UVID U TROŠKOVE GRADA OPATIJE
01.01.2023 - 31.10.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 14447

UKUPNO:   19.236.257,58

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
31.10.2023 URA-231889,interventni servis 141,00 ALARM AUTOMATIKA D.O.O. RIJEKA 30532290707 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
31.10.2023 preknjiženje s poz 24231 na poz 347161 - 3.355,95 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA T202032 3111 0912  
31.10.2023 PL-10-23-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 47,93 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA T202032 3132 0912  
31.10.2023 CVIJEĆE, 17,21 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202037 3299 0912  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE Referent/ica - prometni/a redar/ica-186 13,41 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE- Referent/ica - prometni/a redar/ica-186 18,78 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima-111 604,47 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za proračun i računovodstvo-181 494,35 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Savjetnik/ica za investicije-183 512,32 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Referent/ica za upravljanje imovinom-58 386,97 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Referent/ica - komunalni/a redar/ica-187 413,73 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Pomoćnik/ca pročelnika upravnog odjela-148 650,33 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - Voditelj/ica Odsjeka za proračun i računovodstvo-54 1.778,71 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ican za odžavanje kom. infrastrukture-191 731,50 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima-111 1.297,97 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ca za proračun i računovodstvo-113 1.215,88 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - Savjetnik/ica za upravljanje imovinom-163 1.207,00 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - Savjetnik/ica za javnu nabavu-98 1.431,36 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 PL-10-23-NETO PLAĆA - referent/ica za likvidaturu i obračun plaća-179 978,43 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.10.2023 POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Gradonačelnik Fernando Kirigin-131 944,41 GRAD OPATIJA A101200 3111 0111  
31.10.2023 DOPRINOSI NA PLAĆU - Zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić-174 396,91 GRAD OPATIJA A101200 3132 0111  
31.10.2023 URA-230866,DISTRIBUTERSKI DIO PRIHODA FILM DUMB MONEY 13.10.23 19,20 CON FILM D.O.O. ZAGREB 83748797903 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204009 3235 0820  
31.10.2023 URA-230475,knjige-Timidus 390,00 Timidus vl.Dorian Sabljak Zagreb 19277904217 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA K204020 4241 0830  
31.10.2023 PL-10-23-Loko vožnja 193,60 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3214 0911  
31.10.2023 PL-10-23-Loko vožnja 84,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3214 0911  
31.10.2023 URA-231989,redoviti godišnji servis 747,00 AT BAS D.O.O. ZAGREB 86883204668 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
31.10.2023 URA-230847,KAVA 72,00 ESSPERTO Opatija 17848385777 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3293 0820  
31.10.2023 URA-230481,stolice 16 komada 1.327,00 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. HRVATSKI LESKOVAC 64645054565 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA K204020 4221 0830  
31.10.2023 URA-232008,hrana 100,00 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 07179054100 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.10.2023 s poz 243 na poz 34720 - 166,22 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202011 3431 0912