31.05.2022 URA-220315,USLUGA PRIJEVOZA ( DR.D.PARČIĆ) 1.000,00 kn IVAN VL. IVICA HODANIĆ KRK KRK 33470398163 OPĆINA VRBNIK A010701 3722 1090