UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2023 - 31.01.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 947

UKUPNO:   1.610.861,96

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2023 URA-230476,Racun br.: IR-23-1169-1-1 61.970,00 ECO MOBILE D.O.O. ZAGREB 45157513720 OPĆINA DOBRINJ K101304 4227 0660  
30.06.2023 URA-230535,Racun br.: 29-1-5 65.584,71 GPP "MIKIĆ" D.O.O. OMIŠALJ 82386143355 OPĆINA DOBRINJ K100603 4214 0850  
30.06.2023 URA-14,INTERKALARNA KAMATA 31.3.23. 3.646,13 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ K101306 3861 0650  
30.06.2023 URA-230532,Racun br.: 1024-4-623 305,98 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
30.06.2023 EMA MAGDIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 06-23 59,73 EMA MAGDIĆ ŠILO 11019754218 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 AMAR TOPČAGIĆ UČENIČKA DEFICITARNAZA 06-23 106,18 AMAR TOPČAGIĆ POLJE 46911811156 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 EDI SALKANOVIĆ STUDENTSKA STIPENDIJAZA 06-23 86,27 EDI SALKANOVIĆ 22992755197 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 DANIEL DUDA DEFICITARNA STUDENTSKAZA 06-23 119,45 DANIEL DUDA 16118156970 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 MARKO SRŠIĆ STUDENTSKA DEFICITARNAZA 06-23 119,45 MARKO SRŠIĆ 45759305149 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 FILIP MAGDIĆ UČENIČKA DEFICITARNAZA 06-23 106,18 FILIP MAGDIĆ 72053098288 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 NIKO GRŽETIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 06-23 59,73 NIKO GRŽETIĆ ŠILO 25058276651 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 URA-230504,ZAVRŠNI ŠKOLSKI IZLET 2.540,00 OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ OMIŠALJ 22618778452 OPĆINA DOBRINJ A100708 3721 0912  
30.06.2023 URA-230471,Racun br.: 7712630723 25,66 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. RIJEKA 29743547503 OPĆINA DOBRINJ A100110 3292 0133  
30.06.2023 URA-230451,Racun br.: 21-1-1 10.625,00 URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA D.O.O. RIJEKA 23401758099 OPĆINA DOBRINJ T100704 3237 0912  
30.06.2023 URA-230382,ODVJETNIČKE USLUGE ZA 5-23 622,09 ZAJ. ODVJET. URED VELJKO KNEŽEVIĆ I DR. RIJEKA 98496675812 OPĆINA DOBRINJ A100104 3237 0133  
30.06.2023 URA-230427,OSTAVINSKI POSTUPAK KIRINČIĆ 1.088,32 JAVNI BILJEŽNIK NEVEN KUĆAR OMIŠALJ 56741522884 OPĆINA DOBRINJ A100104 3237 0133  
30.06.2023 URA-230439,Racun br.: 7/1/1 330,00 EURO FINAKON J.D.O.O. ZAGREB 10431368200 OPĆINA DOBRINJ A100145 3237 0133  
30.06.2023 URA-230515,Racun br.: 5364-5-123 127,35 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. 04155352667 OPĆINA DOBRINJ A100103 3234 0610  
30.06.2023 URA-230518,Racun za mjerene usluge: 7182145400-286-9 2,49 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.06.2023 URA-230529,Racun br.: 0000403703072023 326,64 A1 HRVATSKA ZAGREB 29524210204 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
30.06.2023 URA-230448,Racun br.: 144/051/516 42,58 ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
30.06.2023 URA-230498,Racun br.: 380053001815 849,36 NARODNE NOVINE ZAGREB - KRK 64546066176 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
30.06.2023 URA-230470,Racun br.: 6/PJ1/2 10.410,00 ŠKVADRA- D.O.O. GRAD. TRG. I USLUGE 36244769483 OPĆINA DOBRINJ K100401 4213 0451  
30.06.2023 URA-230474,Racun br.: 10/ZIM/1 28.220,89 ZIM, OBRT ZA USLUGE, VL. ZDRAVKO I IVAN LILIĆ SLAVONSKI BROD 32776001522 OPĆINA DOBRINJ K100401 4214 0660  
30.06.2023 URA-23,JASLICE MIRIJAM JURIĆ 6-23 252,17 DUGA, OBRT ZA PODUKE I ZABAVU, VL.INGRID ANTUNOVIĆ RIJEKA 08939843230 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
30.06.2023 URA-24,VRTIĆ 6-23 KARLA MARŠIĆ 318,53 DJEČJI VRTIĆ LUNA RIJEKA 10684224980 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
30.06.2023 URA-230462,Racun br.: 11/ZIM/1 4.200,00 ZIM, OBRT ZA USLUGE, VL. ZDRAVKO I IVAN LILIĆ SLAVONSKI BROD 32776001522 OPĆINA DOBRINJ K100401 4213 0660  
30.06.2023 URA-230538,Racun br.: 4284-132-1-23 200,00 AUTOTRANS d.o.o. CRES 19819724166 OPĆINA DOBRINJ A100712 3722 0960  
30.06.2023 LOVRO GRDINIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 06-23 59,73 LOVRO GRDINIĆ ŠILO 89845206719 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
30.06.2023 NENSI JUSTINIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 06-23 59,73 NENSI JUSTINIĆ 62526268060 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980