UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.01.2022 - 24.04.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   4.941.201,07 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
21.04.2022 360,00 kn POLONIJO MIRJANA - RAZLIKA PUTNI NALOG OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
26702280390 HBOR ZAGREB 21.04.2022 2.051.637,32 kn POVRAT KREDITA ZA VRTIĆ OPĆINA VRBNIK T011301 5422
20.04.2022 480,00 kn PUTNI NALOG POLONIJO MIRJANA - PRIJEVOZ OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
20.04.2022 5.000,00 kn ŽELJKA ČANIĆ - DAR DJETETU DAIR ČANIĆ OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
20.04.2022 5.000,00 kn ANA POLONIJO - DAR DJETETU VID POLONIJO OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
20.04.2022 131,00 kn zahija dragan OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
20.04.2022 5.000,00 kn KATARINA ČEŠAREK - DAR DJETETU MATEJ ČEŠAREK OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
20.04.2022 140,00 kn POLONIJO MIRJANA - PUTNI NALOG CESTARINA OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
20.04.2022 5.000,00 kn KATARINA ČEŠARED - DAR DJETETU ELIZABETA ČEŠAREK OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
20.04.2022 300,00 kn POLONIJO MIRJANA - PUTNI NALOG OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
20.04.2022 100,00 kn zahija dragan OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
20.04.2022 740,00 kn zahija dragan OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
60334254350 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA KRK 19.04.2022 18.000,00 kn SUFINANCIRANJE RADA 02-2022 OPĆINA VRBNIK T011001 3811 0320  
18683136487 POREZNA UPRAVA ZAGREB 15.04.2022 2.458,49 kn NAPLATA 1% PRIH.OD POREZA I PRIREZA OPĆINA VRBNIK A010101 3431 0133  
18683136487 POREZNA UPRAVA ZAGREB 12.04.2022 229,03 kn NAPLATA 5% PRIHODA ZA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010101 3239 0133  
45212948769 NAKLADA KVARNER D.O.O NOVI VINODOLSKI 12.04.2022 2.000,00 kn SUFINANC.KNJIGE ZAPOVJEDNIŠTVO RATNOG ŠTABA TO RIJEKA OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
12.04.2022 8.750,00 kn NAKNADA OPĆINA VRBNIK A010101 3121 0131  
02030478894 ANA VADNOV VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
29839344782 DINA ANTIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
22156662263 LUKA VADNOV VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
99610418164 NIKOLINA BUTKOVIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
85205789400 DAVID KATUNAR VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
05064869447 BARTOL HODANIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
47191871693 LUKA OSTROGOVIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
64864908527 KATARINA VALKOVIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
43274549432 IRIS MAGAŠ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
58292401969 MATEA PREBEG VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
67153765347 MARGARETA CRNČIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
74250765490 MARTA VOLARIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
38719284318 JAKOV MIHOVILIĆ VRBNIK 11.04.2022 500,00 kn STIPENDIJA 03-2022 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090