UVID U TROŠKOVE GRADA BAKRA
01.01.2022 - 31.03.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   16.348.392,88 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
35346133565 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 31.03.2022 99,80 kn URA-220171,NAMIRNICE DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
35346133565 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 31.03.2022 149,70 kn URA-220197,NAMIRNICE DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
35346133565 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 31.03.2022 265,45 kn URA-220388,MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE - Dvorana Hreljin GRAD BAKAR A310402 3299 0980  
35346133565 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 31.03.2022 734,85 kn URA-220502, r- 0502 - Racun br.: 71-22016-1 GRAD BAKAR A340101 3221 0133  
80572192786 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 4.166,66 kn URA-220503, r- 0503 - Sufinanciranje prijevoza putnika željeznicom 03/22 GRAD BAKAR A320206 3661 0453  
13425913716 IGP PROJEKT d.o.o. RIJEKA 31.03.2022 7.550,00 kn URA-220389,IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA CESTU B7.1-B7.6 OK SIT. GRAD BAKAR K320310 4264 0451  
13980940042 RADNIK OPATIJA D.D. LOVRAN 31.03.2022 137,55 kn URA-220161,KRUH DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
13980940042 RADNIK OPATIJA D.D. LOVRAN 31.03.2022 128,10 kn URA-220177,KRUH DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
92120088406 ŽUPA SV. JOSIPA PRAPUTNJAK PRAPUTNJAK 31.03.2022 10.000,00 kn URA-89,POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA SMJEŠTAJA IZBJEGLICA IZ UKRAJINE GRAD BAKAR A310702 3721 1040  
87161186394 PUL d.o.o. JURDANI JURDANI 31.03.2022 2.702,70 kn URA-220411,PELET ZA GRIJANJE GRAD BAKAR A310702 3721 1040  
31.03.2022 221,70 kn RAZNI MATERIJAL,DOLORES PARO-MIKELI GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3221 0820  
31.03.2022 27,00 kn POMOĆ ZA TROŠ. STANOVANJA GRAD BAKAR A310702 3722 1060  
31.03.2022 1.273,02 kn LIDL, PEPCO - POMOĆ ZA IZBJEGLICE IZ UKRAJINE GRAD BAKAR A310702 3721 1040  
31.03.2022 37,50 kn NAR.NOVINE - OBRASCI PUTNIH NALOGA GRAD BAKAR A340101 3221 0133  
31.03.2022 496,54 kn NAKNADA ČLANOVIMA VIJEĆA SNM 03. GRAD BAKAR A300201 3291 0111  
31.03.2022 145,83 kn NAK NADE PO UGOVORIMA 03.- MOTRITELJI GRAD BAKAR A340102 3237 0411  
31.03.2022 1.944,44 kn NAK NADE PO UGOVORIMA 03.- MOTRITELJI GRAD BAKAR A340102 3237 0411  
31.03.2022 4.305,56 kn NAK NADE PO UGOVORIMA 03.- ČUVARI DEPONIJA GRAD BAKAR A320701 3237 0510  
31.03.2022 58.736,64 kn PLAĆA ZA 03/22. - BRUTO GRAD BAKAR A310001 3111 0131  
84549430488 OŠ PODMURVICE RIJEKA 31.03.2022 160,00 kn URA-220425,marende učenika 02. GRAD BAKAR A310702 3722 0912  
99944170669 TEB poslovno savjetovanje ZAGREB 31.03.2022 550,00 kn URA-94,WEBINAR- TROMJ.IZVJ.PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRAD BAKAR A340001 3213 0131  
33756199023 TAŠA - OBRT ZA ČUVANJE DJECE HRELJIN 31.03.2022 7.500,00 kn URA-220435,ČUVANJE DJECE 03. GRAD BAKAR A310503 3721 0911  
58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 2.126,29 kn URA-220183,SRED. ZA ČIŠĆENJE DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 208,00 kn URA-220090,Paket BUSINESS 03/2022 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3238 0820  
70812508533 ORCUSPLUS ČAVLE ČAVLE 31.03.2022 750,00 kn URA-220483, r- 0483 - Racun br.: 2935/S100T3/5 GRAD BAKAR A340101 3221 0133  
13980940042 RADNIK OPATIJA D.D. LOVRAN 31.03.2022 211,05 kn URA-220178,KRUH DJEČJI VRTIĆ BAKAR A312002 3222 0911  
11644512516 OLUJA FILM j.d.o.o. ZAGREB 31.03.2022 10.000,00 kn URA-91,SUFINANCIRANJE PROJEKTA - TUĐMAN NEISPRIČANA PRIČA GRAD BAKAR A300105 3811 0490  
31.03.2022 28,00 kn POŠTARINA,DOLORES PARO-MIKELI GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR A313003 3231 0820  
31.03.2022 25.000,00 kn ISPLATA POMOĆI ZA TROŠKOVE STANOVANJE GRAD BAKAR A310702 3722 1060  
31.03.2022 110,00 kn ŽURKOVO - PRANJE AUTA FIAT PANDE GRAD BAKAR A340101 3232 0133