UVID U TROŠKOVE COOR PODRAVSKO SUNCE
01.01.2024 - 31.03.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 159

UKUPNO:   418.650,38

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
03.2024. 3111 Plaće za redovan rad 86.751,47 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3111
03.2024. 3239 Ostale usluge 8,30 FINA ZAGREB 85821130368 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3239
03.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78,07 SILVIANA, cvjećarski, trg. i proizvodni obrt CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3299
03.2024. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 540,00 DUBROVNIK SUN d.o.o. putnička agencija DUBROVNIK 60174672203 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3213
03.2024. 3223 Energija 6.181,91 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3223
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48,29 PINK PANTER, VL.ROBERT MARKULIN CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3221
03.2024. 3222 Materijal i sirovine 734,44 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 18928523252 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3222
03.2024. 3211 Službena putovanja 37,00 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3211
03.2024. 3239 Ostale usluge 43,88 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ZAGREB 73294314024 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3239
03.2024. 3223 Energija 565,65 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3223
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25,60 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. VELIKA GORICA 87311810356 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3231
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.904,32 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3231
03.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 225,96 AUTOSERVIS I TRGOVINA DM CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3232
03.2024. 3234 Komunalne usluge 240,66 KC VODE - KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA 20998990299 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3234
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 112,15 Ljekarna Obadin-Dodlek CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3221
03.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30,86 KTC D.D. KRIŽEVCI 95970838122 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3299
03.2024. 3222 Materijal i sirovine 19,27 P & GOT D.O.O. KOPRIVNICA 11554495925 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3222
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.675,00 VELOX EXPRESS J.D.O.O. KOPRIVNICA 95698154503 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3231
03.2024. 3239 Ostale usluge 894,09 BIRO-SERVIS CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3239
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 409,98 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3231
03.2024. 3222 Materijal i sirovine 403,63 KTC D.D. KRIŽEVCI 95970838122 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3222
03.2024. 1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove 167,90 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 1291
03.2024. 3295 Pristojbe i naknade 95,87 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ZAGREB 73294314024 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3295
03.2024. 3222 Materijal i sirovine 314,13 PIK VRBOVEC plus d.o.o. VRBOVEC 41976933718 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3222
03.2024. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64,11 GTK D.O.O. KOPRIVNICA 03893649150 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3224
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 353,26 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB 27759560625 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3231
03.2024. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.534,28 CROATIA POLIKLINIKA ZAGREB 80848401890 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3236
03.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.026,40 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3114
03.2024. 3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.673,29 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3121
03.2024. 3234 Komunalne usluge 296,29 KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 41412434130 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 3234