UVID U TROŠKOVE GRADA BENKOVCA
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 653

UKUPNO:   16.420.286,97 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2022 PIĆE,PLODINE,TOMMY 1.864,59 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
31.03.2022 PIĆE,PLODINE 1.111,80 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
31.03.2022 pl.03/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 3.008,87 kn GRAD BENKOVAC A802208 3237 0620  
31.03.2022 pl.03/22 DOPRINOS ZO NA PLAĆU 2.688,60 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
31.03.2022 pl.03/22 PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA 14.797,10 kn GRAD BENKOVAC A800301 3212 0131  
31.03.2022 pl.03/22 BRUTO PLAĆA -PROJEKT ZAŽELI 16.294,52 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
31.03.2022 pl.03/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 2.831,88 kn GRAD BENKOVAC A800101 3132 0111  
31.03.2022 pl.03/22 BRUTO - DJELATNICI IP 18.235,56 kn GRAD BENKOVAC A802208 3237 0620  
31.03.2022 PIĆE I KAVA,METRO, MULLER 1.118,83 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
31.03.2022 dnevnice službenici 300,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3211 0131  
31.03.2022 plaće službenika 196.087,24 kn GRAD BENKOVAC A800301 3111 0131  
31.03.2022 dnevnice dužnosnici 920,99 kn GRAD BENKOVAC A800101 3211 0111  
31.03.2022 plaće dužnosnici 17.162,88 kn GRAD BENKOVAC A800101 3111 0111  
31.03.2022 Hrvatske šume-povrat prepl. -662,50 kn GRAD BENKOVAC A801902 3295 0620  
31.03.2022 Plaća 03/22 gradon.zdr. 670,43 kn GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
31.03.2022 pl.03/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 30.878,63 kn GRAD BENKOVAC A800301 3132 0131  
31.03.2022 IZRADA KLJUČA,TEHNO ALATI 114,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3239 0131  
31.03.2022 Hrvatske šume-POTVRDA 262,50 kn GRAD BENKOVAC A801902 3295 0620  
31.03.2022 pl.03/22 PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 1.290,00 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
31.03.2022 Uplata po kreditu -9920614926 9.721,12 kn GRAD BENKOVAC A800301 3422 0170  
31.03.2022 CENTR SVETI ANTE-regres 2021. 1.250,00 kn CENTAR SV. ANTE A801105 3672 0131  
31.03.2022 Plaća 03/22 gradon.bruto 8.939,00 kn GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
30.03.2022 UHDDR 5.250,00 kn GRAD BENKOVAC A801330 3811 0180  
30.03.2022 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BENKOVCA 214.000,00 kn GRAD BENKOVAC A801327 3811 0860  
29.03.2022 POTVRDA O UKLJUČENOSTI ČESTICA U ŠUM 75,00 kn GRAD BENKOVAC A801902 3295 0620  
29.03.2022 FINA-izdavanje potvrde 50,00 kn GRAD BENKOVAC A801902 3295 0620  
29.03.2022 null 1,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3431 0112  
28.03.2022 Gradska knjižnica 1.000,00 kn GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820  
28.03.2022 Izvod 68-MT 21 E.Pešut pl.11-12/21,01/22 sa 31111 poz.27.1 6.138,00 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
28.03.2022 Gradska knjižnica 1.703,04 kn GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820