UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2022 - 31.08.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2122

UKUPNO:   11.818.163,74 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
31.08.2022 URA-221495,pravne usluge 1.660,00 kn ODVJETNIK MARIN ĐUDARIĆ RIJEKA 73160126722 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3237 0911  
31.08.2022 URA-221524,e-paket za 7/22 62,50 kn FINANCIJSKA AGENCIJA RIJEKA 85821130368 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
31.08.2022 URA-221492,hrana 2.625,31 kn PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221568,hrana 1.100,74 kn PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221563,hrana 1.274,81 kn PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221536,potrošni materijal 3.165,90 kn TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB 16529207670 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2022 URA-221522,hrana 665,98 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221570,hrana 185,58 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221567,hrana 320,58 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221538,hrana 268,08 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 komunalne usluge 3.217,62 kn LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 77671806963 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3234 0911  
31.08.2022 URA-221597,telekomunikacijske usluge 8/22 232,74 kn HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.08.2022 URA-221596,telekomunikacijske usluge 8/22 110,00 kn HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.08.2022 URA-221662,telekomunikacijske usluge 8/22 164,65 kn HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.08.2022 URA-221653,hrana 749,18 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221642,hrana 699,30 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221661,gorivo 699,17 kn INA d.d.Zagreb PJ zAGREB 27759560625 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
31.08.2022 URA-221584,hrana 567,64 kn MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221602,hrana 1.082,22 kn VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD VARAŽDIN 44138062462 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 UV-08-22-Doprinos za ZO 291,71 kn 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
31.08.2022 sitan inventar-nova grupa veprinac 1.275,00 kn ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB 37919840816 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3225 0911  
31.08.2022 URA-221651,hrana 566,94 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221525,materijali za čišćenje 6.061,38 kn ALCA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 58353015102 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2022 URA-221639,hrana 825,72 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221638,hrana 184,07 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221601,hrana 321,49 kn VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD VARAŽDIN 44138062462 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221627,intel.usluge-"projekt Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj II" 12.467,10 kn BDC d.o.o. Zagreb ZAGREB 32986581405 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201019 3237 0911  
31.08.2022 URA-221571,hrana 656,16 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221561,materijali za čišćenje 1.025,00 kn SA-BA MATULJI 51925240938 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2022 URA-221479,hrana 948,77 kn MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911