UVID U TROŠKOVE OPĆINE LOPAR
01.01.2023 - 30.04.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 271

UKUPNO:   228.002,65

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.04.2023 URA-230144,NAJAM SL.VOZILA ŠKODA OCTAVIA ZA 04/23 (OP. LEASING 41. OBROK) 211,31 PORSCHE LEASING d.o.o. ZAGREB ZAGREB 90275854576 OPĆINA LOPAR A0210105 3235 0133  
30.04.2023 URA-230149,REPREZENTACIJA (POKLONI - ROLANA LOPATICA) 112,72 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
30.04.2023 URA-230004,POVLAŠTENI I BESPLATNI BORAVAK U D.V. ZA 03/23 48,08 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA" RAB RAB 89428752184 OPĆINA LOPAR A0220101 3722 0911  
30.04.2023 URA-230141,OVJERA POTPISA OV-1281/2023 (TABULARNA ISPRAVA) 6,32 JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN RAB 37516216008 OPĆINA LOPAR A0210102 3237 0133  
30.04.2023 URA-230147,ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE E-SJEDNICA ZA 04/23 165,90 EVOLARE d.o.o. DUGO SELO DUGO SELO 27217071053 OPĆINA LOPAR A0100105 3238 0133  
28.04.2023 PL-04-23-Doprinos za ZO 55,99 OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
28.04.2023 PL-04-23-Bruto 746,56 OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
25.04.2023 Pomoć za novorođenčad 929,06 OPĆINA LOPAR A0220804 3721 1040  
01.04.2023 ISPRAVAK KNJIŽENJA PO TM S23-062 OD 13.03.2023. 0,00 OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
31.03.2023 GORIVO (TIFON d.o.o.) 62,80 OPĆINA LOPAR A0210105 3223 0434  
31.03.2023 URA-230139,PRAVNO ZASTUPANJE I SAVJETOVANJE ZA 03/23 687,50 ODVJETNIK FRANE DOBROVIĆ RIJEKA 93520121237 OPĆINA LOPAR A0210102 3237 0133  
31.03.2023 URA-230124,KABEL AL 4*25 700 M ZA JAVNU RASVJETU 3.027,50 TRGOVAČKI OBRT "ELMA KRSTINIĆ", vl.M.KRSTINIĆ RAB 45196451540 OPĆINA LOPAR K0210501 4214 0660  
31.03.2023 URA-230120,REPREZENTACIJA (KAVA) 191,12 DRINKOMATIC d.o.o. VIŠKOVO VIŠKOVO 76549264157 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.03.2023 URA-230140,ODRŽAVANJE OBJEKATA POMORSKE SIGNALIZACIJE ZA 03/23 75,00 PLOVPUT d.o.o. SPLIT SPLIT 14480721492 OPĆINA LOPAR A0221201 3232 0452  
31.03.2023 URA-230119,REPREZENTACIJA (SLASTICE) 157,04 VILMA SLASTICE d.o.o. RAB RAB 92901266408 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.03.2023 URA-230131,REPREZENTACIJA (POKLONI - MED 950 GR. 10 KOM) 160,00 SENTIT j.d.o.o. LOPAR LOPAR 06302331196 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.03.2023 URA-230138,REPREZENTACIJA (POKLONI - ČOKOLADNA JAJA) 28,50 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
31.03.2023 URA-230125,SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 34,22 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0210102 3221 0133  
31.03.2023 URA-230128,SITNI INVENTAR (OVAL PRAV. VITA HOME - 1 KOM) 9,95 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0210102 3225 0133  
31.03.2023 URA-230077,ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE E-SJEDNICA ZA 03/23 165,90 EVOLARE d.o.o. DUGO SELO DUGO SELO 27217071053 OPĆINA LOPAR A0100105 3238 0133  
31.03.2023 PL-03-23-Doprinos za ZO 393,75 OPĆINA LOPAR A0100201 3132 0111  
31.03.2023 DOZNAKA SREDSTAVA PO ZAHTJEVU PREMA 1.000,00 OPĆINA LOPAR A0220401 3811 0810  
31.03.2023 PL-03-23-Bruto 746,56 OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
31.03.2023 URA-230109,PRAVO KORIŠTENJA NEKRETNINE OD 01-03/23 13,80 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA 20043484292 OPĆINA LOPAR A0210102 3299 0133  
31.03.2023 URA-230145,FOTOKOPIRANJE ZA 03/23 81,23 KONICA MINOLTA HRVATSKA d.o.o. ZAGREB ZAGREB 31697259786 OPĆINA LOPAR A0210102 3239 0133  
31.03.2023 URA-230133,ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/23 (KANALIZACIJA) 2,52 OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA RAB 73842048789 OPĆINA LOPAR A0210102 3234 0560  
31.03.2023 URA-230155,ČIŠĆENJE PROSTORIJA OPĆINE ZA 03/23 199,60 LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0210102 3239 0133  
31.03.2023 URA-230078,SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 19,91 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0210102 3221 0133  
31.03.2023 URA-230143,ZAŠTITA ZIDOVA U SPORTSKOJ DVORANI 2.006,05 GHIA SPORT d.o.o. PAZIN PAZIN 35157849903 OPĆINA LOPAR K0210901 4212 0640  
31.03.2023 REPREZENTACIJA (FILIA USLUGE d.o.o.) 96,30 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133