Pregled podataka nije moguć! Molimo Vas da pristupite web stranici putem ispravnog URL linka.

Transparentnost

poslovanja

Korištenjem aplikacije za pregled nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu JLS (Jedinice Lokalne Samouprave) putem internet preglednika, građanima će se omogućit uvid u registar nekretnina, čime se povećava transparentnost poslovanja JLS.

Mogućnost

oglašavanja

Jednostavnim oglašavanjem nekretnina putem internet preglednika po određenoj vrsti prava (Zakup, najam, prodaja...) svim potencijalnim osoba omogućava brza dostupnost traženih informacija.

Brza dostupnost

informacija

Možete objaviti podatke o nekretninama na webu kako bi bile dostupne svima.