UVID U TROŠKOVE GRADA BAKRA
01.01.2023 - 30.09.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3987

UKUPNO:   8.054.111,95

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2023 URA-230745,USLUGA ZBRINJAVANJA BIO OTPADA 09. 75,00 METIS d.d. KUKULJANOVO 19158233033 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3234 0911  
30.09.2023 URA-231864, r- 1864 - Odobrenje: 117093001091 - Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Bakar (dva puta izdan račun) - 3.843,06 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 GRAD BAKAR A310601 3722 0912  
30.09.2023 URA-231860, r- 1860 - Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Bakar 1.788,66 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 GRAD BAKAR A310601 3722 0912  
30.09.2023 Namirnice 142,93 PIK d.d. RJ TRGOVINA RIJEKA 40174736344 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 Plaća za 09/23, bruto 9.702,32 GRAD BAKAR A330001 3111 0131  
30.09.2023 POŠTARINA,HP POŠTA BAKAR 5,46 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3231 0820  
30.09.2023 URA-231854, r- 1854 - Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Bakar 51,16 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 GRAD BAKAR A310601 3722 0912  
30.09.2023 URA-231835, r- 1835 - Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Bakar 2.036,84 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 GRAD BAKAR A310601 3722 0912  
30.09.2023 URA-230224,KNJIGE 400,19 FODORA KOMERC, VL. MIROSLAV FODORA RIJEKA 57792907730 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR K313001 4241 0820  
30.09.2023 URA-185,Pomoć u kući 1.540,00 UDRUGA "POMOĆ U KUĆI GRADA BAKRA" ŠKRLJEVO 07814796089 GRAD BAKAR A310801 3811 1011  
30.09.2023 UREDSKI MATERIJAL,PLODINE 22,88 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3221 0911  
30.09.2023 Namirnice 68,00 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 DIDAKTIKA,DM, PLODINE I TEDI 168,03 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 DIDAKTIKA,DM I TEDI 89,60 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 Namirnice 25,10 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 35346133565 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 URA-231738, r- 1738 - REDOVNO ODRŽAVANJE JR. ZA SRPANJ 2023 9.326,33 ENIGMA E.I. obrt za elektroinstalacijske radove KOSTRENA 06471524028 GRAD BAKAR A320101 3232 0640  
30.09.2023 URA-230723,GARDEROBNI ORMARIĆ DIM. 900*500 2.312,21 HORATECH d.o.o. JURDANI 83739154044 DJEČJI VRTIĆ BAKAR K312001 4227 0911  
30.09.2023 URA-230700,KORIŠTENJE 25 METARSKE STAZE 52,50 RIJEKA SPORT d.o.o. RIJEKA 73293310543 DJEČJI VRTIĆ BAKAR T312007 3237 0911  
30.09.2023 URA 231826, Grb RH za Dom kulture Matija Mažić - 1.600,00 GRAD BAKAR A310201 3221 0820  
30.09.2023 REVENT SMART d.o.o., URA 231484, savjetodavne usluge revizije 1.593,75 GRAD BAKAR A315402 3237 0133  
30.09.2023 Naknada za 09/23 - motritelji, bruto 258,07 GRAD BAKAR A340102 3237 0411  
30.09.2023 URA-231858, r- 1858 - Vodna naknada poslovni prostori 09/23 177,36 GRAD BAKAR 31708325678 GRAD BAKAR A340101 3234 0133  
30.09.2023 URA-427,Obavljanje vatrogasne djelatnosti 08/23 6.096,92 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA RIJEKA RIJEKA 50346288691 GRAD BAKAR A320602 3811 0320  
30.09.2023 URA-231824, r- 1824 - Medalje za Penzićijadu - VMO Kukuljanovo 54,00 INTERADRIA SPORT d.o.o. RIJEKA 69571106163 GRAD BAKAR A310201 3811 0820  
30.09.2023 URA-230205,KNJIGE 277,79 SVE DOBRO-VESELO D.O.O. ZAGREB 58415558989 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR K313001 4241 0820  
30.09.2023 URA-231713, r- 1713 - IZRADA I MONTAŽA NATPISNIH PLOČA NA PONTONU BAKAR 277,50 PISMOTISAK j.d.o.o. ŠMRIKA ŠMRIKA 99953687558 GRAD BAKAR A320103 3232 0620  
30.09.2023 Namirnice 33,89 PERT D.O.O. ILOK 42255248046 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 Namirnice 169,29 PERT D.O.O. ILOK 42255248046 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.09.2023 URA-231815, r- 1815 - narudžbenica 66/23, usluga popravka (evidencija radnog vremena, interfonske slušalice za ulazak) 458,31 ALARM EXPRESS d.o.o. RIJEKA 00564425000 GRAD BAKAR A340101 3232 0133  
30.09.2023 POŠTARINA,HP POŠTA BAKAR 5,80 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3231 0911