UVID U TROŠKOVE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 132

UKUPNO:   377.800,24

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
02.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 24.411,36 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3114
02.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 436,48 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3231
02.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 156,94 BIRO-SERVIS, OBRT ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, VL. ZRINO HORVAT JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3235
02.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127,28 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3231
02.2024. 3292 Premije osiguranja 741,47 DVD KOPRIVNICA KOPRIVNICA 10858701657 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3292
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 27,21 ALBAK ALARMNI SISTEMI JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 15,10 ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 70812508533 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 3223 Energija 2.048,63 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA ZAGREB 74364571096 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3223
02.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9,71 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 81793146560 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3231
02.2024. 3239 Ostale usluge 9,97 RAPTOR FLEET d.o.o. STUPNIK 10235187780 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3239
02.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41,80 RUŽA vl.BOTAK MARINKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3299
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 8,20 RUŽA vl.BOTAK MARINKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 1,14 TELE 2 D.O.O. ZAGREB 70133616033 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 3292 Premije osiguranja 2.107,79 CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB 26187994862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3292
02.2024. 3239 Ostale usluge 34,82 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3239
02.2024. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.078,29 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3132
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 83,24 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA ZAGREB 74364571096 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 24,97 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 9,35 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. ZAPREŠIĆ 32179081874 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 6,83 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 1242
02.2024. 3238 Računalne usluge 138,69 ALBAK ALARMNI SISTEMI JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3238
02.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 76,95 ORCUS PLUS D.O.O. ČAVLE 70812508533 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3221
02.2024. 3238 Računalne usluge 28,74 SPAN D.D. ZAGREB 19680551758 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3238
02.2024. 3234 Komunalne usluge 194,97 KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. KOPRIVNICA 20998990299 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3234
02.2024. 3234 Komunalne usluge 148,88 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3234
02.2024. 3293 Reprezentacija 75,21 KTC D.D. KRIŽEVCI 95970838122 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3293
02.2024. 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 8.439,34 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3131
02.2024. 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.065,64 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3121
02.2024. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6,94 FINANCIJSKA AGENCIJA KOPRIVNICA 85821130368 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3431
02.2024. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 127,44 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 3233