UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2023 - 30.04.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 676

UKUPNO:   966.267,88

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.04.2023 Regresirana kamata za kredite priv.iznajmljivača za 03/23, Ugovor o poslovnoj suradnji PS-SIP-097/15 37,86 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 T201904 3523 0473  
30.04.2023 Obračun interkalarne kamate - Ug. o dugoročnom kreditu za izgradnju DV i jaslica, 01-03/23 1.586,04 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200103 3423 0112  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458469888 LUKA JANJIĆ 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458438456 JANUSZ PAWEL LACEK 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458383416 VID BECEHELI 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458178918 VLADIMIR RALBOVSKY 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458180487 MAXIM BITSCHINSKI, LARISSA BITSCHINSKI-STEIN 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458135252 ANTO KRNJIĆ 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 6700 br.458136568 prometna kazna 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 JR - utrošak električne energije za 03/23, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 391-02/23-01/2 1.754,92 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 A201002 3223 0640  
30.04.2023 Rn TK usluga mobilna mreža, tarifa Go Digital M (tableti za vijećnike) za 04/23 207,08 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 A200002 3231 0133  
30.04.2023 Sanacija ograde u Zvonimirovoj ulici, narudžbenica 53/23-03-03/2 170,61 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201009 3232 0660  
30.04.2023 Održavanje javne rasvjete, utrošeni materijal za 04/23, Ugovor 363-01/23-06/2 35,11 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 A201002 3232 0640  
30.04.2023 Utrošak vode za 04/23- zgrada Općine, vod.br.003873 24,47 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A200002 3234 0133  
30.04.2023 Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 03/23 11,10 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A201007 3234 0630  
30.04.2023 Sistematski zdravstveni pregled zaposlenika, 17.04.23. Kay Derenčinović, narudžbenica 3/22-03-01/3 171,21 CROATIA POLIKLINIKA ZAGREB 80848401890 A200002 3236 0133  
30.04.2023 Održavanje i čišćenje divljih plaža za 04/23 - Ugovor 363-01/23-04/1 375,06 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201004 3234 0660  
30.04.2023 Sterilizacija (10), kastracija (2) mačaka za 03/23, ugovor 322-01/23-01/1 804,80 VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. RIJEKA 02918144179 A200702 3236 0660  
30.04.2023 Odvjetničke usluge za 04/23, pravne usluge (3), Sporazum 701-01/23-01/1 685,00 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOVAČEVIĆ, KOREN I PARTNERI RIJEKA 50475527807 A200002 3237 0133  
30.04.2023 Odvjetničke usluge za 04/23, Ugovor i Aneks I.,II. 700-01/20-01/2 962,50 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J.T.D. RIJEKA 64676614789 A200002 3237 0133  
30.04.2023 Usluge e-servisa za 03/23,Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, kripto uređaj, 2 certifikata god.pretplata 400-01/22-01/3 154,30 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 A200002 3299 0133  
30.04.2023 Fotomonografija Baške, 60 kom., susret župana s grado/načelnicima, narudžbenica 15/23-03-02/2 2.233,80 TABAKO MEDIA. VL.DANIJELA TABAKO BAŠKA 29275129477 A100001 3299 0111  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458656313 MANUEL BRAKMANN 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada ERSTE BANK za 04/23 - redovan račun - Ugovor 401-03/03-01/3 156,27 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458180597 MAXIM BITSCHINSKI, LARISSA BITSCHINSKI-STEIN 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458135285 MANDA KRNJIĆ 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 457856749 IVANKA HOFER ODER JOHANNES HOFER 0,16 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
30.04.2023 Naknada za telefonski priključak za 03/23 za 844-104 - Dom Draga Bašćanska 16,59 TELEMACH HRVATSKA d.o.o. ZAGREB 70133616033 A200002 3231 0133  
30.04.2023 GPRS prijenos podataka - uređaj prometnog redara, br. 0998007023 za 03/23 30,01 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 A200002 3231 0133  
30.04.2023 Sanacija žardinjera ispred zgrade Općine, narudžbenica 56/23-03-03/2 750,83 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201009 3232 0660