UVID U TROŠKOVE OPĆINE RAŠA
01.01.2024 - 31.01.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 136

UKUPNO:   120.351,29

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.01.2024. umirovljeničke vozne karte za 01/24. 26,56 AUTOTRANS d.d. CRES 19819724166 OPĆINA RAŠA A 111402 3722 1020  
31.01.2024. troškovi osiguranja 9.rata-p.p.-zgrada kina u Raši 71,00 GENERALI OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10840749604 OPĆINA RAŠA A 110301 3292 0660  
31.01.2024. troškovi mrežarine za PP za 12/23. 747,56 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB 63073332379 OPĆINA RAŠA A 110301 3223 0660  
31.01.2024. dotacija za 01/24. 149,94 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA KRŠAN 76699137102 OPĆINA RAŠA A 111001 3661 0911  
31.01.2024. srednjoškolske vozne karte za 01/24. 438,13 AUTOTRANS d.d. CRES 19819724166 OPĆINA RAŠA A 111402 3722 1040  
31.01.2024. voda za piće 24,83 JEDINSTVO d.o.o. LABIN 29947239127 OPĆINA RAŠA A 110101 3293 0111  
31.01.2024. razni materijal za čišćenje 32,23 JEDINSTVO d.o.o. LABIN 29947239127 OPĆINA RAŠA A 110201 3221 0111  
31.01.2024. troškovi mrežarine za JR za 12/23. 2.118,36 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB 63073332379 OPĆINA RAŠA A 110603 3223 0640  
31.01.2024. električna energija po soc.programu za 01/24. 530,80 OPĆINA RAŠA A 111403 3722 1060  
31.01.2024. troškovi osiguranja 9.rata-općinska oprema 13,04 GENERALI OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10840749604 OPĆINA RAŠA A 110301 3292 0660  
31.01.2024. utrošak struje za PP za 12/23 1.556,33 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB 63073332379 OPĆINA RAŠA A 110301 3223 0660  
31.01.2024. troškovi osiguranja 9.rata-poslovni prostori udruga 35,08 GENERALI OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10840749604 OPĆINA RAŠA A 110301 3292 0660  
31.01.2024. troškovi osiguranja 9.rata-p.p.-zgrada Općine 40,96 GENERALI OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10840749604 OPĆINA RAŠA A 110301 3292 0660  
31.01.2024. razni materijal za higijenu 49,36 JEDINSTVO d.o.o. LABIN 29947239127 OPĆINA RAŠA A 110201 3221 0111  
31.01.2024. dotacija za 01/24. 975,00 HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO LABIN 94376764080 OPĆINA RAŠA A 111405 3811 1090  
31.01.2024. dotacija za 01/24. 4.858,33 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA LABIN 08413119452 OPĆINA RAŠA A 110502 3811 0320  
31.01.2024. naknada za prekograničnu uplatu 0,16 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA RAŠA A 110201 3431 0111  
31.01.2024. popravak ulaznih vratiju u p.p. Brgod, Macarini 39C 347,24 OBRT "ALU TEH" LABIN - vl. Saša Licul OPĆINA RAŠA A 110301 3232 0660  
31.01.2024. utrošak struje za JR za 12/23. 6.104,32 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB 63073332379 OPĆINA RAŠA A 110603 3223 0640  
31.01.2024. utrošak struje za stanove za 12/23. 41,26 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB 63073332379 OPĆINA RAŠA A 110301 3223 0660  
26.01.2024. fiksna naknada za 12/23.-Brgod, Macarini 39C 4,50 VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
26.01.2024. korištenje PAZIGRAD administrativnog centra 12/23.-Prometno redarstvo 148,00 RI-ING NET d.o.o. RIJEKA 18259544697 OPĆINA RAŠA A 110201 3237 0111  
26.01.2024. usluga zdravstvene njege u kući za 12/23. 431,64 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KATURE LABIN 24398566642 OPĆINA RAŠA A 111107 3722 0721  
26.01.2024. fiksna naknada za 12/23.-sanitarni kontejner i tuš u Ravni 4,50 VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110605 3234 0630  
26.01.2024. fiksna naknada za 12/23.-Centar Arsia II 5,40 VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
26.01.2024. fiksna naknada za 12/23.-kanc.Udruga i polit.stranaka 5,40 VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110301 3234 0660  
26.01.2024. odvoz smeća za 12/23. 44,19 "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110201 3234 0111  
26.01.2024. korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta u 12/23.-Raša 485,48 "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110801 3234 0510  
26.01.2024. strojno pometanje za 12/23. 597,25 "1.MAJ LABIN" d.o.o. LABIN 23557321379 OPĆINA RAŠA A 110602 3234 0560  
26.01.2024. fiksna naknada za 12/23.-plaža u Sv.Marini (centar) 4,50 VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN 40074412467 OPĆINA RAŠA A 110605 3234 0630