UVID U TROŠKOVE GRADA OPATIJE
01.01.2022 - 31.08.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 11308

UKUPNO:   96.286.048,40 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
31.08.2022 URA-220271,knjige-Fraktura 831,44 kn FRAKTURA d.o.o. Zaprešić ZAPREŠIĆ 89465265383 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA K204020 4241 0830  
31.08.2022 URA-220673,DISTRIBUTERSKI DIO PRIHODA FILM NIKAKO 12.08.2022 485,72 kn EDITUS D.O.O. ZAGREB 23851737429 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204009 3235 0820  
31.08.2022 URA-220675,DISTRIBUTERSKI DIO PRIHODA FILM BELFAST 13.08.2022 400,00 kn EDITUS D.O.O. ZAGREB 23851737429 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204009 3235 0820  
31.08.2022 2.priv.sit.izrada idejnog projekta za ishođenje uvjeta za izgradnju gradskog bazena 98.500,00 kn ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAVOD ZA URBANIZAM Zagreb ZAGREB 42061107444 GRAD OPATIJA K401026 4263 0620  
31.08.2022 URA-221536,potrošni materijal 3.165,90 kn TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB 16529207670 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
31.08.2022 URA-220611,NAKNADA ZA KONCERTNI NASTUP 19.656,00 kn ASSOCIAZIONE SOCIETA FILARMONIA UDINE, ITALIJA 72755382769 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 3239 0820  
31.08.2022 URA-220276,knjige-Naklada Ljevak 1.124,99 kn NAKLADA LJEVAK ZAGREB 80364394364 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA K204020 4241 0830  
31.08.2022 URA-221522,hrana 665,98 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221570,hrana 185,58 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221567,hrana 320,58 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221538,hrana 268,08 kn DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 komunalne usluge 3.217,62 kn LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 77671806963 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3234 0911  
31.08.2022 16,50% na plaća za 08-2022 19.371,47 kn DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3132 0820  
31.08.2022 PL-08-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda-130 4.764,98 kn GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.08.2022 PL-08-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE- Referent/ica - komunalni/a redar/ica-62 30,85 kn GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
31.08.2022 PL-08-22-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ca za poduzetništvo-173 7.801,25 kn GRAD OPATIJA T209006 3111 0490  
31.08.2022 elek.ener.07-2022 GOROVO 174,63 kn HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 GRAD OPATIJA A303030 3223 0640  
31.08.2022 URA-221597,telekomunikacijske usluge 8/22 232,74 kn HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.08.2022 URA-221596,telekomunikacijske usluge 8/22 110,00 kn HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.08.2022 URA-221662,telekomunikacijske usluge 8/22 164,65 kn HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
31.08.2022 URA-221653,hrana 749,18 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221642,hrana 699,30 kn TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221661,gorivo 699,17 kn INA d.d.Zagreb PJ zAGREB 27759560625 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
31.08.2022 URA-220593,REPREZENTACIJA 64,99 kn INA d.d.Zagreb PJ zAGREB 27759560625 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 3293 0820  
31.08.2022 URA-22036,Račun 7/VPS/1 reprezentacija 520,85 kn TRGOVAČKI OBRT "SUKI" MATULJI 24977645501 MJESNI ODBOR VASANSKA A102012 3299 0133  
31.08.2022 URA-221584,hrana 567,64 kn MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 URA-221602,hrana 1.082,22 kn VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD VARAŽDIN 44138062462 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
31.08.2022 održavanje programa po ugovoru 250,00 kn LEPRINKA D.O.O. IČIĆI 27332507825 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202011 3238 0912  
31.08.2022 URA-220627,RAD STUDENTA NA IZLOŽBI 07-22 4.873,40 kn STUDENTSKI CENTAR RIJEKA 87500773013 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 3237 0820  
31.08.2022 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 112.730,16 kn GRAD OPATIJA A200001 3132 0131