UVID U TROŠKOVE GRADA BENKOVCA
01.01.2024 - 31.03.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 44

UKUPNO:   64.260,10

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.03.2024. BENKOVIĆ-ostali poslovi 02/2024 18.596,60 GRAD BENKOVAC A800501 3232 0620  
28.03.2024. BENKOVIĆ-održavanje javne rasvjete 02/2024 3.562,14 GRAD BENKOVAC A800608 3232 0640  
28.03.2024. BENKOVIĆ-pražnjenje kontejnera i spremnika 02/2024 1.218,00 GRAD BENKOVAC A800501 3232 0620  
28.03.2024. BENKOVIĆ-održavanje zelenih površina 02/2024 8.082,66 GRAD BENKOVAC A800501 3234 0620  
28.03.2024. BENKOVIĆ-čišćenje ulica 02/2024 7.033,56 GRAD BENKOVAC A800501 3234 0560  
27.03.2024. TEHNO ALATI-elektro ormar, bakreno uže 451,80 GRAD BENKOVAC A800205 3221 0111  
27.03.2024. LANA-sufinanciranje 03/2024 83,00 GRAD BENKOVAC A801503 3722 0911  
27.03.2024. KONOBA SAJAM-reprezentacija 128,40 GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
27.03.2024. MELMAN-stiropor pisanice, drveni paneli-uskrsni motivi 2.072,81 GRAD BENKOVAC A800101 3299 0820  
27.03.2024. DIADORA MEDIA-izrada i emitiranje priloga 1,2/2024 750,00 GRAD BENKOVAC A800301 3233 0131  
26.03.2024. EL KONCEPT-pretplata Fininfo do 10.04.2025. 485,00 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
26.03.2024. NOKY SECURITY-zaštitar 02/2024 1.454,95 GRAD BENKOVAC A800301 3239 0131  
26.03.2024. AIR LINK-mjesečno održavanje web stranice 02/2024 248,85 GRAD BENKOVAC A800301 3232 0131  
25.03.2024. HP-HRVATSKA POŠTA-zatezne kamate 1,54 GRAD BENKOVAC A800301 3433 0112  
25.03.2024. OPTIMAR-backup 02/2024 386,93 GRAD BENKOVAC A800301 3232 0131  
25.03.2024. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA-radio 03/2024 31,86 GRAD BENKOVAC A800301 3233 0131  
25.03.2024. PREMIUM PLUS-toneri, papir, fascikl 334,08 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
25.03.2024. INFOPROJEKT-održavanje informacijskog sustava 03/2024 1.737,50 GRAD BENKOVAC A800301 3232 0131  
25.03.2024. OPTIMAR-mjesečna naknada 02/2024 448,00 GRAD BENKOVAC A800301 3232 0131  
25.03.2024. PREMIUM PLUS-etikete 17,50 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
22.03.2024. BJANKO ZADUŽNICE 1,80 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
22.03.2024. FINA-izvještaj prihodi, slanje mailom 1,95 GRAD BENKOVAC A800301 3431 0112  
22.03.2024. TRAFEX-prometni elaborati Ulica antuna Mihanovića 2.687,50 GRAD BENKOVAC A800874 3237 0620  
22.03.2024. KUTIJA I PAPIRI 16,97 GRAD BENKOVAC A800301 3221 0131  
22.03.2024. FINA-hitronet usluge 02/2024 64,94 GRAD BENKOVAC A800301 3431 0112  
22.03.2024. FINA-specifikacija osnova za plaćanje 0,27 GRAD BENKOVAC A800301 3431 0112  
22.03.2024. FINA-e-paket, kripto uređaj certifikati 73,00 GRAD BENKOVAC A800301 3431 0112  
22.03.2024. KONOBA SAJAM-reprezentacija 448,20 GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
21.03.2024. Stipendije 2.900,00 GRAD BENKOVAC A801312 3721 0980  
19.03.2024. RB AUTO-zamjena regulatora klima uređaja ZD814JS 406,39 GRAD BENKOVAC A800301 3232 0131