UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2022 - 30.09.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1290

UKUPNO:   11.941.315,59 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2022 PLAĆA ZA 9-22 13.373,12 kn OPĆINA DOBRINJ A100101 3132 0131  
30.09.2022 PLAĆA ZA 9-22 81.049,17 kn OPĆINA DOBRINJ A100101 3111 0131  
30.09.2022 URA-24,SUFINANCIRANJE ZA 9-22 13.500,00 kn OBRT ZA DNEVNU SKRB DJECE "ČAROBNA ŠUMA" POLJE 78947734649 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
30.09.2022 URA-220715,Racun br.: K60-2022-138 240,00 kn CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 17991485113 OPĆINA DOBRINJ A100901 3721 1070  
30.09.2022 URA-11,SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA 500,00 kn DAVORKA JUREŠIĆ OPĆINA DOBRINJ A100711 3721 0980  
30.09.2022 URA-23,SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA 1.000,00 kn MARTINA MAGDIĆ ŠILO OPĆINA DOBRINJ A100711 3721 0980  
30.09.2022 URA-220706,Racun br.: 10-0922-0542634 22,80 kn FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 OPĆINA DOBRINJ A100137 3431 0133  
30.09.2022 URA-220699,Racun br.: 609515-AUT305-1-2022-PPR 623,71 kn ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA 23057039320 OPĆINA DOBRINJ A100137 3431 0133  
30.09.2022 URA-220701,Racun br.: 9-M1-2 4.000,00 kn OBRT "MOTIKA" VL. VEDRAN BOBOVČAN ČIŽIĆI 04322151303 OPĆINA DOBRINJ A100502 3299 0860  
30.09.2022 URA-220653,Racun br.: 1100/051/515 303,13 kn ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
30.09.2022 URA-220733,Racun br.: 7191-3-222 2.038,76 kn PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
30.09.2022 URA-220732,Racun br.: 164978-1-2 96,65 kn ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. 42889250808 OPĆINA DOBRINJ A100136 3238 0133  
30.09.2022 URA-220709,Racun br.: 592-IP1-U1-2022 11.797,50 kn INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA DOBRINJ A100136 3238 0133  
30.09.2022 URA-220724,Racun br.: 11153167-205639510-0 1.549,56 kn OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB 36004425025 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.09.2022 URA-220711,Racun za mjerene usluge: 7182145400-277-0 18,75 kn HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.09.2022 URA-220708,Racun za mjerene usluge: 5018227638-277-0 220,00 kn HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.09.2022 URA-25,SUFINANCIRANJE ZA 9-22 13.200,00 kn OBRT ZA DNEVNU SKRB DJECE "PALČICA" POLJE 52383616049 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
30.09.2022 URA-220729,Racun br.: 113/B/1 1.700,00 kn OBRT ZA ČUVANJE DJECE "BUBAMARA" V. NATHALIE ŽIC MALINSKA 61775421116 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
30.09.2022 URA-220646,Racun br.: K60-2022-34 23.288,85 kn OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ OMIŠALJ 22618778452 OPĆINA DOBRINJ A100708 3721 0912  
30.09.2022 URA-220681,Racun br.: 3389-4-6022 1.488,89 kn PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
30.09.2022 URA-18,SOCIJALNI PROGRAM 7-8-22 4.400,00 kn DJEČJI VRTIĆ -KATARINA FRANKOPAN- KRK KRK 18452601525 OPĆINA DOBRINJ A100901 3721 1070  
30.09.2022 URA-5,SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA 500,00 kn MLADENKA KOLARIĆ 48739630799 OPĆINA DOBRINJ A100711 3721 0980  
30.09.2022 URA-18,SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA 500,00 kn MARTINA PAVAČIĆ POLJE OPĆINA DOBRINJ A100711 3721 0980  
30.09.2022 URA-220682,Racun br.: 3165-01-91 1.172,41 kn GP KRK TRGOVINA D.O.O. 42307260860 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.09.2022 URA-220621,Racun br.: 4047947673-202209-6 80,00 kn HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA 68419124305 OPĆINA DOBRINJ A100141 3295 0133  
30.09.2022 URA-220617,Racun br.: 17623/001/608 45,00 kn ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
30.09.2022 URA-220734,Racun br.: 7240-3-222 7.365,85 kn PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
30.09.2022 URA-220614,Racun br.: 041-01-1 184.303,78 kn KOMUN. USLUGE "LUMIN" VL. DARIJA FRGAČIĆ KRK 05723501476 OPĆINA DOBRINJ A100307 3239 0660  
30.09.2022 URA-220713,Racun br.: 8718-5-122 3.932,29 kn PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. 04155352667 OPĆINA DOBRINJ A100103 3234 0610  
30.09.2022 URA-220678,Racun br.: 256/1/1 1.750,00 kn EL-AN MALINSKA 22182207537 OPĆINA DOBRINJ A101910 3224 0620