UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIŠKOVO
01.01.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2709

UKUPNO:   7.765.052,28

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.06.2024. UR-1174 USL.WEB HOSTINGA 05/24 350,00 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3235 0133  
28.06.2024. UR-1243 DV VIŠKOVO 05/24 2.173,30 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO VIŠKOVO 80461906553 OPĆINA VIŠKOVO A217101 3722 1070  
28.06.2024. UR-1198 PROJ.NAD.-IZGR.PARKA SKULPTURA KHZ 3.187,50 SUBLIMACIJA D.O.O. OPĆINA VIŠKOVO K461034 4213 0451  
28.06.2024. UR-1382 KOMIS.USL.HALUBIKE SUS 01.05.-31.05.24. 0,96 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO OPĆINA VIŠKOVO A421001 3239 0620  
28.06.2024. UZV-120 KREATIVNA DROP-IN RADIONICA 1.818,00 NATALI BOSIĆ KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA A251029 3237 0820  
28.06.2024. URK-182 STUDEN. UGOVOR-HORVAT I. 168,75 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RIJEKA 87500773013 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3237 0820  
28.06.2024. UR-1336 KD AUTOTROLEJ-SUF.RED.DJEL.06/24 40.750,30 KD AUTOTROLEJ D.D. RIJEKA 19081493664 OPĆINA VIŠKOVO A441002 3512 0451  
28.06.2024. UR-1330 NAJAM SPREMNIKA DOM MARINIĆI 05/24 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
28.06.2024. URK-187 LICENCA EDUF SECURE 239,10 RATKO VUKONIĆ - BOMAR 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3238 0820  
28.06.2024. UR-1324 NAJAM SPRREMNIKA SARŠONI 05/24 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
28.06.2024. UR-1292 NAJAM SPRREMNIKA BK HALUBJAN 05/24 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
28.06.2024. UR-1275 STR.NAD.-IZGR.PARK SKULPTURA KHZ 05/24 1.563,38 TECHCON PLAN D.O.O. OPĆINA VIŠKOVO K251025 4214 0860  
28.06.2024. UR-1181 SUS.PROM.REDAR 05/24 (PAZIGRAD) 796,88 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
28.06.2024. URV-480 RTV PRISTOJBA-06.24. 10,62 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA RIJEKA 68419124305 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3233 0911  
28.06.2024. UR-1208 HBOR-42.ANUITET GLAVNICE 20.935,44 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 OPĆINA VIŠKOVO A301003 5422
28.06.2024. URV-507 VOĆE I POVRĆE 1.985,07 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3222 0911  
28.06.2024. UR-1196 KORIŠT.SUSTAVA SMART CAM 05/24 250,00 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
28.06.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.002,66 OPĆINA VIŠKOVO A211106 3721 0911  
28.06.2024. URK-186 STICK, KOVERTE, POZOVNICE I DR. 450,00 GRAFIKA HELVETICA D.O.O. RIJEKA 49999531325 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3233 0820  
28.06.2024. URK-183 STUDENT. UGOVOR-ŠKALAMERA L. 129,80 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RIJEKA 87500773013 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3237 0820  
28.06.2024. UR-1342 SMART CAM ZA DVIJE KAMERE KOD GROBLJA 21.05.-31.05.24. 192,25 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
28.06.2024. UR-1308 UTR.PLINA NK HALUBJAN 05/24 154,96 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3223 0620  
28.06.2024. UR-1293 NAJAM SPRREMNIKA BK MARČELJI 05/24 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
28.06.2024. UR-1177 ODRŽ.INFO.SUSTAVA 05/24 762,50 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3232 0133  
28.06.2024. UR-1161 LIJEČNIČKI PREGLED - CUCULIĆ PETRA 50,00 USTANOVA MEDRIS OPĆINA VIŠKOVO A301001 3236 0133  
28.06.2024. URV-467 OSLIĆ 355,11 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 07179054100 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3222 0911  
28.06.2024. UR-1209 HBOR-42.ANUITET KAMATE 1.475,78 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 OPĆINA VIŠKOVO A301003 3422 0170  
28.06.2024. URV-499 ZBRINJAVANJE BIO OTPADA-05.24. 56,00 METIS D.D. 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3234 0911  
28.06.2024. UR-1365 EL.EN.03/24 424,98 HEP ELEKTRA D.O.O. RIJEKA 43965974818 OPĆINA VIŠKOVO A431010 3223 0640  
28.06.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 93,00 OPĆINA VIŠKOVO A217102 3721 1020