UVID U TROŠKOVE AGENCIJE ZA POTICANU STANOGRADNJU
01.01.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 146

UKUPNO:   23.242,18

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
04.2024. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 534,79 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3132
04.2024. 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 42,09 GORAN PERIŠIĆ AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3291
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 1,66 FINANCIJSKA AGENCIJA KOPRIVNICA 85821130368 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 7,27 STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR D.O.O. ZAGREB 42547882422 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3223 Energija 28,92 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3223
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 5,96 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 209,47 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3235
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 267,53 TERMIKA RUŽIĆ J.D.O.O. KOPRIVNICA 58766048778 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3234 Komunalne usluge 14,11 KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. KOPRIVNICA 20998990299 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3234
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 1,62 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10,61 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. VELIKA GORICA 87311810356 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3231
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 3,86 NARODNE NOVINE D.D. KOPRIVNICA 64546066176 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 33,18 CYBER_FOLKS D.O.O. ĐURĐEVAC 89338385732 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3233
04.2024. 3111 Plaće za redovan rad 3.241,17 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3111
04.2024. 3121 Ostali rashodi za zaposlene 200,00 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3121
04.2024. 3239 Ostale usluge 6,64 FINANCIJSKA AGENCIJA KOPRIVNICA 85821130368 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3239
04.2024. 3223 Energija 145,41 STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR D.O.O. ZAGREB 42547882422 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3223
04.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6,47 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3231
04.2024. 3234 Komunalne usluge 100,00 SANITACIJA D.O.O. ZAGREB 85987734468 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3234
04.2024. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.070,10 TERMIKA RUŽIĆ J.D.O.O. KOPRIVNICA 58766048778 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3224
04.2024. 3238 Računalne usluge 205,10 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3238
04.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17,88 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3231
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 2,14 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 2,98 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 52,37 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3223 Energija 1,33 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3223
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 1,49 KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. KOPRIVNICA 20998990299 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 42,09 DEJAN ČOKONAJ AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 3291
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 0,07 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242
04.2024. 1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 51,28 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU 1242