Općina Lopar


placehold.it/350x250

Lopar 289A, 51281 Lopar
+385 51 775 593
info@opcina-lopar.hr


19.12.2018.

Statistika nekretnina

Statistika pokazuje ukupan broj nekretnina

184


PREGLED

Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava


Radi utvrđivanja vjerodostojnosti podataka, izvatke iz zemljišnih knjiga, posjedovne listove te ostale podatke možete pregledati na stranicama Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave upisivanjem potrebnih podataka u zatražene kolone.


Zemljišne knjige Posjedovni listovi