UVID U TROŠKOVE GRADA BENKOVCA
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3204

UKUPNO:   115.209.868,97

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.12.2022 PIĆE,METRO 2.167,76 GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
31.12.2022 BILJEZI,HP 100,00 GRAD BENKOVAC A801902 3295 0620  
31.12.2022 PIĆE,PLODINE 1.565,83 GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
31.12.2022 BAKALAR ZA BADNJAK,PLODINE 3.233,11 GRAD BENKOVAC A800102 3299 0111  
31.12.2022 POKLON ARANŽMAN,PLODINE,PEPCO 1.877,52 GRAD BENKOVAC A800102 3299 0111  
31.12.2022 NN UR 220662 sa poz.43 17.500,00 GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
31.12.2022 Župa Benkovac donacija sa poz.55 1.000,00 GRAD BENKOVAC A800102 3811 0840  
31.12.2022 BOŽIĆNICA 2022.,MIRJANA LJUTIĆ 1.750,00 GRAD BENKOVAC A800301 3121 0131  
31.12.2022 pl.12/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE IP 1.368,94 GRAD BENKOVAC A800301 3132 0131  
31.12.2022 CVJ.ARANŽMAN I SVIJEĆE,CVJEĆARNICA I CVJ.OBRT 1.150,00 GRAD BENKOVAC A800102 3299 0111  
31.12.2022 HEP ZD UR 220597 na poz.960.58 - 57.375,00 GRAD BENKOVAC A800301 3239 0131  
31.12.2022 Uplata po kreditu -9920614926 52.237,08 GRAD BENKOVAC A800301 3422 0170  
31.12.2022 pl.12/22 topli obrok 11.200,18 GRAD BENKOVAC A800301 3121 0131  
31.12.2022 POKLON PAKETI ZA BOŽIĆ,PLODINE 4.497,50 GRAD BENKOVAC A800102 3299 0111  
31.12.2022 POKLON PAKETI,PLODINE 1.419,29 GRAD BENKOVAC A800102 3299 0111  
31.12.2022 DV Latica UR 221534 sa poz.128.35 6.600,00 GRAD BENKOVAC A801503 3722 0911  
31.12.2022 NN UR 220662 na poz.2 - 17.500,00 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
31.12.2022 Infoprojekt UR 220779 sa poz.55 14.850,00 GRAD BENKOVAC A800301 3232 0131  
31.12.2022 Plaća 12/22 gradon.zdr. 670,43 GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
31.12.2022 pl.12/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 2.844,95 GRAD BENKOVAC A800101 3132 0111  
31.12.2022 BATERIJE,TISAK 16,99 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
31.12.2022 DV Latica UR 221842 sa poz.128.35 6.600,00 GRAD BENKOVAC A801503 3722 0911  
31.12.2022 pl.12/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 36.876,93 GRAD BENKOVAC A800301 3132 0131  
31.12.2022 DAR ZA DJECU 2022.,DJELATNICI GRADA 10.000,00 GRAD BENKOVAC A800301 3121 0131  
31.12.2022 HEP ZD UR 220597 sa poz.55 57.375,00 GRAD BENKOVAC T802020 3239 0620  
31.12.2022 Plaća 12/22 gradon.bruto 8.939,00 GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
31.12.2022 pl.12/22 PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA 19.456,49 GRAD BENKOVAC A800301 3212 0131  
31.12.2022 UMJETNO BOŽ.DRVO,BAUHAUS 1.569,00 GRAD BENKOVAC A800301 3225 0131  
31.12.2022 Infoprojekt UR 220779 na poz.53 - 14.850,00 GRAD BENKOVAC A800301 3239 0131  
31.12.2022 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE,STUDENAC 53,97 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131