UVID U TROŠKOVE OPĆINE RAŠA
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1389

UKUPNO:   6.871.363,26 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 URA-2200954,klima uređaj Gree Lomo Economical inverter 3,5 kw-stamb.komunalni ured 5.892,50 kn OBRT "IMTECH" RAŠA - Vl. Matija i Ivan Husić 84094211763 OPĆINA RAŠA K 110301 4223 0133  
30.06.2022 URA-2200898,troškovi pričuve za 06/22.-M.Tita 91-97 147,99 kn LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ M.Tita 91-97 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
30.06.2022 URA-2200910,troškovi pričuve za 06/22.-M.Tita 24-30 74,43 kn LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ M.Tita 24-30 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
30.06.2022 URA-2200915,troškovi pričuve za 06/22.-1. Maj 7-13 77,98 kn LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ 1. Maj 7-13 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
30.06.2022 URA-2200923,troškovi pričuve za 06/22.-Krapan 15-17 813,84 kn LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Krapan 15-17 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
30.06.2022 URA-2200941,troškovi pričuve za 06/22.-Nikola Tesla 10 59,70 kn LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Nikola Tesla 10 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
30.06.2022 URA-2201038,fiksna naknada za 06/22.-Koromačno 2 33,34 kn VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
30.06.2022 URA-2201017,fiksna naknada za 06/22.-Centar Arsia II 35,03 kn VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
30.06.2022 URA-2201018,fiksna naknada za 06/22.-unutarnji hidrant (RKUD) 35,03 kn VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
30.06.2022 URA-2201022,utrošak vode za 06/22.-priv.građ.prik.za dimnjak 253,35 kn VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
30.06.2022 URA-2201027,fiksna naknada za 06/22.-trgovina Sv.Lovreč Labinski 28,25 kn VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
30.06.2022 URA-2200951,naknada za deviznu uplatu 2,40 kn ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA RAŠA A 110201 3431 0111  
30.06.2022 URA-2200890,razni uredski materijal 1.717,25 kn LIBER DOMINI d.o.o. LABIN 64324811611 OPĆINA RAŠA A 110201 3221 0111  
30.06.2022 URA-2100006,zakupnina za 06/22. 35,64 kn OPĆINA RAŠA - RAŠA 69591000741 OPĆINA RAŠA A 110104 3235 0840  
30.06.2022 URA-2200987,redovna kamata na iskorišteni dio kredita 501,10 kn ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA RAŠA A 110202 3423 0111  
30.06.2022 URA-2200889,usluga zdravstvene njege u kući za 05/22. 2.615,48 kn USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KATURE LABIN 24398566642 OPĆINA RAŠA A 111107 3722 0721  
30.06.2022 URA-2201002,usluga zdravstvene njege u kući za 06/22. 3.098,14 kn USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KATURE LABIN 24398566642 OPĆINA RAŠA A 111107 3722 0721  
30.06.2022 URA-2200894,analiza mora 17.06.22.-Koromačno i Trget 750,00 kn ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ PULA 90629578695 OPĆINA RAŠA A 110804 3236 0560  
30.06.2022 URA-2200986,najam EKO WC kabina za 15.-30.06/22.-Sv.Marina (4 wc), Ravni (4 wc), Trget (2 wc) i Koromačno (2 wc) 4.500,00 kn ILIRIC - DSW d.o.o. ZADAR 47725377076 OPĆINA RAŠA A 110605 3234 0660  
30.06.2022 URA-2201043,fiksna naknada za 06/22.-sanitarni kontejner Ravni 28,25 kn VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110605 3234 0630  
30.06.2022 URA-2200998,odvoz otpada-Eko akcija u naselju Trget 679,61 kn "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110602 3234 0560  
30.06.2022 URA-2200997,čišćenje plaža i kamenite obale od 16.-30.06.22. 17.462,90 kn "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110602 3234 0560  
30.06.2022 obračun plaće za 06/22. 91.793,02 kn OPĆINA RAŠA A 110201 3111 0111  
30.06.2022 obračun za 06/22.-ugovor o djelu-fizioter. 377,99 kn OPĆINA RAŠA A 111105 3237 0722  
30.06.2022 obračun za 06/22.-ugovor o djelu-ambul.za dojku 454,74 kn OPĆINA RAŠA A 111105 3237 0722  
30.06.2022 produženi boravak - regres za GO za 2022. 1.500,00 kn OŠ "IVAN BATELIĆ" RAŠA - ISTARSKA ŽUPANIJA 44343207867 OPĆINA RAŠA A 111005 3661 0912  
30.06.2022 URA-2200038,postava 11 stupića u naselju Sv.Marina 3.150,00 kn "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110601 3232 0451  
30.06.2022 URA-2200790,naknada za ceste i okoliš i ovjera prometne dozvole službenog vozila Škoda Octavia PU727RK 567,41 kn EURO DAUS d.d. SPLIT 19212513210 OPĆINA RAŠA A 110302 3239 0111  
30.06.2022 URA-2200966,održavanje sustava FMC za 2. kvartal 2022. 750,00 kn SEVOI d.o.o. ZAGREB 86157498303 OPĆINA RAŠA A 110302 3238 0111  
30.06.2022 URA-2200916,troškovi pričuve za 06/22.-L.Faraguna 9-15 112,10 kn LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ L.Faraguna 9-15 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610