UVID U TROŠKOVE GRADA OPATIJE
01.01.2023 - 30.04.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 5150

UKUPNO:   6.252.778,37

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica Tehničkog odsjeka-45 568,85 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica Odsjeka za proračun i računovodstvo-54 770,54 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica odsjeka za društvene djelatnosti-63 777,13 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica Odsjeka II za prostorno planiranje-85 572,98 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnk/ca za upravljanje imovinom-163 532,66 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnk/ca za upravljanje imovinom-107 414,80 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Pročelnik/ca upravnog odjela-180 973,04 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA- Voditelj/ica Odjeljka prometnog i komunalnog redarstva-61 97,86 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA- Referent/ica - komunalni/a redar/ica-185 66,48 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA- Domar/ica-168 42,86 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Voditelj/ica Odsjeka za komunalno-pravne poslove-177 1.437,04 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Voditelj/ica Odsjeka II za odnose sa javnošću, protokol i međunarodnu suradnju-86 1.695,00 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Voditelj/ica Odsjeka II za odnose sa javnošću, protokol i međunarodnu suradnju-114 1.487,50 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - viši/a unutarnji/a revizor/ica-94 1.473,14 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnk/ca za socijalu,zdravstvo,kulturu i sport-122 1.110,68 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ca za odnose s javnošću-161 1.355,13 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Viši/a referent/ica za tehničke poslove-38 1.036,03 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Referent/ica za utvrđivanje i naplatu prihoda-44 882,79 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Referent/ica za upravljanje imovinom-58 972,58 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Referent/ica za izdavanje odobrenja-101 968,50 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Referent/ica - komunalni/a redar/ica-185 862,38 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Pročelnik/ca upravnog odjela-159 2.048,19 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-Bruto 10.413,51 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA A204001 3111 0820  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI- Referent/ica - komunalni/a redar/ica-62 17,77 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica Odsjeka II za odnose sa javnošću, protokol i međunarodnu suradnju-114 670,81 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za proračun i računovodstvo-113 458,57 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Referent/ica za izdavanje odobrenja-101 401,84 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Referent/ica II - za administrativne poslove-5 330,24 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Domar +-112 368,22 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2023 PL-04-23-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ca za utvđivanje i naplatu prihoda-132 1.129,93 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131