UVID U TROŠKOVE GRADA BAKRA
01.01.2023 - 31.03.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1182

UKUPNO:   2.195.664,51

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2023 URA-230067,SERVIS KLIMA UREĐAJA 150,00 Ide Ide d.o.o. Rijeka Rijeka 69468465309 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3232 0820  
31.03.2023 Namirnice 7,80 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 35346133565 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 URA-230069,. 26,48 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ZAGREB 42889250808 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3238 0820  
31.03.2023 URA-230242,USLUGE E-RAČUNA 03. 16,05 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ZAGREB 42889250808 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3238 0911  
31.03.2023 URA-230171,MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE - DV HRELJIN 145,85 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 58353015102 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3221 0911  
31.03.2023 URA-230456, r- 0456 - popravak elektroinstalacija 544,46 NIGOREL j.d.o.o. BAKAR 76336807332 GRAD BAKAR A320503 3232 0133  
31.03.2023 URA-230219,NAJAM SUSTAVA ZA ONLINE OBRAZAC - REUPIS U DV 150,00 DIGITAL AGENCY D.O.O. ŠKRLJEVO 74566927890 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3239 0911  
31.03.2023 URA-230364, r- 0364 - Izrada i montaža 9 m željeznog jarbola za zastavu u naselju Hreljin (park NOB-a) 902,51 BRAVARIJA KNEŽEVIĆ FUŽINE 76300554775 GRAD BAKAR A320103 3232 0620  
31.03.2023 Namirnice 492,69 PERT D.O.O. ILOK 42255248046 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 Namirnice 160,50 PERT D.O.O. ILOK 42255248046 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 Namirnice 24,50 PERT D.O.O. ILOK 42255248046 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 Namirnice 37,32 PERT D.O.O. ILOK 42255248046 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 URA-113,Pristojba Us I-297/2021, US RI 66,36 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB 52634238587 GRAD BAKAR A330101 3295 0133  
31.03.2023 Namirnice 185,61 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 URA-230221,MOBILNI UREĐAJI - SAMSUNG A33 I MOTOROLE 118,00 LOGISTA D.O.O. RIJEKA 11250497431 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3225 0911  
31.03.2023 URA-230370, r- 0370 - Održavanje sustava grijanja i hlađenja u objektima u vlasništvu Grada Bakra - veljača 2023 696,80 OPTIMARE d.o.o. ČAVLE ČAVLE 58945805165 GRAD BAKAR A320503 3232 0133  
31.03.2023 URA-230204,ZBRINJAVANJE BIO OTPADA 02. 42,50 METIS d.d. KUKULJANOVO 19158233033 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3234 0911  
31.03.2023 URA-230313, r- 0313 - RiPrsten - podstranica Bakar 292,28 RI PRSTEN, vl. Klaudio Vrančić ČAVLE 29584314208 GRAD BAKAR A300104 3233 0111  
31.03.2023 Preventivni ginekološki i urološki pregled 2.360,40 Specijalna bolnica MEDICO RIJEKA 57951842896 GRAD BAKAR A310801 3236 0740  
31.03.2023 Namirnice 36,83 PIK d.d. RJ TRGOVINA RIJEKA 40174736344 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
31.03.2023 Cvijeće za potrebe protokola 57,00 CVJETARNA ILEANA ČAVLE ČAVLE 58130294818 GRAD BAKAR A300103 3299 0111  
31.03.2023 URA-230064,DIAR - ODRŽAVANJE I PODRŠKA E-PISARNICE 03. 41,48 NETCOM d.o.o. RIJEKA RIJEKA 46118101286 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3237 0820  
31.03.2023 URA-230433, r- 0433 - Drvene gredice za sanaciju golova - igralište NK Naprijed Hreljin 112,50 STOLARIJA MARINKO KUKULJANOVO ŠKRLJEVO 68880249948 GRAD BAKAR A320502 4223 0860  
31.03.2023 URA-230177,HIGIJENSKI MATERIJAL 28,88 BON-TON d.o.o. ZAGREB 52931027628 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3221 0911  
31.03.2023 URA-230066,REFUNDACIJA STRUJE 02. 8,31 GRAD BAKAR 31708325678 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3223 0820  
31.03.2023 URA-230271,ODVOZ OTPADA 03. 23,18 ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3234 0911  
31.03.2023 URA-230078,UTROŠENA VODA 03/23. 6,94 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 80805858278 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3234 0820  
31.03.2023 URA-230506,Pričuva za 03/23 37,75 ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A320501 3234 0610  
31.03.2023 URA-230510,Pričuva za 03/23 166,98 ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A311302 3234 0133  
31.03.2023 URA-230509,Pričuva za 03/23 260,88 ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A311302 3234 0133