UVID U TROŠKOVE UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ
01.01.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 246

UKUPNO:   601.345,42

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
06.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 444,08 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3114
06.2024. 3238 Računalne usluge 15,55 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3238
06.2024. 3293 Reprezentacija 42,60 STARI GRAD D.O.O Đurđevac 87648815827 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3293
06.2024. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.844,14 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3132
06.2024. 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.519,67 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3113
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102,00 CVJEĆARNA "LUNA " Vl. Tihomir Košćak UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3299
06.2024. 3239 Ostale usluge 140,63 NEXUS PRODUKCIJA J.D.O.O. KOPRIVNICA 16098280884 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3239
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103,15 TEKSTIL-KA KOPRIVNICA 93221233774 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3299
06.2024. 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.800,00 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3121
06.2024. 3211 Službena putovanja 28,00 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3211
06.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 350,00 PODRAVINA EXPRES TOURS D.O.O. ĐURĐEVAC 82179299418 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3231
06.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 941,27 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3114
06.2024. 3295 Pristojbe i naknade 168,00 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3295
06.2024. 3114 Plaće za posebne uvjete rada 450,80 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3114
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40,00 PAKO D.O.O. KOPRIVNICA 64210805222 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3299
06.2024. 3223 Energija 41,90 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3223
06.2024. 3223 Energija 265,47 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3223
06.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 3.470,04 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3235
06.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 225,00 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA KOPRIVNICA 86739035476 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3235
06.2024. 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 261,08 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3241
06.2024. 3295 Pristojbe i naknade 151,81 JAVNI BILJEŽNIK BAKRAČ NIKOLA UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3295
06.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60,49 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3231
06.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 68,94 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. VELIKA GORICA 87311810356 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3231
06.2024. 3293 Reprezentacija 20,00 EVAČIĆ PAULA UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3293
06.2024. 3111 Plaće za redovan rad 70.892,66 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3111
06.2024. 3234 Komunalne usluge 44,93 KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. KOPRIVNICA 20998990299 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3234
06.2024. 3234 Komunalne usluge 126,65 GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA 41412434130 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3234
06.2024. 3234 Komunalne usluge 9,26 GRAD KOPRIVNICA KOPRIVNICA 62112914641 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3234
06.2024. 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.120,31 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3212
06.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100,50 ARKA d.o.o. KOPRIVNICA 80307451053 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3232