UVID U TROŠKOVE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1271

UKUPNO:   21.193.221,98 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 URA-220366,Racun br.: 25-0522-0332683 12,50 kn FINA Zagreb 85821130368 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3431 0911  
30.06.2022 URA-220352,OVRHA 1296-21 150,00 kn FINA Zagreb 85821130368 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3239 0911  
30.06.2022 URA-220496,usluge fina 8,75 kn FINA Zagreb 85821130368 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3431 0133  
30.06.2022 URA-220384,Racun br.: 188543/0001/2022 1.312,20 kn OTP banka d.d. Dubrovnik 52508873833 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3431 0911  
30.06.2022 URA-220499,reprezentacija 494,65 kn PEMO d.o.o Dubrovnik 36390325978 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3293 0133  
30.06.2022 URA-220539,prema ugovoru 375,00 kn Mobes kvaliteta jdoo Ilok 12574068591 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3237 0133  
30.06.2022 URA-220501,prema ugovoru 1.200,00 kn IT DRITO Mlini 07675947709 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100801 3237 0133  
30.06.2022 URA-220576,popravak dizalice topline 11.325,00 kn FRIGO SERVIS Mokošica 18267619184 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
30.06.2022 URA-220429,kolarini 6.264,00 kn atelje vrbanec Mačkovec 77428867287 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3233 0133  
30.06.2022 URA-220511,ostala odrzavanja javnih povrsina 107.174,29 kn Župa dubrovačka, d.o.o. Mlini 97544306128 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500200 3232 0530  
30.06.2022 URA-220512,odrzavanje cistoce javnih povrsina 166.417,38 kn Župa dubrovačka, d.o.o. Mlini 97544306128 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500202 3232 0540  
30.06.2022 URA-220331,NAJAM 06-2022 31.934,79 kn HUP - Zagreb Zagreb 66859264899 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100506 3235 0911  
30.06.2022 URA-220506,mjesečno prema ugovoru 1.417,50 kn DC-ING doo Mlini 95008027293 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
30.06.2022 URA-220529,prema ugovoru 475,00 kn thyssenkrupp elevator Zagreb 94505281348 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
30.06.2022 URA-220396,Racun br.: 1000000-022-00162095 696,75 kn Vodovod dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3234 0911  
30.06.2022 URA-220548,voda za 6/22 3.391,92 kn Vodovod dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0436  
30.06.2022 URA-220564,telefon za 6/22 1.080,38 kn Hrvatski telekom mobiteli Zagreb 81793146560 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3231 0133  
30.06.2022 URA-220574,telefon za 6/2022 170,00 kn Hrvatski telekom mobiteli Zagreb 81793146560 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3231 0133  
30.06.2022 URA-220473,mjesečne karte korisnici socijalnog programa 28.725,00 kn LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o. Komolac 36411681446 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100603 3722 1090  
30.06.2022 URA-220353,KNJIGE ENGLESKI 437,40 kn NARODNE NOVINE Zagreb 64546066176 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
30.06.2022 URA-220502,objava oglasa javna nabava 1.875,00 kn NARODNE NOVINE Zagreb 64546066176 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100801 3233 0133  
30.06.2022 URA-220409,Racun br.: 2234/DU2/01 345,00 kn Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik 55488649150 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3236 0911  
30.06.2022 URA-220338,Racun br.: 1128/V1/1 814,80 kn Župka d.o.o Mlini 25854480622 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.06.2022 URA-220361,Racun br.: 1318/V1/1 1.221,41 kn Župka d.o.o Mlini 25854480622 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.06.2022 URA-220542,voda za 6/22 662,95 kn Vodovod dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0436  
30.06.2022 URA-220525,veterinarske usluge 9.375,00 kn Veterinarska ambulanta Gruda Gruda 58743603350 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500903 3234 0530  
30.06.2022 URA-220390,Racun br.: 571-2D07-5 879,49 kn Britvela Mlini 45372909827 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3224 0911  
30.06.2022 URA-220401,Racun br.: 0000548386072022 139,50 kn A1 HRVATSKA doo Zagreb 29524210204 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3231 0911  
30.06.2022 URA-220536,voda za 6/22 2.703,31 kn Vodovod dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA K200400 3234 0840  
30.06.2022 URA-220547,voda za 6/22 12,40 kn Vodovod dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0436