UVID U TROŠKOVE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   8.076.976,99 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
61980259892 UO Kolarin 48 31.03.2022 96,00 kn URA-220182,reprezentacija OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3293 0133  
00862047577 Vodovod dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 31.03.2022 840,38 kn URA-220193,Racun br.: 1000000-022-00072946 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3234 0911  
58743603350 Veterinarska ambulanta Gruda Gruda 31.03.2022 9.375,00 kn URA-220203,račun za 01-03/2022 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500303 3234 0530  
94472454976 ADRIATIC OSIGURANJE DD 31.03.2022 18.675,00 kn URA-220181,polica odgovornosti OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3292 0133  
37879152548 Saponia Osijek 31.03.2022 285,00 kn URA-220208,Racun br.: 52891-01-1 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
44143959160 Struja Dubrovnik Mlini 31.03.2022 15.537,50 kn URA-220167,održavanje jr za 02/2022 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500204 3232 0640  
60174672203 Dubrovnik Sun d.o.o. Dubrovnik 31.03.2022 902,00 kn URA-220191,Racun br.: 2030-1-1 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3211 0911  
02765086196 TRICA, VL. LEO PUŠIĆ Mlini 31.03.2022 175,00 kn URA-220179,reprezentacija OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3293 0133  
31.03.2022 120,00 kn Stručni skup DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
29524210204 A1 HRVATSKA doo Zagreb 31.03.2022 185,00 kn URA-220201,Racun br.: 0000583964042022 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3231 0911  
55053435814 GOLDEN WAY VL. D. ARBANASIN Mlini 31.03.2022 2.000,00 kn URA-220116,račun za 01/2022 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100801 3233 0133  
55053435814 GOLDEN WAY VL. D. ARBANASIN Mlini 31.03.2022 2.000,00 kn URA-220117,Račun za 02/2022 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100801 3233 0133  
36824537033 PEKARA LASIĆ d.o.o. Mlini 31.03.2022 7.124,25 kn URA-220192,Racun br.: 26/V1/1 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
54025029189 BOKA FALSA d.o.o. Dubrovnik 31.03.2022 1.447,50 kn URA-220150,Racun br.: 25 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3239 0911  
15012666798 G-MODA, obrt za šivanje, vl. GORDANA MUSTAPIĆ Obrebić 31.03.2022 3.600,00 kn URA-220142,Racun br.: 1/01/221 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3227 0911  
97544306128 Župa dubrovačka, d.o.o. Mlini 31.03.2022 88.094,54 kn URA-220188,Racun br.: 9/V1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500200 3232 0530  
97544306128 Župa dubrovačka, d.o.o. Mlini 31.03.2022 141.455,76 kn URA-220190,Racun br.: 7/V1/1 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500201 3232 0540  
25854480622 Župka d.o.o Mlini 31.03.2022 1.145,82 kn URA-220123,Racun br.: 215/V1/1 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
31.03.2022 198.663,83 kn Bruto plaće OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3111 0131  
31.03.2022 32.814,51 kn Doprinosi na plaće OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3132 0131  
31.03.2022 6.700,00 kn Naknada za prijevoz na posao OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3212 0131  
31.03.2022 117.378,49 kn Električna energija - javna rasvjeta OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500204 3223 0640  
31.03.2022 47.758,55 kn Električna energija - zgrada Općine OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3223 0133  
31.03.2022 3.152,46 kn Električna energija - poslovni prostori zgrada Općine OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3223 0133  
31.03.2022 400,00 kn Rashodi protokola - vijenci, cvijeće i sl. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A200201 3299 0111  
31.03.2022 491.019,28 kn Bruto plaće DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3111 0911  
31.03.2022 114.319,77 kn Bruto plaće - PROJEKT DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100506 3111 0911  
31.03.2022 7.681,25 kn Bruto plaće - POMOĆ HZZ DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3111 0911  
31.03.2022 82.285,55 kn Doprinosi na plaće DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3132 0911  
31.03.2022 18.862,78 kn Doprinosi na plaće - PROJEKT DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100506 3132 0911