UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3548

UKUPNO:   18.925.420,49

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
31.12.2022 URA-222304,usluga prijevoza 1.500,00 RI TRADE i TOURS PUTNIČKA AGENCIJA I TRGOVINA OPATIJA 89137689685 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.12.2022 preknjiženje troškova 5.926,75 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.12.2022 PL-12-22-Bruto 193.790,04 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
31.12.2022 PL-12-22-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 31.974,76 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3132 0911  
31.12.2022 PL-12-22-Prijevoz 1.193,31 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3212 0911  
31.12.2022 URA-222588,pregled djelatnika 330,00 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ RIJEKA 45613787772 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3236 0911  
31.12.2022 URA-222386,kemijska analiza obroka 3.049,38 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ RIJEKA 45613787772 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3236 0911  
31.12.2022 URA-222564,hrana 1.966,50 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222426,hrana 1.331,78 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222478,hrana 1.463,35 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222062,usluga prijevoza Op-Svetivničenat-Opatija 3.200,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.12.2022 URA-221622,pregled djelatnika 330,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3236 0911  
31.12.2022 URA-222522,el.ploča za kuhanje - 1.145,62 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA K201015 4227 0911  
31.12.2022 URA-221108,Mjesečna pristojba za 6/2022 480,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3233 0911  
31.12.2022 URA-222366,hrana 1.536,43 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 07179054100 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
31.12.2022 URA-222502,edukacija (132) 638,00 CENTAR PROVENTUS D.O.O. GORNJI STUPNIK 58510558885 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3213 0911  
31.12.2022 URA-222435,hrana 474,91 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
31.12.2022 URA-222436,hrana 517,93 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
31.12.2022 URA-222482,hrana 845,74 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222439,hrana 2.113,53 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222507,hrana 504,49 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222421,hrana 242,61 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222375,hrana 276,36 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
31.12.2022 URA-222527,reprezentacija 850,00 TIVOLI Obrt za ugostiteljstvo IČIĆI 74543407867 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3293 0911  
31.12.2022 URA-222399,hrana 1.750,00 NAŠE KLASJE D.O.O. ZAGREB 62858712399 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
31.12.2022 URA-222522,el.ploča za kuhanje 6.285,35 ETEN d.o.o. OPATIJA 49023443334 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA K201015 4227 0911  
31.12.2022 URA-222595,telekomunikacijske usluge 12/22 136,08 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.12.2022 URA-222475,hrana 2.120,35 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222509,hrana 3.356,53 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.12.2022 URA-222566,hrana 189,77 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911