UVID U TROŠKOVE OPĆINE LOPAR
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1292

UKUPNO:   10.914.595,83

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.12.2022 URA-220698,NAJAM FOTOKOPIRNOG UREĐAJA ZA 12/22 (OP. LEASING) 1.052,81 KONICA MINOLTA HRVATSKA d.o.o. ZAGREB ZAGREB 31697259786 OPĆINA LOPAR A0200107 3235 0133  
31.12.2022 URA-220742,INFORMIRANJE U OTOČNOM NOVOM LISTU ZA 12/22 1.562,50 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100203 3233 0133  
31.12.2022 URA-220733,REPREZENTACIJA (POKLONI - MASLINOVO ULJE) 3.900,02 MALI PALIT d.o.o. RAB RAB 81377394871 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.12.2022 REPREZENTACIJA (KAVA) 1.440,00 DRINKOMATIC d.o.o. VIŠKOVO VIŠKOVO 76549264157 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.12.2022 URA-220724,REPREZENTACIJA (POKLONI - MED) 250,00 SENTIT j.d.o.o. LOPAR LOPAR 06302331196 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.12.2022 URA-220710,ZAMJENA NAPAJANJA NA SERVERU 778,75 NEOPARO d.o.o. LOPAR LOPAR 88954362577 OPĆINA LOPAR A0200102 3238 0133  
31.12.2022 URA-220747,SOLEMNIZACIJA ZADUŽNICE I UPIS U HRZ 172,50 JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN RAB 37516216008 OPĆINA LOPAR A0200103 3434 0112  
31.12.2022 URA-220738,REPREZENTACIJA (BOŽIĆNI DOMJENAK) 13.000,00 RAB BAROVI j.d.o.o. RAB RAB 33969645923 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
31.12.2022 ZAKUP NEKRETNINE ZA 12/2022 34,68 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA 20043484292 OPĆINA LOPAR A0201102 3235 0660  
31.12.2022 URA-220734,FOTOMONOGRAFIJA "ČUĐENJE U KAMENU I PIJESKU" (87 KOM) 5.002,50 GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o. ZAGREB ZAGREB 21141199398 OPĆINA LOPAR A0200102 3221 0133  
31.12.2022 URA-220743,KOMUNALNE USLUGE ZA 12/22 (JAVNE POVRŠINE) 237,15 VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0201101 3234 0560  
31.12.2022 URA-220741,OBJAVA JAVNOG POZIVA 2.667,50 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0200401 3233 0830  
31.12.2022 REPREZENTACIJA (VINO ZA BOŽIĆNI DOMJENAK) 1.175,58 ILOČKI PODRUMI d.d. ILOK ILOK 38793818363 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
31.12.2022 URA-220694,SERVIS SLUŽBENOG VOZILA ŠKODA OCTAVIA 3.639,69 PORSCHE INTER AUTO d.o.o. RIJEKA RIJEKA 67492500921 OPĆINA LOPAR A0200105 3232 0133  
31.12.2022 URA-220687,NAJAM SLUŽBENOG VOZILA ZA 12/22 (OP.LEASING - 37. OBROK) 1.592,39 PORSCHE LEASING d.o.o. ZAGREB ZAGREB 90275854576 OPĆINA LOPAR A0200105 3235 0133  
31.12.2022 URA-220730,OGLAŠAVANJE NA LED EKRANU NA RTIĆU (II. dio) 5.000,00 SOUNDLAND PRODUCTION j.d.o.o. RAB RAB 61592218265 OPĆINA LOPAR A0100203 3233 0133  
31.12.2022 URA-220723,REPREZENTACIJA (POKLONI - MED) 970,00 SENTIT j.d.o.o. LOPAR LOPAR 06302331196 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.12.2022 URA-220668,UNP PROPAN BUTAN SMJESA 2222,22 KG 22.388,86 ORDINATOR d.o.o. RAB RAB 17215232276 OPĆINA LOPAR A0202001 3232 0620  
31.12.2022 URA-220728,KNJIGA "ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU S KOMENTAROM" 252,00 RRIF-PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 18376805890 OPĆINA LOPAR A0200102 3221 0133  
31.12.2022 URA-220722,UREDSKE STOLICE (4 KOM) 3.124,40 FURNITURA d.o.o. LJUBLJANA LJUBLJANA (SLO) 00971233741 OPĆINA LOPAR T0200101 4221 0133  
31.12.2022 URA-220708,REPREZENTACIJA (PROTUPOŽARNA ZAŠTITA) 908,00 ZAJ.UGOST.OBRT "I & N", vl. IGOR I NIKICA ŠPANJOL RAB 21558212400 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
31.12.2022 URA-220720,ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA 12/22 7.291,25 INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA LOPAR A0200102 3238 0133  
31.12.2022 URA-220744,KOMUNALNE USLUGE ZA 12/22 (GROBLJE) 143,81 VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0201701 3234 0660  
31.12.2022 URA-220737,OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 41/2022. 450,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100102 3233 0133  
31.12.2022 UKRASI ZA NOVOGODIŠNJI BOR, TE KABEL I UTIKAČ 141,96 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0200102 3225 0133  
31.12.2022 BOŽIĆNO DRVCE 200 CM I UKRASI (KUGLICE, LAMPICE) 1.133,35 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0200102 3225 0133  
31.12.2022 URA-220065,HRANA (FRITE) ZA SUDIONIKE PRIGODNIH MANIFESTACIJA 285,00 VILMA SLASTICE d.o.o. RAB RAB 92901266408 CENTAR ZA KULTURU LOPAR A0300601 3293 0860  
31.12.2022 URA-220731,KOMUNALNE USLUGE ZA 11/22 (ZAJ.REŽIJSKI TROŠKOVI) 141,51 OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA RAB 73842048789 OPĆINA LOPAR A0200102 3234 0560  
31.12.2022 URA-220746,KOMUNALNE USLUGE ZA 12/22 (JAVNE POVRŠINE) 59,29 VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0201101 3234 0560  
31.12.2022 URA-220688,VETERINARSKE USLUGE (STERILIZACIJA ŽIVOTINJA) 775,00 VETERINARSKA AMBULANTA DEBELIĆ j.d.o.o. RAB RAB 32957241289 OPĆINA LOPAR A0200702 3236 0760