UVID U TROŠKOVE OPĆINE LOPAR
01.01.2024 - 31.03.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 199

UKUPNO:   194.314,62

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.03.2024. Gotovinski račun br.: 760905 GORIVO ZA SL.VOZILO (REFUNDACIJA PO RČ. PETROL d.o.o.) 74,95 OPĆINA LOPAR A0210105 3223 0434  
28.03.2024. Racun br.: 628/8/329 OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 11/2024 20,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100102 3233 0133  
28.03.2024. Racun br.: 219-P3-300 REPREZENTACIJA (POKLONI - SIR RUNOLIST) 144,13 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
28.03.2024. Račun br.: 870/1/1 OVJERA POTPISA DODATKA UGOVORU OV-1278/2024 15,63 OPĆINA LOPAR A0210102 3237 0133  
28.03.2024. Racun br.: 37/1/1 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (K.Č. 2414/4 I 1969/4) 725,00 OPĆINA LOPAR A0221302 3237 0474  
28.03.2024. Racun br.: 61/24/1 ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE E-SJEDNICA ZA 02/24 166,25 EVOLARE d.o.o. DUGO SELO DUGO SELO 27217071053 OPĆINA LOPAR A0100105 3238 0133  
28.03.2024. Racun br.: 219-11-4 ODRŽAVANJE OBJEKATA POMORSKE SIGNALIZACIJE ZA 02/24 75,00 PLOVPUT d.o.o. SPLIT SPLIT 14480721492 OPĆINA LOPAR A0221201 3232 0452  
28.03.2024. Racun br.: 31-POSL1-2-2024 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE SPORTSKOM DVORANOM ZA 02/24 3.853,45 LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0210307 3232 0620  
28.03.2024. Racun br.: 10668/1506/1 SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE 78,21 KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB ZAGREB 62226620908 OPĆINA LOPAR A0210102 3221 0133  
28.03.2024. Racun br.: 607/1/477 OBJAVA JAVNOG POZIVA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA NEKRETNINA 289,50 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0220301 3233 0830  
28.03.2024. Racun br.: 4/1/1 REPREZENTACIJA (POKLONI - MED) 172,00 SENTIT j.d.o.o. LOPAR LOPAR 06302331196 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
28.03.2024. Racun br.: 452-05-91 REPREZENTACIJA (POKLONI - MASLINOVO ULJE) 212,42 MALI PALIT d.o.o. RAB RAB 81377394871 OPĆINA LOPAR A0100205 3293 0133  
28.03.2024. Racun br.: 42/1/1 PROCJENA VRIJEDNOST NEKRETNINA (K.Č. 103/1,103/2,103/3,104/1,104/2,104/3 I 105/1) 725,00 OPĆINA LOPAR A0221302 3237 0474  
28.03.2024. Racun br.: 623/8/329 OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 10/2024 240,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100102 3233 0133  
28.03.2024. Racun br.: 196/1/1 PAKET IZJAVA I FIS.ODGOVORNOSTI I GOD.IZVJEŠĆE O NEPRAV. 199,00 SEVOI MEDIA j.d.o.o. ZAGREB ZAGREB 27862083399 OPĆINA LOPAR A0210102 3237 0133  
28.03.2024. Racun za mjerene usluge: 0010239417-240220-8 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 02/24 2.543,63 HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB ZAGREB 63073332379 OPĆINA LOPAR A0210501 3223 0435  
27.03.2024. PL-03-24-Bruto 746,56 OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
27.03.2024. PL-03-24-Doprinos za ZO 55,99 OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
25.03.2024. Račun br.: 2024-1558 KOMUNALNE USLUGE ZA 02/24 (SPORTSKA DVORANA) 5,99 LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0210901 3234 0660  
25.03.2024. Racun br.: 24-POSL1-2-2024 ČIŠĆENJE PROSTORIJA OPĆINE ZA 02/24 168,75 LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0210102 3239 0133  
25.03.2024. Račun br.: 10002-2024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE ZA 02/24 205,24 GRAD RAB RAB 09555102027 OPĆINA LOPAR A0220201 3811 0860  
25.03.2024. Racun br.: 502/P1/3 SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA 02/24 (PRORAČUN) 65,00 OPĆINA LOPAR A0210102 3213 0131  
25.03.2024. Račun br.: 2024-1328 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/24 (ZGRADA OPĆINE) 7,46 LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0210102 3234 0560  
25.03.2024. Racun br.: 201-IP1-U1-2024 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA 03/24 1.435,00 INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA LOPAR A0210102 3238 0133  
25.03.2024. Račun br.: 2024-1581 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/24 (SPORTSKA DVORANA) 6,43 LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0210901 3234 0660  
25.03.2024. Racun br.: 08-T-1 REPREZENTACIJA (PROTOKOL - HEP-OPSKRBA d.o.o.) 31,00 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
20.03.2024. Račun br.: K60-2024-5 PREHRANA (PRODUŽENI BORAVAK ZA 01/24) 1.094,55 OPĆINA LOPAR A0220102 3722 1040  
20.03.2024. Račun br.: K60-2024-11 ZAJ.REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/24 (KOMUNALNE USLUGE) 20,55 OPĆINA LOPAR A0210102 3234 0560  
20.03.2024. Račun br.: K60-2024-6 PREHRANA (PRODUŽENI BORAVAK ZA 02/24) 1.098,53 OPĆINA LOPAR A0220102 3722 1040  
20.03.2024. Racun br.: 35-0224-0134248 IZVJEŠTAJ - PRIHODI JLP(R)S ZA 02/24 27,93 FINANCIJSKA AGENCIJA - ZAGREB ZAGREB 85821130368 OPĆINA LOPAR A0210103 3431 0112