UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2022 - 30.04.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   5.789.830,28 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 1.082,55 kn URA-220687,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
53894175502 CRVENI KRIŽ OPATIJA 30.04.2022 3.000,00 kn tečaj iz pružanja prve pomoći 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3213 0911  
89738131741 DUNDOVIĆ D.O.O. KOSTRENA 30.04.2022 170,00 kn URA-220668,plin 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
00365768166 ISA D.O.O. JURDANI 30.04.2022 124,69 kn URA-220858,potrošni materijal 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
01363674869 BRINOX d.o.o. OPATIJA 30.04.2022 220,10 kn URA-220801,materijali i dijelovi za održavanje 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3224 0911  
18376805890 RRIF PLUS d.o.o. ZAGREB 30.04.2022 625,00 kn URA-220611,webinar- uvođenje eura (262) 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3213 0911  
25457712630 DUKAT D.D ZAGREB 30.04.2022 929,25 kn URA-220660,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
30.04.2022 606,00 kn PL-04-22-Loko vožnja 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3214 0911  
30.04.2022 12.018,07 kn PL-04-22-Prijevoz 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3212 0911  
30.04.2022 1.896,80 kn PL-04-22-Prijevoz 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3212 0911  
24847431624 NERIMAR d.o.o. JUŠIĆI 30.04.2022 381,63 kn URA-220789,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA RIJEKA 30.04.2022 550,00 kn URA-220733,e-paket za 3/22 i kripto uređaj 2certif. 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 103,96 kn URA-220689,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 185,32 kn URA-220693,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 2.562,98 kn URA-220698,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
24847431624 NERIMAR d.o.o. JUŠIĆI 30.04.2022 3.604,75 kn URA-220678,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
50446667709 TEH-CONTROL d.o.o. RIJEKA 30.04.2022 3.875,00 kn URA-220797,pregled i ispitivanje više sustava u dv veprinac 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
46108893754 SPAR HRVATSKA d.o.o. ZAGREB 30.04.2022 47.070,00 kn URA-220713,dar u naravi uskrs - kartice 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
45613787772 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ RIJEKA 30.04.2022 950,00 kn URA-220784,mikrobiološka analiza namirnica 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3236 0911  
25457712630 DUKAT D.D ZAGREB 30.04.2022 1.461,75 kn URA-220855,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
25457712630 DUKAT D.D ZAGREB 30.04.2022 875,25 kn URA-220738,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
25457712630 DUKAT D.D ZAGREB 30.04.2022 354,23 kn URA-220734,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
25457712630 DUKAT D.D ZAGREB 30.04.2022 369,25 kn URA-220706,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 276,36 kn URA-220819,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 212,10 kn URA-220821,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 2.007,33 kn URA-220827,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 851,13 kn URA-220828,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 1.231,50 kn URA-220831,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 300,60 kn URA-220836,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
23266499839 TATJANA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 93,79 kn URA-220681,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911