UVID U TROŠKOVE GRADA BENKOVCA
01.01.2022 - 30.09.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2376

UKUPNO:   72.301.511,51 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2022 Plaća 09/22 gradon.bruto 8.939,00 kn GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
30.09.2022 PUT.OBR.38,BARTOL MIJIĆ 290,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3211 0131  
30.09.2022 PIĆE,POKLONI,PLODINE,PEPCO 1.895,29 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
30.09.2022 pl.09/22 BRUTO - DJELATNICI IP 17.586,84 kn GRAD BENKOVAC A802208 3237 0620  
30.09.2022 pl.09/22 topli obrok 10.400,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3121 0131  
30.09.2022 pl.09/22 BRUTO PLAĆA -PROJEKT ZAŽELI 16.294,52 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
30.09.2022 pl.09/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 32.310,68 kn GRAD BENKOVAC A800301 3132 0131  
30.09.2022 MLIJEKO,PIVAC 113,88 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
30.09.2022 PIĆE,TOMMY,PLODINE 1.550,11 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
30.09.2022 REPREZENTACIJA,PIVAC 1.950,68 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
30.09.2022 pl.09/22 PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 1.760,00 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
30.09.2022 pl.09/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 2.901,83 kn GRAD BENKOVAC A802208 3237 0620  
30.09.2022 Plaća 09/22 gradon.zdr. 670,43 kn GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
30.09.2022 8590PBZTDOBRAZAPADRESTOGULIN 191,00 kn GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
30.09.2022 Uplata po kreditu -9920614926 25.565,08 kn GRAD BENKOVAC A800301 3422 0170  
30.09.2022 KUHALO ZA VODU,TEHNO ALATI 126,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
30.09.2022 pl.09/22 DOPRINOS ZO NA PLAĆU 2.688,60 kn GRAD BENKOVAC A802301 3299 1050  
30.09.2022 pl.09/22 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 2.831,88 kn GRAD BENKOVAC A800101 3132 0111  
30.09.2022 pl.09/22 PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA 19.831,52 kn GRAD BENKOVAC A800301 3212 0131  
30.09.2022 dnevnice službenici inozemstvo 1.720,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3211 0131  
30.09.2022 dnevnice službenici 1.800,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3211 0131  
30.09.2022 plaće službenika 204.644,47 kn GRAD BENKOVAC A800301 3111 0131  
30.09.2022 dnevnice dužnosnici 1.664,00 kn GRAD BENKOVAC A800101 3211 0111  
30.09.2022 plaće dužnosnici 17.162,88 kn GRAD BENKOVAC A800101 3111 0111  
29.09.2022 null 2,00 kn GRAD BENKOVAC A800301 3431 0112  
28.09.2022 ZŽ-OŠ Stankovci i PŠ Vukšić-školski mat 1.354,64 kn GRAD BENKOVAC A801111 3721 1070  
28.09.2022 Euroleasing UR 221204 glavnica 3.887,06 kn GRAD BENKOVAC K800303 5445
27.09.2022 Gradska knjižnica 7.613,00 kn GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0131  
27.09.2022 Gradska knjižnica 2.000,00 kn GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820  
27.09.2022 Gradska knjižnica 1.000,00 kn GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820