UVID U TROŠKOVE OPĆINE LOPAR
01.01.2023 - 31.10.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 875

UKUPNO:   1.002.957,27

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.10.2023 URA-230520,OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 34/2023 40,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100102 3233 0133  
31.10.2023 URA-230506,NAJAM SLUŽBENOG VOZILA ŠKODA OCTAVIA ZA 10/23 (OP.LEASING - 47. OBROK) 211,24 PORSCHE LEASING d.o.o. ZAGREB ZAGREB 90275854576 OPĆINA LOPAR A0210105 3235 0133  
31.10.2023 URA-230503,RaUREDSKI MATERIJAL (REGISTRATORI A4 30 KOM) 121,88 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB ZAGREB 64546066176 OPĆINA LOPAR A0210102 3221 0133  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 2.712,50 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300101 3237 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 151,28 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300101 3295 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 144,00 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300301 3237 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 103,33 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300601 3222 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 1.700,00 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0302601 3235 0860  
30.09.2023 URA-230513,KOMUNALNE USLUGE ZA 09/23 (JAVNE POVRŠINE) 13,48 VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0210302 3234 0560  
30.09.2023 URA-230524,SUF.PROGRAMA ULTRAZVUK BUBREGA ZA 09/23 29,20 SPEC.PED.ORDINACIJA ŠIME PAPARIĆ, dr.med. RAB 36241175175 OPĆINA LOPAR A0220601 3811 0740  
30.09.2023 URA-230525,TELEFONSKE USLUGE U FIKSNOJ MREŽI ZA 09/23 143,15 HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB ZAGREB 81793146560 OPĆINA LOPAR A0210102 3231 0460  
30.09.2023 REPREZENTACIJA (DAN OPĆINE LOPAR) 532,60 UGOSTITELJSKI OBRT "BAREA", vl. D.GROZDANIĆ LOPAR 25306162056 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
30.09.2023 URA-230516,SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - PRORAČUN ZA 09/23 58,08 MOBES KVALITETA d.o.o. ILOK ILOK 12574068591 OPĆINA LOPAR A0210102 3213 0131  
30.09.2023 URA-230461,PREMIJA OSIGURANJA SPORTSKE DVORANE 2.653,02 WIENER OSIGURANJE VIG d.d. ZAGREB ZAGREB 52848403362 OPĆINA LOPAR A0210302 3292 0660  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 4.947,89 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300101 3111 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 816,39 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300101 3132 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 106,54 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300101 3238 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 382,32 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300101 3212 0860  
30.09.2023 KNJIŽENJE 3009 943,88 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR A0300301 3239 0860  
30.09.2023 PL-09-23-Buto 2.386,35 OPĆINA LOPAR A0100201 3111 0111  
30.09.2023 URA-230514,KOMUNALNE USLUGE ZA 09/23 (SPORTSKA DVORANA) 209,24 VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0210901 3234 0620  
30.09.2023 URA-230487,RVJENAC I SVIJEĆA ŠAHOVNICA ZA DAN OPĆINE 71,50 CVJEĆARNICA "MURTELA", vl.MARINA STANIĆ RAB 80348165566 OPĆINA LOPAR A0100204 3299 0133  
30.09.2023 URA-230517,REPREZENTACIJA (PROTOKOL - URED NAČELNIKA) 49,10 UGOSTITELJSKI OBRT "MEL", vl.IVICA MATKOVIĆ LOPAR 26086799376 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
30.09.2023 URA-230473,REPREZENTACIJA (SMJEŠTAJ UZVANIKA ZA DAN OPĆINE) 300,44 IMPERIAL RIVIERA d.d. RAB RAB 90896496260 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
30.09.2023 URA-230472,REPREZENTACIJA (SVEČANA VEČERA ZA DAN OPĆINE) 4.400,00 IMPERIAL RIVIERA d.d. RAB RAB 90896496260 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
30.09.2023 PL-09-23-Doprinos za ZO 989,23 OPĆINA LOPAR A0210101 3132 0131  
30.09.2023 REPREZENTACIJA (DAN ŽRTAVA TOTALITARNIH REŽIMA) 2.878,50 UGOSTITELJSKI OBRT "PORAT", vl.IGOR TOMIČIĆ LOPAR 08991994442 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
30.09.2023 URA-230522,POŠTARINA ZA 09/23 61,64 HP-HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB (SRED.P.RIJEKA) RIJEKA 87311810356 OPĆINA LOPAR A0210102 3231 0460  
30.09.2023 URA-230519,SUF.PROGRAMA ULTRAZVUK KUKOVA ZA 09/23 26,54 SPEC.PED.ORDINACIJA ŠIME PAPARIĆ, dr.med. RAB 36241175175 OPĆINA LOPAR A0220601 3811 0740  
30.09.2023 URA-230464,OZVUČENJE NA SVEČANOJ SJEDNICI ZA DAN OPĆINE LOPAR 180,00 TT ANIMACIJA d.o.o. LOVRAN LOVRAN 67532056021 OPĆINA LOPAR A0100205 3237 0133