UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2023 - 31.08.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1940

UKUPNO:   1.728.202,83

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
31.08.2023 URA-231567,potrošni materijal 86,75 FORUM d.o.o. MATULJI 92351099373 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2023 URA-231579,komunalne usluge za 08/23 159,78 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 77671806963 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3234 0911  
31.08.2023 PL-08-23-Bruto 88.183,48 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
31.08.2023 PL-08-23-Bruto 2.705,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
31.08.2023 PL-08-23-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 14.376,66 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3132 0911  
31.08.2023 URA-231438,hrana 59,17 RADNIK OPATIJA d.d. LOVRAN 13980940042 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231451,servis plamenika Riello 230,60 ELEKTROMEHANIKA,LUČIJO PAVLETIĆ RIJEKA 47000361454 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
31.08.2023 URA-231436,hrana 64,60 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD VARAŽDIN 44138062462 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231455,hrana 127,02 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231474,hrana 50,68 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231560,zatezne kamate 0,04 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3433 0911  
31.08.2023 URA-231434,hrana 405,43 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231449,usluga održavanja 112,50 ZGODIĆ J.D.O.O. LOVRAN 76450897170 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
31.08.2023 URA-231411,tinte 415,80 OPRIĆ INFORMATIKA d.o.o. Lovran 65162554290 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2023 URA-231408,tinte i potrošni materijal 46,80 OPRIĆ INFORMATIKA d.o.o. Lovran 65162554290 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2023 URA-231584,bankarske usluge 65,85 ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB 92963223473 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3431 0911  
31.08.2023 URA-231579,komunalne usluge za 08/23 742,59 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 77671806963 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3234 0911  
31.08.2023 PL-08-23-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 5.212,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3132 0911  
31.08.2023 URA-231437,servis-dolazak na objekt 64,70 KONE D.O.O. ZAGREB 15526597734 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
31.08.2023 URA-231431,DZO br.police 206790129694, 3.obrok 01.09.-01.10.23.sistematski 1.182,96 CROATIA OSIGURANJE d.d.*** ZAGREB 26187994862 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3292 0911  
31.08.2023 URA-231440,hrana 43,43 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231558,zatezne kamate 0,04 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3433 0911  
31.08.2023 URA-231556,zatezne kamate 0,08 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3433 0911  
31.08.2023 URA-231572,hrana 211,66 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231444,hrana 383,80 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231453,hrana 205,61 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231454,hrana 73,07 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231475,hrana 126,02 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231490,hrana 17,57 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2023 URA-231581,hrana 343,99 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911