UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.04.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 99

UKUPNO:   178.503,59

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 330,00 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
29.04.2024. Tekuće donacije u novcu 2.333,33 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA KRK 60334254350 OPĆINA VRBNIK T011001 3811 0320  
24.04.2024. Premije osiguranja 413,95 CROATIA FILIJALA RIJEKA RIJEKA 26187994862 OPĆINA VRBNIK A010101 3292 0133  
24.04.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 238,90 AGRAM LIFE OSIGURANJE RIJEKA 18742666873 OPĆINA VRBNIK A010101 3236 0111  
24.04.2024. Komunalne usluge 2.123,74 LUMIN VL. DUBRAVKO FRGAČIĆ KRK OPĆINA VRBNIK T010202 3234 0560  
24.04.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90,00 MEGAMONT MATULJI 64536314217 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
24.04.2024. Ostali rashodi za zaposlene 650,00 OPĆINA VRBNIK A010101 3121 0131  
24.04.2024. Komunalne usluge 1.719,95 GP KRK TRGOVINA KRK 42307260860 OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451  
24.04.2024. Tekuće donacije u novcu 2.863,29 GRAD KRK KRK KRK 12405095116 OPĆINA VRBNIK T011001 3811 0320  
24.04.2024. Reprezentacija 2.110,00 AUREA INTERNATIONAL D.O.O. KRK 86180066309 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
24.04.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51,00 bon ton zagreb 52931027628 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
22.04.2024. Komunalne usluge 530,45 GP KRK TRGOVINA KRK 42307260860 OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451  
22.04.2024. Tekuće donacije u novcu 2.225,00 EL-MG OPĆINA VRBNIK T011001 3811 0320  
22.04.2024. Komunalne usluge 4.767,13 EL-AN MALINSKA MALINSKA 76998578006 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
22.04.2024. Premije osiguranja 640,02 CROATIA FILIJALA RIJEKA RIJEKA 26187994862 OPĆINA VRBNIK A010101 3292 0133  
22.04.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 187,50 VETERINARSKA STANICA RIJEKA RIJEKA 02918144179 OPĆINA VRBNIK T010204 3236 0560  
22.04.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.633,42 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK KRK 23640080861 OPĆINA VRBNIK T010402 3631 0912  
22.04.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.232,50 INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
22.04.2024. Usluge promidžbe i informiranja 1.220,00 NOVI LIST RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
22.04.2024. Usluge promidžbe i informiranja 90,00 TEB INŽENJERING DD ZAGREB ZAGREB 99944170669 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
22.04.2024. Energija 135,14 ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA VRBNIK A010101 3223 0435  
22.04.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,46 FINA ZAGREB 85821130368 OPĆINA VRBNIK A010101 3431 0131  
22.04.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.452,00 GRAD KRK DV KATARINA FRANKOPAN KRK 12040509511 OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
22.04.2024. Ostali građevinski objekti 1.500,00 ARI CONSULT OPĆINA VRBNIK K010209 4214 0451  
22.04.2024. Usluge promidžbe i informiranja 103,50 ARVALIS ZAGREB 32289496287 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
22.04.2024. Komunalne usluge 36,07 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
19.04.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 250,00 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK KRK 23640080861 OPĆINA VRBNIK T010402 3631 0912  
19.04.2024. Reprezentacija 1.480,00 ŽENSKA KLAPA VEJANKE OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
18.04.2024. Službena putovanja 418,15 OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131  
16.04.2024. Komunalne usluge 1.958,75 ARTA-ZIP ZADAR 05580752683 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560