UVID U TROŠKOVE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
01.01.2024 - 31.03.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 812

UKUPNO:   1.668.770,13

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
03.2024. pošta 7,46 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3231 0911  
03.2024. PL-03-24-Uskrsnica 2.000,00 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3121 0131  
03.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.270,00 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100603 3721 1040  
03.2024. potpora male vrijednosti 162,65 Tonko Kisić OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. Racun br.: 170/1/1 199,00 SEVOI MEDIA j.d.o.o. Zagreb 27862083399 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3237 0133  
03.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.900,00 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100603 3721 1040  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Milena Pleština OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 263,44 Marija Katić Vuković OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Pero Kolić OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Pasko Pendo OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Zdravko Krmek OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 227,05 Vlaho Galjuf OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 72,44 Marta Buić OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 225,40 Braniteljska zadruga EKO Župa OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Mila Grbić OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 151,80 Niko Pavlović OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 239,34 Ana Lale OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 STIJEPO BOGDAN OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Miše Galjuf OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 105,83 OPG ĐURO KLOKOČ OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 300,00 Ivka Regjo OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. potpora male vrijednosti 255,16 Pero Grbić OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100201 3523 0421  
03.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.830,00 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100603 3721 1040  
03.2024. prema ugovoru 71,25 URED SERVIS j.d.o.o. Cavtat 13683033715 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
03.2024. III priv sit oborinska odvodnja 16.684,70 Miletić d.o.o Čilipi 76144694565 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500400 3232 0520  
03.2024. 1. priv sit 26.002,50 ATIS DUBROVNIK doo Čajkovica 52334134760 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA K200405 4213 0451  
03.2024. Racun br.: 1/V1/1 12.027,13 Groblje Dubac d.o.o. Mlini 14576905005 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA K200400 3237 0840  
03.2024. Racun br.: 5/V1/1 400,00 INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ DOO Dubrovnik 66618788371 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500204 3237 0640  
03.2024. izrada natpisne ploče suf. projekta 86,25 M-DESIGN OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3239 0133  
03.2024. Racun br.: 34/POSL1/1 2.493,75 Struja Dubrovnik OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500204 3232 0640