UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2023 - 30.04.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1081

UKUPNO:   866.987,34

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
30.04.2023 PL-04-23-Bruto 8.928,50 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
30.04.2023 PL-04-23-Bruto 4.212,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
30.04.2023 PL-04-23-Bruto 27.922,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
30.04.2023 PL-04-23-Bruto 78.793,74 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
30.04.2023 PL-04-23-Bruto 4.614,34 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3111 0911  
30.04.2023 URA-230861,hrana 162,00 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230863,hrana 37,85 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230698,hrana 38,42 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230701,hrana 14,14 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230710,hrana 25,86 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230808,rezervni dijelovi 143,75 PRESTIGE TRADE DUBROVNIK D.O.O. DUBROVNIK 42858236476 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3224 0911  
30.04.2023 URA-230921,telekomunikacijske usluge 4/23 269,96 ISKON INTERNET D.D. ZAGREB 36779353407 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
30.04.2023 URA-230889,hrana 626,97 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD VARAŽDIN 44138062462 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230778,hrana 393,50 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD VARAŽDIN 44138062462 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230839,hrana 20,29 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230845,hrana 135,41 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230846,hrana 222,03 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230706,hrana 155,57 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230707,hrana 184,47 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230828,hrana 499,40 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230786,hrana 526,39 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230805,hrana 25,21 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230687,hrana 57,09 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230920,telekomunikacijske usluge 4/23 14,60 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
30.04.2023 PL-04-23-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 695,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3132 0911  
30.04.2023 PL-04-23-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 761,34 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3132 0911  
30.04.2023 URA-230787,hrana 103,09 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230688,hrana 133,39 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2023 URA-230723,potrošni materijal 18,13 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
30.04.2023 URA-230745,hrana 319,30 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911