UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2024 - 31.01.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 68

UKUPNO:   204.763,31

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
30.01.2024. Energija 21,00 DUNDOVIĆ D.O.O. KOSTRENA 89738131741 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
30.01.2024. Materijal i sirovine 283,50 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZAGREB 28066578315 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.01.2024. UV-01-24-Doprinos za ZO 33,68 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
30.01.2024. Materijal i sirovine 1.689,51 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.01.2024. Ostale usluge 19,20 FOTO "LUIGI" LOVRAN 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3239 0911  
30.01.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 398,16 OPRIĆ INFORMATIKA d.o.o. Lovran 65162554290 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
30.01.2024. Usluge promidžbe i informiranja 188,13 NOVI LIST RIJEKA 44110106406 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3233 0911  
30.01.2024. Materijal i sirovine 120,75 TOTAL FISH D.O.O. JURDANI 09201864407 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.01.2024. Materijal i sirovine 250,12 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.01.2024. Materijal i sirovine 804,10 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.01.2024. UV-01-24-Upravno vijeće - bruto 449,07 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
30.01.2024. Intelektualne i osobne usluge 16,59 UČITELJSKI FAKULTET ZAGREB ZAGREB 72226488129 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3237 0911  
30.01.2024. Usluge promidžbe i informiranja 63,72 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3233 0911  
29.01.2024. POM-01-24-Pomoć Bruto 1.682,88 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
29.01.2024. POM-01-24-Pomoć - neoporezivo 1.120,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
29.01.2024. POM-01-24-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 277,67 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
19.01.2024. POM-01-24-Pomoć Bruto 771,36 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
19.01.2024. POM-01-24-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 127,27 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
19.01.2024. POM-01-24-Pomoć - neoporezivo 560,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
19.01.2024. Ostale usluge 8,30 FINANCIJSKA AGENCIJA RIJEKA 85821130368 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3239 0911  
19.01.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 33,00 KREATIVNA SOVA, OBRT vl.Lana Kihas Pranjić 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3213 0911  
19.01.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 138,00 RIMOS D.O.O. RIJEKA 14998834808 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
17.01.2024. Intelektualne i osobne usluge 220,00 ODVJETNIK MARIN ĐUDARIĆ 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3237 0911  
17.01.2024. Materijal i sirovine 885,51 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
17.01.2024. Intelektualne i osobne usluge 39,82 SVEUČILIŠTE U RIJECI, EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA 26093119930 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3237 0911  
17.01.2024. Energija 21,00 DUNDOVIĆ D.O.O. KOSTRENA 89738131741 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
17.01.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 159,38 NAJ-DOMUS d.o.o. ZAGREB 80307741154 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
17.01.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 355,50 PRO EDUCA - obrt za usluge 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3213 0911  
12.01.2024. Materijal i sirovine 365,96 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
12.01.2024. Energija 5.376,91 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911