UVID U TROŠKOVE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
01.01.2023 - 31.03.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 526

UKUPNO:   1.249.793,94

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2023 isplata SNP niske mirovine od 199.08 EUR do 238.90 EUR 597,30 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100603 3721 1040  
31.03.2023 brisači 38,03 CIAK AUTO DOO Gornji Stupnik 62595301902 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
31.03.2023 Racun br.: 616-LP20-1 81,20 LIPAPROMET d.o.o. Dubrovnik 27060811148 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3224 0911  
31.03.2023 Racun br.: 41-1-1 132,72 LINK MLINI 16622504562 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100506 3232 0911  
31.03.2023 Racun br.: 857-1D01-1 161,00 Solidor Mlini 77119426531 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
31.03.2023 Racun br.: 9-4D07-1 122,93 IT USLUGE DOO Mlini 90756144701 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
31.03.2023 URA-230138,mjesečno prema ugovoru za 02 / 2023 199,09 Verbum publicum d.o.o Mokošica 60852160170 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100801 3233 0133  
31.03.2023 URA-230174,laboratorijske usluge za 03 / 2023 871,20 Ustanova za zdravstvenu skrb Glavić Dubrovnik 71625691382 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100601 3236 0760  
31.03.2023 URA-230185,polica AO DU 751 EM 153,03 Adriatic osiguranje DD 94472454976 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3292 0133  
31.03.2023 građevinski materijal 2.968,00 KOMARDA Dubrovnik 45646420306 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500400 3222 0443  
31.03.2023 Racun br.: 200027-4020-1 el.energija 205,01 HUP - Zagreb Zagreb 66859264899 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3223 0911  
31.03.2023 Racun br.: 210/EKO2/01 157,60 Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik 55488649150 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3236 0911  
31.03.2023 URA-230204,subvencija za 03 / 2023 5.307,62 LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o. Komolac 36411681446 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3512 0451  
31.03.2023 reprezentacija 48,76 COSTERIA D.O.O. 28486693754 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3293 0133  
31.03.2023 URA-230196,voda za 03 / 2023 1,65 Vodovod Dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0630  
31.03.2023 Racun br.: 358/V1/1 13,64 Župka d.o.o Mlini 25854480622 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
31.03.2023 Racun br.: 278/V1/1 141,75 Župka d.o.o Mlini 25854480622 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
31.03.2023 URA-230175,tehnički pregled za vozila DU 611 HB i DU 751 EM 164,43 EURODAUS Mlini 19212513210 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
31.03.2023 deratizacija 1.855,39 Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik 99080716453 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500301 3234 0530  
31.03.2023 Racun br.: 2023-01-21-1491 569,50 DB-KANTUN Dubrovnik 16278459495 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
31.03.2023 isplata SNP - djeca bez jednog roditelja 1.731,98 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100603 3721 1040  
31.03.2023 URA-230209,struja za 01 i 02 / 2023 - dvorana 404,30 KONZUM PLUS DOO Zagreb 62226620908 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3235 0133  
31.03.2023 reprezenatcija 31,71 PLAVA KAVA doo Mokošica 38152213074 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3293 0133  
31.03.2023 pregled dizalo 112,50 ALFA ATEST DOO Split 03448022583 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
31.03.2023 hvatanje životinja 1.244,28 Veterinarska ambulanta Gruda Gruda 58743603350 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500903 3234 0530  
31.03.2023 URA-230205,voda za 03 / 2023 230,02 Vodovod Dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0630  
31.03.2023 URA-230162,održavanje cs za 03 / 2023 1.650,00 Vodovod Dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500400 3232 0520  
31.03.2023 URA-230191,voda za 03 / 2023 26,93 Vodovod Dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA K200400 3234 0840  
31.03.2023 Racun br.: 453/V1/1 222,34 Župka d.o.o Mlini 25854480622 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
31.03.2023 dodatni daljinski za rampu 292,50 ALMEL DUBROVNIK Dubrovnik 87342313630 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133