UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 850

UKUPNO:   6.104.257,17 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 URA-220401,Racun br.: 59/1/003 912,50 kn PRESS KRK 54928351598 OPĆINA DOBRINJ A100130 3233 0133  
30.06.2022 URA-220441,Racun br.: 1890-200-2210 1.218,75 kn DEZINSEKCIJA D.O.O. RIJEKA 75145286506 OPĆINA DOBRINJ A100303 3234 0610  
30.06.2022 URA-220332,Racun br.: 22-001-75 750,00 kn PIKANT VL. DAMIR KARIĆ DRAGANOVEC 13546878113 OPĆINA DOBRINJ A100140 3237 0133  
30.06.2022 URA-220454,Racun br.: 108738-1-2 100,33 kn ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. 42889250808 OPĆINA DOBRINJ A100136 3238 0133  
30.06.2022 DANKO ORLOVIĆ DEFICITARNA UČENIČKAZA 05-22 800,00 kn DANKO ORLOVIĆ 66334707845 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 ŠAMANIĆ LORENZO DEFICITARNA STUDENTSKAZA 05-22 900,00 kn ŠAMANIĆ LORENZO 15457501698 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 NINO BOBOVČAN DEFICITARNA UČENIČKAZA 05-22 800,00 kn NINO BOBOVČAN 64290175251 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 AMAR TOPČAGIĆ DEFICITARNA UČENIČKAZA 05-22 800,00 kn AMAR TOPČAGIĆ POLJE 46911811156 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 LEON CRNČIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 05-22 450,00 kn LEON CRNČIĆ ŠILO 04716173899 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 NENSI JUSTINIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 05-22 450,00 kn NENSI JUSTINIĆ 62526268060 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 DANIEL DUDA DEFICITARNA STUDENTSKAZA 05-22 900,00 kn DANIEL DUDA 16118156970 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 FILIP ROGINA STUDENTSKA STIPENDIJAZA 05-22 650,00 kn FILIP ROGINA 41850087325 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 URA-220407,Racun br.: 123-IP1-U2-2022 17.100,00 kn INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA DOBRINJ K100118 4221 0133  
30.06.2022 URA-220408,Racun br.: 124-IP1-U2-2022 14.661,75 kn INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA DOBRINJ K100118 4221 0133  
30.06.2022 URA-220377,Racun br.: 19/1/1 22.462,50 kn ZEMLJANI RADOVI "DARE" MALINSKA 68466311365 OPĆINA DOBRINJ K100410 4214 0640  
30.06.2022 URA-220360,Racun br.: 3/PJ1/1 21.625,00 kn KANTUNAL D.O.O. 32044669048 OPĆINA DOBRINJ K101306 4214 0660  
30.06.2022 URA-220398,Racun br.: RN 11/1/1 247.687,50 kn GP "IZVEDBA" D.O.O. GRIŽANE Grižane-Belgrad 62172975217 OPĆINA DOBRINJ K100419 4214 0660  
30.06.2022 URA-220440,Racun br.: 0000386488072022 2.460,39 kn A1 HRVATSKA ZAGREB 29524210204 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.06.2022 URA-220433,Racun br.: 11153167-205032124-4 1.549,56 kn OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB 36004425025 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.06.2022 URA-220359,Racun br.: 153/1/2 3.750,00 kn SEVOI DATA CONSULTING J.D.O.O. PLETERNICA 44415407066 OPĆINA DOBRINJ A100145 3237 0133  
30.06.2022 URA-220395,Racun br.: 26/1/1 3.715,31 kn FUNDUS D.O.O. KRK 58799221723 OPĆINA DOBRINJ A100107 3237 0133  
30.06.2022 URA-220447,Racun br.: 4548-3-222 3.304,95 kn PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
30.06.2022 URA-220413,Racun br.: 5800/81/9041 3.036,99 kn TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.06.2022 URA-220432,Racun br.: 10-0622-0352183 213,75 kn FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 OPĆINA DOBRINJ A100137 3431 0133  
30.06.2022 URA-220386,Racun br.: 1176-PRO050-1-2022-PRO 414,80 kn ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA 23057039320 OPĆINA DOBRINJ A100137 3431 0133  
30.06.2022 URA-220411,Racun br.: 36/01/221 3.800,00 kn POLIKLINIKA IVANIŠ RIJEKA 97226001784 OPĆINA DOBRINJ A100821 3236 0760  
30.06.2022 KATJA BOŽIČ DEFICITARNA STUDENTSKAZA 05-22 900,00 kn KATJA BOŽIČ 86592780120 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 MARIO PURIĆ STUDENTSKA STIPENDIJAZA 05-22 650,00 kn MARIO PURIĆ 97922059012 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 LEA PANDURIĆ STUDENTSKA STIPENDIJAZA 05-22 650,00 kn LEA PANDURIĆ 46110198090 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2022 LUKA PANDURIĆ DEFICITARNA UČENIČKAZA 05-22 800,00 kn LUKA PANDURIĆ 33686267536 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980