UVID U TROŠKOVE OPĆINE RAŠA
01.01.2023 - 31.03.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 634

UKUPNO:   511.680,86

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2023 obračun plaće za 03/23. 2.447,45 OPĆINA RAŠA A 110201 3132 0111  
31.03.2023 URA-2300391,troškovi pričuve za 03/23.-1.Maj 1-5 9,75 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ 1. Maj 1-5 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300377,troškovi pričuve za 03/23.-M.Tita 99-105 9,80 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ M.Tita 99-105 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300374,troškovi pričuve za 03/23.-L.Faraguna 9-15 14,88 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ L.Faraguna 9-15 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300372,troškovi pričuve za 03/23.-V.Gortana 25-31 14,86 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ V.Gortana 25-31 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300365,troškovi pričuve za 03/23.-M.B.Rašan 8-10 8,53 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ M.B.Rašan 8-10 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300419,troškovi osiguranja 11.rata-p.p.-zgrada kina u Raši 71,01 GENERALI OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10840749604 OPĆINA RAŠA A 110301 3292 0660  
31.03.2023 URA-2300011,izrada projektne dokum.potpornog zida na k.č.1156/9 k.o.Cere-Društveni dom Sv.Bartul 750,00 DALIJA d.o.o. LABIN 71050564017 OPĆINA RAŠA K 110711 4214 0451  
31.03.2023 URA-2300472,usluga zdravstvene njege u kući za 01-03/23. 930,77 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KATURE LABIN 24398566642 OPĆINA RAŠA A 111107 3722 0721  
31.03.2023 URA-2300434,objavljivanje putem tiskanog mjesečnika Labinština info za 01-03/23. 945,00 MATKOVIĆ & ĆAKIĆ d.o.o. LABIN 31298112720 OPĆINA RAŠA A 110101 3233 0111  
31.03.2023 URA-2300262,ikebana, vijenac i cvijetni aranžman povodom komemoracije za poginule rudare 28.2.1940. 122,70 "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110102 3299 0820  
31.03.2023 URA-2300444,čišćenje uredskih prostora Općine za 03/23. 331,81 OBRT "DIAMANT PROPERTIES" LABIN - Vl. Luiza Kos 07090131866 OPĆINA RAŠA A 110201 3239 0111  
31.03.2023 URA-2300352,naknada za prekograničnu uplatu 0,64 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA RAŠA A 110201 3431 0111  
31.03.2023 URA-2300289,naknada za prekograničnu uplatu 0,16 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA RAŠA A 110201 3431 0111  
31.03.2023 URA-2300417,pražnjenje septičke jame i odštropavanje kanalizacije-Krapan 17 237,01 VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3232 0610  
31.03.2023 URA-2300390,troškovi pričuve za 03/23.-Koromačno 5 49,95 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Koromačno 5 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
31.03.2023 URA-2300407,troškovi pričuve za 03/23.-Krapan 3-7 25,11 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Krapan 3-7 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300402,troškovi pričuve za 03/23.-Istarska 9-12 14,24 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Istarska 9-12 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300389,troškovi pričuve za 03/23.-Diminići bb 12,30 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Diminići bb 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300379,troškovi pričuve za 03/23.-Krapan 38-44 54,29 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ Krapan 38-44 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300378,troškovi pričuve za 03/23.-L.Faraguna 1-7 14,24 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ L.Faraguna 1-7 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300376,troškovi pričuve za 03/23.-M.Tita 144-150 9,88 LABIN STAN d.o.o. LABIN - SZP SZ M.Tita 144-150 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300359,troškovi pričuve za 03/23.-M.V.Ilirik 150-156 7,49 LABIN STAN d.o.o. LABIN -SZP SZ M.V.Ilirik 150-156 50926077478 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0610  
31.03.2023 URA-2300437,popravak ADF-a na uređaju Epson L15160 60,00 OBRT "MEHATRON" PULA - vl. Petrinčić Fabricio 45911352380 OPĆINA RAŠA A 110302 3232 0111  
31.03.2023 URA-2300288,ocjena o potrebi procj.utjecaja na okoliš-rekonstr.sust.odvodnje stočn.termin.Bršica 1.562,50 VITA PROJEKT d.o.o. ZAGREB 99339634780 OPĆINA RAŠA A 110401 3237 0620  
31.03.2023 URA-2300463,zamjena daski na klupama-Letajac 291,26 "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110602 3232 0560  
31.03.2023 URA-2300008,tisak plakata za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 25,00 OBRT "VETVA GRAPH" RAŠA - vl. Knapić Leo 98057531114 OPĆINA RAŠA A 110104 3239 0840  
31.03.2023 URA-2300005,karanfili povodom Dana žena 39,00 "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110104 3293 0840  
31.03.2023 URA-2300453,kuverte american BP s tiskom 200,00 OBRT "VETVA GRAPH" RAŠA - vl. Knapić Leo 98057531114 OPĆINA RAŠA A 110201 3221 0111  
31.03.2023 URA-2300415,razni materijal za higijenu 71,00 JEDINSTVO d.o.o. LABIN 29947239127 OPĆINA RAŠA A 110201 3221 0111