UVID U TROŠKOVE GRADA BAKRA
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2626

UKUPNO:   34.690.777,57 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 RIVEN - ŽARULJA ZA AUTO 24,87 kn DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3224 0911  
30.06.2022 KAUFLAND - UREDSKI MATERIJAL 42,94 kn DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3221 0911  
30.06.2022 CENTAR ZA VOZILA RH - REGISTRACIJA 1.286,66 kn DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3239 0911  
30.06.2022 Kraš - reprezentacija "5 god. Bakarskih mažoretkinja" 290,58 kn GRAD BAKAR A300106 3293 0111  
30.06.2022 Lidl - reprezentacija za izbore 1.017,81 kn GRAD BAKAR A300106 3293 0111  
30.06.2022 Konzum - sol i sred. za čišćenje perilice posuđa 61,06 kn GRAD BAKAR A340101 3221 0133  
30.06.2022 URA-220447,NAMIRNICE - KRUH 196,35 kn RADNIK OPATIJA D.D. LOVRAN 13980940042 DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
30.06.2022 URA-221010, r- 1010 - Magneti "Djevojčica s baškotom" 1.500,00 kn EUROTISAK TISKARSKI OBRT, vl. Ante Beljan ZAGREB 37213035768 GRAD BAKAR T310203 3233 0820  
30.06.2022 Građa - kabel i wc daska za Dom Kukuljanovo 239,00 kn GRAD BAKAR A311301 3224 0133  
30.06.2022 Reprezentacija za Antonjicu 3.579,02 kn GRAD BAKAR A310201 3811 0820  
30.06.2022 PLAĆA ZA 06/22. DOP. ZDRAV. OSIG. 38.006,43 kn DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312001 3132 0911  
30.06.2022 Boja za photo point 74,40 kn GRAD BAKAR A310201 3221 0820  
30.06.2022 Brodokomerc - reprezentacija VMO Bakar 55,13 kn GRAD BAKAR A300106 3293 0111  
30.06.2022 Plodine - reprezentacija za radionicu "Djevojčica s baškotom" 59,98 kn GRAD BAKAR A300106 3293 0111  
30.06.2022 Plaća za 06/22, bruto 72.922,82 kn GRAD BAKAR A320001 3111 0131  
30.06.2022 URA-220305,RTV PRETPLATA 05. 80,00 kn DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3239 0911  
30.06.2022 Ventex - račun br. 264-3-3003, ura 220735 -7.912,50 kn GRAD BAKAR A340101 3238 0133  
30.06.2022 Autorski honorar za izvođenje kazališne predstave 12.774,03 kn GRAD BAKAR A310201 3811 0820  
30.06.2022 Naknade motriteljima za 06/22, dop. za zdravstvo 145,83 kn GRAD BAKAR A340102 3237 0411  
30.06.2022 URA-221090,Pričuva za 06/22 549,58 kn ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A311302 3234 0133  
30.06.2022 URA-221056,STAMBENA PRIČUVA 06. 215,47 kn RI-19 d.o.o. RIJEKA 92383036074 GRAD BAKAR A320501 3234 0610  
30.06.2022 URA-221053,SUFINANC.PRODUŽENOG BORAVKA 06. 380,00 kn OSNOVNA ŠKOLA HRELJIN HRELJIN GRAD BAKAR A310702 3721 0960  
30.06.2022 URA-221091,Pričuva za 06/22 42,49 kn ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A311302 3234 0133  
30.06.2022 URA-221081,Pričuva za 06/22 231,56 kn ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A320501 3234 0610  
30.06.2022 URA-221086,Pričuva za 06/22 1.229,93 kn ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA 64813555114 GRAD BAKAR A320501 3234 0610  
30.06.2022 Isplata tr. najamnine 04-06/22 3.105,00 kn GRAD BAKAR A310702 3721 1060  
30.06.2022 Bauhaus - wc četke 79,70 kn GRAD BAKAR A340101 3221 0133  
30.06.2022 PEKARA VRBNIK - KOLAČI 140,00 kn GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3293 0820  
30.06.2022 Naknada članovima vijeća SNM za 06/22, bruto 496,54 kn GRAD BAKAR A300201 3291 0111  
30.06.2022 Naknade motriteljima za 06/22, bruto 1.944,45 kn GRAD BAKAR A340102 3237 0411