UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.01.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 594

UKUPNO:   945.141,03

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.06.2024. Tekuće donacije u novcu 821,30 GOSPOJA PZ OPĆINA VRBNIK A010101 3811 0133  
27.06.2024. Komunalne usluge 310,00 SPECIAL D.O.O PAZIN 67066083351 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
27.06.2024. Tekuće donacije u novcu 148,75 SAN BOX D.O.O ŽAKANJE 29625629048 OPĆINA VRBNIK A010101 3811 0133  
27.06.2024. Reprezentacija 681,56 MARKET DRAGA VL.BUTKOVIĆ- VOLARIĆ VRBNIK OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
27.06.2024. Ostali građevinski objekti 70.370,84 DINOCOP D.O.O. OPĆINA VRBNIK K010209 4214 0451  
27.06.2024. Komunalne usluge 256,25 EL-AN MALINSKA MALINSKA 76998578006 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
27.06.2024. Komunalne usluge 1.047,96 GP KRK TRGOVINA KRK 42307260860 OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451  
27.06.2024. Usluge promidžbe i informiranja 720,00 NOVI LIST RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
27.06.2024. Komunalne usluge 3.865,00 NAPULA OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451  
26.06.2024. Komunalne usluge 2.450,00 DEZINSEKCIJA RIJEKA RIJEKA 75145286506 OPĆINA VRBNIK T010204 3234 0560  
26.06.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.582,24 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
26.06.2024. Usluge promidžbe i informiranja 248,85 NARODNE NOVINE NAKLADNIČKA DJELATNOST ZAGREB ZAGREB 64546066176 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
26.06.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 300,00 DRYMON OPĆINA VRBNIK T010204 3236 0560  
26.06.2024. Komunalne usluge 5.892,61 LUMIN VL. DUBRAVKO FRGAČIĆ KRK OPĆINA VRBNIK T010202 3234 0560  
26.06.2024. Komunalne usluge 325,00 NEUTINO TAU D.O.O. ZAGREB 07372381759 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
26.06.2024. Tekuće donacije u novcu 3.500,00 VALOVI ZVUKA OPĆINA VRBNIK A010101 3811 0133  
26.06.2024. Komunalne usluge 3.410,00 SIGNALIZACIJA I OPREMA D.O.O. BRTONIGLA 34708490282 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
26.06.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.452,00 GRAD KRK DV KATARINA FRANKOPAN KRK 12040509511 OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
26.06.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.060,69 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK KRK 23640080861 OPĆINA VRBNIK T010402 3631 0912  
25.06.2024. Intelektualne i osobne usluge 107,20 ODV.BRANKA IVANA SAVIČEVIĆ OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
25.06.2024. Ostali građevinski objekti 2.750,00 DINOCOP OPĆINA VRBNIK K010209 4214 0451  
25.06.2024. Ostali rashodi za zaposlene 650,00 OPĆINA VRBNIK A010101 3121 0131  
25.06.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 677,00 PALČICA OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
25.06.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 291,99 ČAROBNA ŠUMA OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
25.06.2024. Intelektualne i osobne usluge 80,69 GORSKI DINKO OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
25.06.2024. Tekuće donacije u novcu 2.986,00 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA KRK 60334254350 OPĆINA VRBNIK T011001 3811 0320  
21.06.2024. Tekuće donacije u novcu 1.429,56 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPĆINA VRBNIK A010701 3811 1090  
21.06.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.232,50 INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
21.06.2024. Komunalne usluge 1.250,00 bolonić OPĆINA VRBNIK T010206 3234 0443  
21.06.2024. Komunalne usluge 331,76 GP KRK TRGOVINA KRK 42307260860 OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451