UVID U TROŠKOVE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
01.01.2023 - 30.09.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1793

UKUPNO:   4.277.916,41

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2023 Racun br.: 259-1-7 159,87 PLANET ZOE d.o.o. Velika Gorica 94859048874 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
30.09.2023 URA-230798,struja za 07 / 2023 - dvorana 133,41 KONZUM PLUS DOO Zagreb 62226620908 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3235 0133  
30.09.2023 URA-230671,najamnina dvorana 137,93 KONZUM PLUS DOO Zagreb 62226620908 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3235 0133  
30.09.2023 RN 105 313,88 BOKA FALSA d.o.o. Dubrovnik 54025029189 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3239 0911  
30.09.2023 Racun br.: 25-0923-0561866 1,66 FINA Zagreb 85821130368 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3431 0911  
30.09.2023 URA-230783,voda za 09 / 2023 70,80 Vodovod Dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0630  
30.09.2023 URA-230728,najam dvorane - javna rasprava 1.000,00 HUP - Zagreb Zagreb 66859264899 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3235 0133  
30.09.2023 URA-230809,telefon za 09 / 2023 36,26 Hrvatski telekom mobiteli Zagreb 81793146560 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3231 0133  
30.09.2023 Racun br.: 2023-01-21-7042 768,48 DB-KANTUN Dubrovnik 16278459495 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.09.2023 Racun br.: 2023-01-21-7041 712,23 DB-KANTUN Dubrovnik 16278459495 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.09.2023 Racun br.: 705-IP1-U1-2023 544,50 Infoprojekt Rijeka 47097666873 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3232 0911  
30.09.2023 popravak sustava vatrodojave 1.009,29 STUDIO AEDIS DOO Dubrovnik 47943368811 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
30.09.2023 Racun br.: 95/1/1 149,31 Red element d.o.o. Čilipi 99655436201 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3232 0911  
30.09.2023 Racun br.: 8572-1D01-1 479,35 Solidor Mlini 77119426531 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
30.09.2023 URA-230772,reprezentacija 11,61 PLAVA KAVA doo Mokošica 38152213074 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3293 0133  
30.09.2023 poklon kutije za prvaše 3.285,00 IT USLUGE DOO Mlini 90756144701 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A200201 3233 0111  
30.09.2023 Racun br.: 2-4-1 500,00 IT USLUGE DOO Mlini 90756144701 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3221 0911  
30.09.2023 Racun br.: 2-4-1 PREDŠKOLA 99,00 IT USLUGE DOO Mlini 90756144701 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.09.2023 Racun br.: 2587-100-1 194,13 Primorac Dubrovnik Dubrovnik 93325661787 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3227 0911  
30.09.2023 URA-230681,bankarske usluge za 08 / 2023 178,06 OTP banka d.d. Dubrovnik 52508873833 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3431 0133  
30.09.2023 Racun br.: 363997/0001/2023 5,42 OTP banka d.d. Dubrovnik 52508873833 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3431 0911  
30.09.2023 URA-230784,voda za 09 / 2023 1,65 Vodovod Dubrovnik d.o.o. 2 Dubrovnik 00862047577 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A500900 3234 0630  
30.09.2023 Racun br.: 3443/V1/1 181,80 Župka d.o.o Mlini 25854480622 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.09.2023 popravak rampe Srebreno 487,50 ALMEL DUBROVNIK Dubrovnik 87342313630 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
30.09.2023 canon klamarice 75,54 URED SERVIS Dubrovnik 69178706669 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3232 0133  
30.09.2023 URA-230583,Racun br.: 6759-1-77 80,00 TEB Zagreb 99944170669 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3213 0911  
30.09.2023 URA-230807,telefon za 09 / 2023 75,24 Hrvatski telekom fiksni Zagreb 81793146560 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA A100101 3231 0133  
30.09.2023 Racun br.: 2023-01-21-7173 625,55 DB-KANTUN Dubrovnik 16278459495 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3222 0911  
30.09.2023 Racun br.: 146/V1/1 153,66 MLINI d.o.o. za poslovne usluge Mlini 86933174076 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3234 0911  
30.09.2023 Racun za mjerene usluge: 01826635138000231001 89,61 Hrvatski telekom mobiteli Zagreb 81793146560 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA A100505 3231 0911