UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIŠKOVO
01.01.2024 - 31.01.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 174

UKUPNO:   490.549,58

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.01.2024. PLAĆA ZA 12/23.-OPĆINA 126,29 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3131 0133  
31.01.2024. URA-240103,UR-103 POKLONI ZA UČEN.OŠ SV.MATEJ 42,60 MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 84698789700 OPĆINA VIŠKOVO A111006 3293 0111  
31.01.2024. UR-84 PRIJEVOZ ILUMINACIJE VIŠKOVO-SAMOBOR 575,00 BLACHERE ILLUMINATION-GOSPODARI SVJETLA D.O.O. SAMOBOR 65652540866 OPĆINA VIŠKOVO A431010 3235 0640  
31.01.2024. UR-121 USL.WEB HOSTINGA 01/24 350,00 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3235 0133  
31.01.2024. UR-59 DV PINOKIO 12/23 540,55 DJEČJI VRTIĆ PINOKIO RIJEKA 26710038172 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. UR-21 OBRT VESELI LEPTIRIĆI 12/23 3.343,01 ANITA GROHOVAC - OBRT VESELI LEPTIRIĆ VIŠKOVO 52169049966 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. UR-25 OBRT KOCKICA 12/23 323,91 BARBARA ALVAĐ - OBRT KOCKICA RIJEKA 75550367587 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. UR-113 PARK.NAK.NOBILO NIKOLA 2,60 GARAŽA CENTAR ZAGRAD RIJEKA 58072908521 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3239 0133  
31.01.2024. UR-16 OŠ N.TESLA 12/23 747,50 OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA RIJEKA 90552017368 OPĆINA VIŠKOVO A231009 3722 0912  
31.01.2024. UR-23 OŠ SRDOČI 12/23 97,50 OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI RIJEKA 38366490894 OPĆINA VIŠKOVO A231009 3722 0912  
31.01.2024. UR-54 DV VIŠKOVO 12/23 1.287,74 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO VIŠKOVO 80461906553 OPĆINA VIŠKOVO A217101 3722 1070  
31.01.2024. UR-89 JAVNA NABAVA-VETERIN.HIGIJEN.USLUGE 248,85 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 OPĆINA VIŠKOVO A441001 3233 0660  
31.01.2024. UR-77 DV MALA VILA 12/23 1.534,50 WALFDORSKI DJEČJI VRTIĆ MALA VILA RIJEKA 45287309846 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. URA-240104,UR-104 PARK.NAK.TRAMIŠAK TIBOR 0,80 RIJEKA PLUS D.O.O. RIJEKA 83938812619 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3239 0133  
31.01.2024. UR-78 DV ZVJEZDICA MIRA 12/23 451,26 DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICA MIRA RIJEKA 09340020668 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. PLAĆA ZA-12/23. - DUŽNOSNIK 2.656,62 OPĆINA VIŠKOVO A111006 3111 0111  
31.01.2024. NAKN.MO MARČELJI ZA 12/23 264,20 MJESNI ODBOR MARČELJI A131001 3291 0111  
31.01.2024. UR-50 OBRT LITTLE BOX 12/23 1.945,65 SINIŠA HODAK - OBRT LITTLE BOX VIŠKOVO 97781605126 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. UR-70 DV PONEŠTRICA 10-12/23 VUKAS NIKA 591,60 DJEČJI VRTIĆ PONEŠTRICA KASTAV 86090243135 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. UR-116 ODRŽ.INFO.SUSTAVA 01/24 762,50 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3232 0133  
31.01.2024. UR-37 DV SNJEGULJICA,za DV PČELICA ANČICA 12/23 8.689,80 DJEČJI VRTIĆ SNJEGULJICA RIJEKA 57406517854 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3722 0911  
31.01.2024. URA-240094,HBOR-37.ANUITET KAMATA 1.702,29 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 OPĆINA VIŠKOVO A301003 3422 0170  
31.01.2024. UR-92 UTR. PLINA ZA 12/23 - BK MARINIĆI 1.061,21 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3223 0620  
31.01.2024. UR-74 NUV ZA 2024. - DJEČJA IGRALIŠTA 91,41 OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO 28350474809 OPĆINA VIŠKOVO A431004 3295 0660  
31.01.2024. URA-240099,UR-99 GORIVO ZA SL.AUTO RI 4566 F 24,01 PETROL D.O.O. ZAGREB 75550985023 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3223 0133  
31.01.2024. UR-81 OŠ A.MOHOROVIČIĆ 12/23 80,34 OSNOVNA ŠKOLA DR ANDRIJE MOHOROVIČIĆA MATULJI MATULJI 86016211479 OPĆINA VIŠKOVO A231009 3722 0912  
31.01.2024. URA-240122,UR-122 ZABA-4.ANUITET,KAMATA PO KREDITU 8.481,53 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA VIŠKOVO A301003 3423 0170  
31.01.2024. UR-17 OBRT DIN DON 12/23 252,18 NATAŠA BOŽIĆ - OBR.ZA ČUV.D.DIN DON VIŠKOVO 16628949391 OPĆINA VIŠKOVO A217101 3722 1070  
31.01.2024. UR-45 PRIČ.01/24 TZ VIŠKOVO,UDR.UMIR. 19,51 RI-19 D.O.O. RIJEKA 92383036074 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
31.01.2024. UR-2 PRETP.2024.-FINAN.,PRAVO I POREZI 247,00 TEB D.O.O. ZAGREB 99944170669 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3221 0133