UVID U TROŠKOVE UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ
01.01.2024 - 31.03.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 121

UKUPNO:   274.549,95

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120,41 DECATHLON ZAGREB 89516372197 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3221
03.2024. 3211 Službena putovanja 242,48 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3211
03.2024. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.642,08 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3132
03.2024. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 113,66 AUDIO PRO ARTIST VIŠNJEVAC 42694751279 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3224
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6,00 HDGPP Zagreb 97475640707 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3221
03.2024. 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.709,17 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3212
03.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 611,41 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3114
03.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 239,22 KOVAČEVIĆ LUCIJA UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3237
03.2024. 3294 Članarine i norme 100,00 PLES I DJETE-DACI HRVATSKA ZAGREB 38923369367 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3294
03.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 4.896,57 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3235
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37,83 PRODENT D.O.O VARAŽDIN 45939099438 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3221
03.2024. 3234 Komunalne usluge 9,26 GRAD KOPRIVNICA KOPRIVNICA 62112914641 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3234
03.2024. 3238 Računalne usluge 15,44 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3238
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111,60 KTC D.D. KRIŽEVCI 95970838122 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3221
03.2024. 3295 Pristojbe i naknade 168,00 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3295
03.2024. 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.155,59 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3113
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40,54 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3231
03.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 65,85 OPTIMUM D.O.O. VIROVITICA 04159971768 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3221
03.2024. 3238 Računalne usluge 320,11 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3238
03.2024. 3223 Energija 1.482,53 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3223
03.2024. 3293 Reprezentacija 64,41 KTC D.D. KRIŽEVCI 95970838122 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3293
03.2024. 3211 Službena putovanja 624,00 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3211
03.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90,00 GLASOVIR UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3299
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60,49 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3231
03.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 25,00 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA KOPRIVNICA 86739035476 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3235
03.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 255,35 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3114
03.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120,00 MUZIKA U KORACIMA KRK 12492518000 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3299
03.2024. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 80,00 HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA ZAGREB 75508100288 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3213
03.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8,13 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. VELIKA GORICA 87311810356 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3231
03.2024. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 146,00 CROATIA POLIKLINIKA ZAGREB 80848401890 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3236